De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Cannabis en angst: Een Zelfhulp Gids

Cannabis en angst: Een Zelfhulp Gids

maandag 16 november 2015 13:47
Spread the love
Angst en cannabis hebben een gecompliceere relatie maar verschillende factoren kunnen een rol spelen. Veel cannabisgebruikers zeggen dat cannabis helpt angst te verminderen. Aan de andere kant zijn er ook veel mensen die zich angstiger voelen na het gebruik van cannabis. Een mogelijke verklaring ligt in de specifieke chemische samenstelling van cannabis. 

Zoals de meeste cannabisgebruikers weten is niet alle cannabis dezelfde. Er zijn heel veel soorten verkrijgbaar, en stuk voor stuk hebben die een ander effect op de gebruiker. De soorten – of strains – verschillen van elkaar door de actieve stoffen, ook gekend als de cannabinoïden. Hoewel klinisch onderzoek ontbreekt, kan kennis over de verschillende strains en hoe ze effect hebben op angst, klaarheid scheppen.

THC vs CBD

De twee meest voorkomende actieve stoffen in cannabis zijn THC en CBD. Hoewel de meeste strains beide stoffen bevatten, variëren de percentages THC en CBD van strain tot strain. Interessant om weten is dat THC en CBD tegengestelde effecten hebben op angst.

THC is verantwoordelijk voor de high en het wordt ook sterk gelinkt aan gevoelens van paranoia, vooral wanneer THC in hoge dosis wordt ingenomen. Dit komt doordat THC een gebied in de hersenen – dat verantwoordelijk is voor angst – activeert, de amygdala. CBD neutraliseert de bewustzijnsverruimende werking van THC (anti-psychotisch effect). Maar studies tonen ook aan dat CBD angst kan verminderen bij gezonde personen en bij personen die vatbaarder zijn voor angst.

 Types cannabis

 De reden waarom cannabis vaak geassocieerd wordt met angst komt vermoedelijk doordat de meeste planten gekweekt worden om rijk te zijn aan THC. CBD-rijke cannabissoorten zijn nog maar sinds kort (terug) populair (vroeger waren deze soorten de norm), dit is gekomen door het groeiend bewustzijn rondom de medische kwaliteiten van CBD. Daardoor is de kans groter dat je, wanneer je op zoek bent naar cannabis, vaker THC-rijke cannabis zult scoren in plaats van CBD-rijke.

Andere componenten in cannabis kunnen ook een rol spelen in het effect op angst. Naast THC en CBD bevat cannabis meer dan 60 verschillende cannabinoïden, samen met een variëteit aan aromatische bestanddelen – de terpenen. Bepaalde terpenen bevatten ook angstverminderende eigenschappen. Doch, van deze stoffen zijn slechts sporen te vinden en er is nog maar weinig geweten over de algemene impact ervan op de cannabisgebruiker.

Angst vermijden

Angst kan vermeden worden door simpelweg minder THC in te nemen. Studies tonen aan dat THC in lage dosis zelfs een angstverminderend effect kan hebben! Onderzoek dat uitgevoerd werd op dieren toont aan dat THC angst pas opwekt nadat een bepaalde grens is overschreden. Hoewel het moeilijk te voorspellen is wat jouw drempel is hebben mensen die frequent cannabis gebruiken een hogere drempel. Dat zou het gevolg kunnen zijn van de tolerantie die optreedt.

Wanneer je op zoek bent naar cannabisvariëteiten die kunnen helpen bij angststoornissen, is het het best om strains te zoeken met een hoog CBD-gehalte. Een analyse van de plant haar THC- en CBD- gehalte kan al op veel legale verkooppunten ingekeken worden. Hoewel België op dit punt nog wat achterop hinkt.

Origineel artikel: Marijuana and Anxiety: A Self Help guide

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!