De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Campagne Recht op Gezondheid Wereldwijd van start

woensdag 14 maart 2012 18:40
Spread the love

De hele socialistische beweging – mutualiteiten, vakbond en partij – zal de komende maanden de krachten bundelen voor de campagne ‘Recht op Gezondheid Wereldwijd’. Dat engagement zetten socialistische kopstukken in de verf op de startdag van 14 maart in Brussel. fos-socialistische solidariteit neemt hierbij het voortouw.

Centrale gaste was Margarita Posada, woordvoerster van de Burgeralliantie tegen de Privatisering van de Gezondheid uit El Salvador, partner van fos. Zij toonde aan wat er gebeurt als gezondheid niet als een mensenrecht beschouwd wordt, maar als koopwaar. Dat is namelijk het geval in El Salvador, waar de voorbije decennia heel wat gezondheidsdiensten geprivatiseerd werden. In 1980 waren er 2,6 ziekenhuisbedden per 1000 inwoners. In 2008 waren dat er nog maar 0,7. En de medicijnen in het land zijn intussen de duur-ste van heel Latijns-Amerika.

Haar organisatie is zeer strijdbaar en dat werpt zijn vruchten af: eind vorige maand keurde het parlement van El Salvador de wet op de medicatie goed, en niet veel later volgde een wet op de vaccinaties. “Het volk moet anticiperen, niet afwachten,” stelde Margarita Posada.

“Wij steunen organisaties in het Zuiden zoals deze Burgeralliantie,” aldus Annuschka Vandewalle, algemeen secretaris van fos, “Maar we kunnen en moeten nog meer doen: met onze campagne willen we mensen hier sensibiliseren en mobiliseren en zo de nodige politieke wil losmaken om gezondheid als een mensenrecht te beschouwen.”

De hele socialistische beweging zet zijn schouders onder deze campagne. Voor de socialistische mutualiteiten is gezondheid natuurlijk de kerntaak. En daarbij is het vanzelfsprekend dat er over de grenzen wordt gekeken, benadrukte algemeen secretaris Paul Callewaert: “Mensenrechten, sociale rechten stoppen niet aan landsgrenzen maar zijn universeel. Streven naar gezondheid voor iedereen is ook voor ons model van sociale welvaartstaat een goede zaak. Hoe meer landen werk maken van een goede sociale bescherming, hoe beter ook ons sociaal model kan worden gevrijwaard.”

De socialistische vakbond ziet internationale solidariteit als een evidentie. Algemeen secretaris van het ABVV, Caroline Copers: “De neoliberale logica is een globaal verhaal, dat ook ons land als een soort eenheidsgedachte verspoelt. Het is lang niet alleen in het Zuiden dat privatiseringen doorgedrukt worden. Deze campagne is voor ons een gelegenheid om onze achterban te sensibiliseren over de waarde van ons ei-gen systeem van sociale zekerheid. En om hen te waarschuwen over wat er op ons afkomt. Als vakbond hebben wij de organisatie en de structuren waarmee we kunnen wegen op het beleid. Al beseffen we dat we ook veel kunnen leren van hoe de strijd elders wordt gevoerd.”

“Het verhaal van Margarita toont aan dat je gezondheidsdiensten moet organiseren vertrekkend vanuit de zorg voor de patiënt. Niet vanuit wat het meest comfortabel is voor de zorgverstrekker,” aldus sp.a-voorzitter Bruno Tobback. “Dat is het verschil tussen pakweg Coca-Cola en gezondheidsdiensten. Het inzetten van private partners kan geen kwaad voor de consumptie van goederen, maar voor het verstrekken van zorgen die ter beschikking moeten staan van gans de bevolking, is commercialisering een gevaarlijke evolutie. We willen in Vlaanderen niet met dezelfde problemen geconfronteerd worden als in El Salvador. Tegelijk willen we ook anderen een stap vooruit helpen. Dat is waar het voor ons over gaat en waarom we meewerken aan deze campagne.”

Concreet stellen de campagnepartners vijf eisen aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Belgische overheid. Namelijk dat men gezondheid centraal stelt in het ontwikkelingsbeleid. Dat men 15% van de middelen voor ontwikkelingssamenwerking voor gezondheid reserveert. Dat men meewerkt aan een Wereldgezondheidsfonds. Dat men de inspraak van het middenveld garandeert. En dat men hiervoor pleit op internationale fora.

Wie achter deze eisen staat en dat kenbaar wil maken, kan de minister van Ontwikkelingssamenwerking een stevig signaal geven. Op www.prikvoorgezondheid.be kan men hem een ‘prikmail’ toedienen.

Auteur: Isabel Wagemans

take down
the paywall
steun ons nu!