De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Cannabis en psychoses

Cannabis en psychoses

dinsdag 9 april 2019 12:04
Spread the love

Hoeft het nog te verwonderen dat wetenschap, media en overheid steeds meer krediet verliezen? “Wie gelooft die mannen nog?” kan je zo uit de lucht plukken.

Op 20 maart 2019 publiceerde De Morgen een artikel met als titel “Elke dag een joint? Drie keer meer kans op psychose“. Het artikel werd gretig en kritiekloos overgenomen door diverse media.

Gigantische lacune

Wat daarbij frappeert, is dat er op geen enkel moment, nergens ook maar enige verwijzing te vinden is naar CBD (cannabidiol – een van de vele cannabis moleculen, cannabinoïden). Waarom is dat belangrijk? Wel, wie nog maar een klein beetje ‘insider’ is, weet al lang dat CBD anti-psychotisch werkt. Daar hoef je echt geen professor voor te zijn. In een artikel over cannabis en psychoses is het ontbreken van enige verwijzing naar CBD een gigantische lacune die moeilijk te verklaren is. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de geloofwaardigheid van alle betrokkenen en het artikel zelf. Hoe wil je ooit aan preventie gaan doen, als het beoogde publiek al afhaakt, nog voor je begonnen bent, omdat het de leugens, halve waarheden (en weglating in dit geval) al lang door heeft?

Psychotisch versus anti-psychotisch

Wie twijfelt aan de anti-psychotische werking van CBD, hoeft maar even “cbd antipsychotic study” te googelen, om bovenaan almeteen onderstaand artikel aan te treffen, met een studie over 30 jaar CBD ervaring. Het is dus niet bepaald een recent gegeven, waardoor sommigen nog niet op de hoogte zouden kunnen zijn. Wie zich met het onderwerp cannabis bezig houdt, kan dit niet ontlopen. Lukt niet.

Het bewuste artikel : A critical review of the antipsychotic effects of cannabidiol: 30 years of a translational investigation. Dat is er maar één en er blijven er bij komen, aan de lopende band, nu er op vele plaatsen in de wereld, vrijer omgegaan wordt met cannabis en studies daardoor à charge et à décharge gevoerd kunnen worden. Voorheen werden studies die voordelen van cannabis wilden bestuderen tegengehouden(1).

Het probleem van cannabis en psychoses heeft – net als 95 procent van alle problemen – met niks anders te maken dan het feit dat cannabis illegaal is. In een legale markt zou dat probleem gewoon wettelijk opgelost worden, door te verplichten en te controleren dat het CBD gehalte minimaal even hoog is als het THC gehalte. Want THC werkt inderdaad wél psychotisch. De anti-psychotische werking van CBD moet het psychotische effect van THC minstens kunnen compenseren.

De eerste meldingen van psychoses

Meldingen van door cannabis veroorzaakte psychoses zijn pas beginnen opduiken vanaf de jaren ’90 ongeveer. Werd het eerder niet opgemerkt dan? Euhm… nee. Psychoses zijn van die aard dat ze niet onopgemerkt voorbij gaan. Ze vallen op. Wat was er dan aan de hand?

In de jaren ’70 zijn de Nederlanders zelf beginnen wiet kweken. Daar voor kwam cannabis vooral uit Marocco, Afganistan, Kashmir, Libanon… en dat was cannabis zoals het eeuwen geweest was. Mild zou je kunnen zeggen. Maar ook: mét CBD. … In het begin was die wiet van de Nederlanders niet te pruimen. Als het de naam Nederwiet kreeg, had dat niet enkel te maken met zijn herkomst, maar ook met zijn mindere waarde. Dat was zo omdat ze zaden gebruikten die uit Marocco kwamen en die zaden enkele jaren nodig hadden om te acclimatiseren. Deels was het ook zo omdat het allemaal nog zeer amateuristisch gebeurde. Maar gaandeweg werden de Nederlanders specialisten en produceerden ze wiet met alsmaar groter wordende potentie. Nog altijd. Er werd/wordt op potentie geselecteerd. Dat komt neer op hogere THC productie. Wat ze toen nog niet wisten, is dat dat ten koste van CBD ging. Beide moleculen lijken heel hard op elkaar en delen dezelfde precursor (voorloper van de molecule = CBG – cannabigerol). Je werd er super stoned van, maar wie gevoelig was, liep inderdaad het risico op psychoses. Tegenwoordig is die wiet zo sterk geworden, dat zelfs mensen die niet gevoelig zijn, vroeg of laat met psychoses te maken krijgen. Dat effect van de veredeling kan men niet tegen gaan, zo lang cannabis prohibitie blijft bestaan.

Prohibitie is nooit een goede oplossing

Bij de alcohol prohibitie in de jaren ’30 (VS) gebeurden gelijkaardige dingen, doordat bijvoorbeeld de alcohol die illegaal gestookt werd soms zelfs giftig was. Dat was één van de redenen om die prohibitie te stoppen. Er vielen te veel doden en intussen was er ook een maffia groot geworden. Het verbod had niks dan miserie opgeleverd.

Er is uiteindelijk geen verschil met cannabis. Het grootste probleem met cannabis is zijn illegaliteit. Bombastisch gesteld: de demonisering is des duivels. De schade die de prohibitie aan de mensheid en de aarde aangericht heeft tot nu toe, in iets meer dan 80 jaar, is niet te overzien(2). In die zin moet je alle protagonisten in ‘the war on drugs’, als crimineel beschouwen, want ze houden iets in stand, uit eigenbelang, dat onophoudelijk schade doet… Ze trekken de rechtstaat zo ook krom, want eigenbelang zou niet mogen meespelen.

De jeugd is slimmer en heeft uw leugens door

Ik ben (helaas) al op 16 jarige leeftijd met cannabis begonnen (om 26 jaar later te stoppen) en raad niemand aan zo vroeg te beginnen, maar…  Als 16 jarige begreep ik al gauw dat wat er over cannabis verteld wordt, weinig met de werkelijkheid te maken heeft. Je leert almeteen overheid en media te wantrouwen. Als boodschap voor jonge mensen kan dat tellen. Nogmaals: veel succes met uw preventie op die manier.

De wetenschap is niet erg wetenschappelijk meer?

Dat een prominente toxicoloog – waar ik verder best wel wat sympathie voor heb – een man die telkens in de media opgevoerd wordt als specialist ter zake, die de dingen bestudeerd heeft… dat die man hier in dit artikel geen woord aan CBD wijdt, hoe moet je dat uitleggen? Zou hij dat dan niet weten, hij, de specialist? Past het niet in zijn kraam? Is het ideologische beknotting? Voelt hij te zeer een hete adem in zijn nek en is hij bang gekleineerd te worden als hij wél de waarheid vertelt? Is hij in zijn studies niet in staat zijn vooroordelen aan de kant te schuiven? Zit de farmaceutische industrie hem te kort op de hielen? We weten het niet.

In elk geval moet je dan niet verwonderd zijn als mensen de wetenschap de rug toe keren en er dingen ontstaan als de ‘flat earth society‘ en allerlei rechtse en linkse groepen die feiten ondergeschikt achten aan opinies, ideologie.

De media is fake… dan toch?

We weten het niet en we zullen het nooit weten ook. Want de media houdt zich duidelijk ook van de domme. Die zouden wat weerwerk kunnen bieden, maar dat is eigenlijk uit de mode, niet alleen in verband met dit onderwerp. De Morgen is een platvorm van ideetjes, meninkjes en opinietjes van jan en alleman geworden, maar heeft zelf al lang geen standpunt meer. En daarin staat ze niet alleen. Van macht in de 4de macht is er niet veel sprake meer. Het zijn lammetjes geworden. De media ontloopt zijn verantwoordelijkheid bij deze (en zovele andere)… en dient eerder de propaganda. 

Waar zijn de mensen die de werkelijkheid en de waarheid nog hoog in het vaandel dragen? Waarheidsliefde. Streven naar waarheid, naar best vermogen. Iemand?

 PS: gelukkig is er nog zo iets als De Wereld Morgen.

 

 (1) ik hoop de referentie nog terug te vinden, waarin professor Donald Abrams vertelt over eenzelfde studievoorstel dat tweemaal ingediend werd met verschillende titel: de ene impliceerde naar positieve effecten van cannabis te gaan zoeken, de andere naar negatieve. Twee keer raden welke goedgekeurd werd en welke niet. Maar zo lang ik de link niet terugvind, kan je misschien poolshoogte nemen over wie ik het heb via dit youtube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=IHBsxfbgrbY

 

 (2) Jack Herrer: When DuPont tells you that they bring “Better Living Through Chemistry”, they don’t tell you that it’s only for 100 years, then the entire planet dies for their profit. Uit: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Jack_Herer_-_The_Emperor_Wears_No_Clothes.pdf p.176

take down
the paywall
steun ons nu!