De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BV onzin mag echt gaan stoppen

BV onzin mag echt gaan stoppen

donderdag 31 januari 2013 11:09
Spread the love

Geachte mevrouw Jill Peeters,

Met enige interesse en immer maar stijgende verbazing volg ik al een tijdje uw zogenaamde strijd tegen de klimaatopwarming. Kan ook moeilijk anders, u laat geen kans onbenut om uw grote groene engagement breedvoerig in de media toe te lichten. Er kan geen storm opduiken of u wordt al wat week in de knieën en een opgewonden kirrende toestand, waar wij leken niets van begrijpen, maakt zich al meester van u. In de late avond komt u ons dan in één of ander programma kond doen van uw verlangen om naar deze natuurrampen te kijken, liefst live. De stormgroupie van de VTM. 

Maar uw engagement heeft spijtig genoeg even weinig om het lijf als uw laatste fotostunt in Nina. Hoe onbaatzuchtig van u. Of is het mediageilheid? Mama, de media en weerheldin van haar kindjes. Ja hoor, ik ben meer dan weervrouw bij VTM. Zoiets? Nee, echt geloofwaardig is het allemaal niet. Ik geef u echter het voordeel van de twijfel. Ik hoop dus dat het de oprechte bezorgdheid van een onwetende en dwalende moeder is.

Want fulltime weervrouw, moeder, een huishouden bestieren, stormen jagen in de VS en in bijberoep snel nog de wereld redden van opwarming. Het is maar dat Mega Mindy er een geduchte concurrent bij heeft. Een diepe buiging lijkt mij gepast bij zoveel time management superioriteit.

Twijfel gaat u nog tegenkomen in deze tekst. U ligt er naar eigen zeggen zelfs wakker van, van die klimaatopwarming. Ik dacht, dat kan ik niet laten gebeuren. Ik schrijf u dus met enige geruststellende berichten en nieuwsfeiten inzake de opwarming van het klimaat.

Sta mij toe om u – en bij uitbreiding uw immer vrolijk lachende compagnon de route Nic Batlthazar –  toch op enige hiaten in het betoog te wijzen. Waarom is die Nic toch zo een vrolijke globetrotter, als hij alle problemen van de wereld torst? Rare kerel die Nic.

Wat is trouwens de ideale temperatuur van de aarde, en wanneer was dat?

Om maar meteen met het goede nieuws te beginnen, het is namelijk zeer ver van zeker dat er sprake is van klimaatopwarming, dat is pas een feit. Klimaatverandering is wat anders, dat zal altijd wel zo zijn, ongeacht menselijke activiteit. Maar kouder of warmer, daar is al wel wat discussie over onder wetenschappers de laatste 50 jaar. Wat is trouwens de ideale temperatuur van de aarde? Wanneer was dat dan?

Jullie verkopen dit allemaal als niet voor enige kritiek vatbare vaststaande feiten, en gebruiken jullie bekendheid om in het beste geval wat pseudowetenschap te promoten (dixit Ivar Giaever, Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973). Deze Nobelprijswinnaar heeft samen met 16 andere wetenschappers een manifest gepubliceerd (hieronder te lezen), die deze klimaathype tot zijn juiste proportie herleid. Pseudowetenschap dus.

Bovendien is er een nieuwe documentaire – the boy who cried warming – die nog maar eens een resem wetenschappers aan het woord laat om deze opzettelijke desinformatie te counteren. Kijken jullie ook al eens naar andere meningen? Ik vraag mij dat echt af. Hebben jullie tegenargumenten? Ik ken ze niet. Maar ik hoor ze graag, want we leren altijd graag bij.

Of het moest zijn dat de klimaatopwarming nu al religie is geworden en er geen verder wetenschappelijk onderzoek nodig blijkt om enige tegenargumenten te hebben. Dan is het een “geloof ”, tja, daar is natuurlijk niets tegen te beginnen. Geen kruid tegen opgewassen. Want dat impliceert het woord “geloof” immers, anders zou het wel “ bewijs “ noemen.

Jullie gedragen zich ook als de eerste de beste pastoor, kijk niet naar mijn daden, maar luister naar mijn woorden. Want wat jullie zo graag anderen willen opleggen, is niet aan jullie besteed. Hoe zit dat met uw ecologische afdruk? Religie van het grote gelijk. Animal farm revisited. Het ”kruis“ waar die pastoors hun voornamelijk jonge gelovigen naartoe hebben geleid, is niet hetzelfde “kruis” als waar Jezus aan stierf hoor. Het mocht vooral geen pijn doen bij die Pastoors aan hùn kruis.

Religie (alle religie) staat ook altijd zo vol bangmakerij, zo van, doe dit of je zal nooit in de hemel komen. Het tegendeel, ja dat is recht naar de hel, daar wil je niet zijn, toch. Schuldgevoel en zonden, en het is allemaal uw fout beste mensje. Het blijft verkopen hé.

Het is niet zo dat de twijfelaars – sceptici- de “betweters” zijn. Zij twijfelen en zijn niet zeker dat het allemaal wel klopt van die opwarming. Zij twijfelen, zoals in het verleden van onze menselijke geschiedenis al veel wetenschappers twijfelden, en voor die twijfel juist werden vervolgd en achtervolgd en zelfs gedood. Een parallel laat zich hier snel trekken. Maar er is altijd vooruitgang en nieuw inzicht. Men noemt het daarom ook “vooruitgang”. Die komt er door twijfelaars, niet door de dommeriken die nooit aan zichzelf gaan twijfelen en nooit van mening gaan veranderen.

Bent u wel een goede gelovige?

Door jullie houding tegenover die twijfelaars, ze direct eigenlijk meedogenloos neersabelen op een manier waarop de God uit het “oude testament” jaloers zou zijn, als waren het “negationisten”, verengen jullie het debat op onaanvaardbare wijze. Alsof het goddelozen zijn, die jullie moeten bekeren of erger… Er zijn trouwens al medestanders van jullie theorie, die hebben opgeroepen om mensen die twijfelen over deze theorie – de religie van de  opwarming- , te berechten. Ja, u leest dit goed Die fanatici zitten in uw rangen. Zoals bij elke goede religie zijn er wel wat extremisten te verwachten. Wat bent u? Wil u daarbij horen? Bent u wel een goede gelovige?

Deze klimaatreligie doet zelfs terugdenken aan Hitler en Goebels in hun beste dagen. Die konden dat ook, een massa jonge mensen radicaliseren en opzwepen. Andere meningen werden op de meest dwingende wijze en vaak met geweld aangemaand om hun denken en doen te veranderen; Het resultaat was dat anderen meningen niet meer werden geuit. We kennen het resultaat. Ik realiseer mij dat dit een harde vergelijking is, maar de zaken mogen, nee moeten al eens op scherp worden gesteld. Maar er zijn al zoveel incidenten geweest van eco extremisten, die op ontmoetingen van wetenschappers, die hun mening niet delen gaan verstoren en opzettelijk de vrije meningsuiting willen verhinderen. Onaanvaardbaar, gevaarlijke mentaliteit.  Wat is uw houding daar tegenover?

Als je van iets 99% zeker bent, dan lijkt dat heel veel, maar een Bonobo is voor 99% een mens in zijn DNA, toch wil je hem niet als je dokter. Als je in ons 19 de eeuws schoolsysteem 99% haalt ben je een primus. Maar Je belangrijkste beslissingen in je leven – bv het kiezen van een partner- daar geven we geen punten aan. Waar en wanneer bent u zo voor 100% overtuigd geraakt van uw grote gelijk? Of hebt u ook twijfels? Na de aanslagen in Londen, hebben wiskundige bollebozen een formule in elkaar gestoken, die pro actief terroristen kan opsporen, via hun bankgegevens. Heel ingewikkelde zaak. Wel daar heeft men zelfs met 99,9% accuraat op een totaal van 50 miljoen rekeningen, nog steeds 50.000 verdachten. Op 99,9% , en dit alleen al in het VK. Hoe kan u dan met 100% zekerheid zeggen dat de aarde aan het opwarmen is? Dat is toch nog wel wat andere koek om zoiets 100% juist te hebben, dan het zoeken van wat terroristen op een groot eiland.

Er zijn gewoon weinig zekerheden in het leven. Als we de  zogenoemde eerste wet van Mulisch. ‘Dat tot nu toe iedereen is dood gegaan, wil nog niet zeggen dat ook ik dood ga.’ er bij nemen.

En zo is het. Dat er tot nu toe altijd ergens op de wereld oorlog is gevoerd, wil niet zeggen dat ook in de toekomst de wereldvrede nooit of te nimmer op aarde zal neerdalen.

Dat er zich tot nu toe om de tijd al dan niet wereldwijd een epidemie heeft voorgedaan, betekent niet dat die zich ook in de toekomst een keer zal gaan voordoen. Dit wil allesbehalve zeggen dat ik denk dat Harry Mulisch inderdaad het eeuwige leven heeft (hij is al overleden trouwens), maar een wetenschappelijk bewijs voor zijn aanstaande overlijden is er niet; hooguit een aan zekerheid grenzend vermoeden.

Er is geen consensus en er is debat over

Wij twijfelaars zijn ook niet tegen betere en schonere energie, zoals jullie dit dan vaak naar voor brengen, alsof wij de barbaren van de grote stilstand zouden zijn. Wie zou daar wat op tegen hebben? Als het beter en goedkoper kan, dan moeten we dat vooral gewoon doen. Ik ben geen voorstander van kernenergie, maar tot we wat beters hebben, zullen we dat toch maar gebruiken. Wij leven ook op deze planeet, onze kinderen ook. Waarom zouden wij het opzettelijk slechter willen hebben voor ons en onze kinderen? Wij zijn tegen pollutie en willen schone rivieren, zeeën en natuur. Maar dat is iets totaal anders dan wat jullie voorstellen. Stop dus met die verwijten, en kom van de moraliserende hoogdravende troon. Spreek met cijfers, feiten en argumenten. Er is geen consensus en er is debat over.

Nu zijn de kosten die men maakt om die co2 terug te dringen en onhaalbare normen te halen, gewoon een geldverslindende machine die de toekomst van velen gaat ondermijnen. Waar is dat voor nodig? Onverantwoord is het. Dat gaat pas uw kinderen met problemen opzadelen.

Zelfs de zo efficiënte Duitsers zullen van hun “ Energiewende” terug komen, net zoals de Denen, die hun windmolens spuugzat zijn. Maar ik ben ook geen voorstander van verspilling, dus als het beter en schoner kan, dan moeten we dat vooral doen. Alleen, die gepromote schonere energie blijkt alsnog niet of toch maar amper echt schoner te zijn. Het is vooral een snelrijk scenario voor wie als ondernemer de weg naar de subsidiepotten van de immer kortzichtige politici heeft gevonden, een gelddruk machine als het ware. Johan van de “Nordseeküste,” und Freya “die Schöne” hebben dat al lang door. Uiteraard met een prijskaartje voor de minstbedeelden. Dat spreekt voor zich.  Geld kan je nu eenmaal geen twee keer uitgeven.

Bekijk het zo. De “believers”, gaan naar de zee met een glas, scheppen en zien tot hun verbazing dat er geen vis in dat glas zit. Hun conclusie, er zit  geen vis in de zee. Maar dat is toch al te gek, als de rest van de oceaan nog niet in kaart is gebracht. Het glas is onze huidige kennis, de rest van de oceanen zijn de kennis die we nog niet hebben. Hoe kan u dan met die beperkte kennis in uw glas, al zulke definitieve en verregaande conclusies trekken? Ik begrijp dat niet.

Er is niets dat u kan opnoemen waar de mensheid NIET in is vooruit gegaan. Leeftijdsverwachting, voeding, gezondheidszorg, milieu, hygiëne, watervoorziening, democratie, onderwijs, communicatie, vervoer etc. Behalve dan dat we nu met 7 Miljard zijn en dat is teveel. Maar ook dat komt door de vooruitgang. Eeuwen is er geen toename in de wereldpopulatie geweest, tot de uitvinding van meststoffen. Zelfs dat is dus een gevolg van vooruitgang.

Ondanks de aangroei van de wereldbevolking van 1,5 miljard naar 7 miljard is da aarde in de voorbije 130 jaar maar 0,3% warmer geworden. Onder voorbehoud dat die aarde temperatuur wel kan gemeten worden. Dat is nog niet eens koorts (dixit Giaever), ongelofelijk stabiel. In een kamer kan je al op vier verschillende plaatsen een andere temperatuur meten. Hoe meet men dan accuraat de aarde?

Het is allemaal niet perfect, maar we gaan er, zeer langzaam weliswaar, altijd maar op vooruit. De wereld is niet maakbaar. Het kan altijd beter.

Pachauri is een treiningenieur, geen klimaawetenschapper

Tot slot nog dit even meegeven. Uw held Pachauri, is een treiningenieur, geen klimaatwetenschapper, die in het VK al is betrapt op het houden van een valse boekhouding in één van de vele bedrijfjes waar de man inzit. Een man voor de Fyra en de NMBS.  De man had 30000£ vergeten aan te geven. In 1996 is de man al voor de rechter in India gekomen voor valsheid. Hij komt ook nogal in opspraak voor corruptie en belangenvermenging en heeft wel wat financiële belangen in de bestrijding van de vermeende klimaatopwarming. Zijn diplomatieke status helpt hem uiteraard om aan ondervragingen en vervolgingen te ontsnappen, vooralsnog. Niet meteen een rolmodel dat ik zou kiezen voor mijn kinderen. Maar smaken verschillen. Maar ik neem aan dat u dat niet wist, zoals u ook niets wist over de tegenargumenten van uw klimaatreligie. Kijk, ik geef u weer het voordeel van de twijfel. Maar onderzoek het wat beter in het vervolg.

Ik hoop althans u wat meer inzicht te verschaffen in de recente stand van zaken, door u wat links te sturen met geweldige informatie.

Steeds tot uw dienst.

Jan Jacobs

Hieronder Ivar Giaever, Nobelprijswinnaar 1973, zijn speech voor Nobelprijslaureaten in 2012. 

The boy who cried warming

http://vimeo.com/47182591

Bjorn Lomborg, een echte aanrader

http://www.wattisduurzaam.nl/cool-it-heeft-global-warming-prioriteit/

Lees ook het boek “Superfreakonomics van D Levit eens” en het stuk over klimaatverandering. En Natan Myhrvold en zijn bedrijf intellectual ventures, echte bollebozen aan het werk, met pro en contra en oplossingen zelfs. Goedkoper dan u denkt.

Hieronder de tekst van Ivar Giaever en 16 andere wetenschappers.

Er zijn geen overtuigende argumenten om de wereldeconomie ‘koolstofvrij’ te maken’

Een groep van zestien wetenschappers verklaart dat er geen overtuigende wetenschappelijke argumenten zijn om de wereldeconomie met drastische maatregelen ‘CO2-vrij’ te maken.

Wie in een hedendaagse democratie een hoge politieke functie ambieert, zoals het presidentschap van de VS, moet zich afvragen of er iets tegen de ‘opwarming van de aarde’ moet worden gedaan en, zo ja, wat. De kandidaten moeten dan wel weten dat de veelgehoorde bewering dat bijna alle wetenschappers eisen dat er iets drastisch moet gebeuren om de opwarming van de aarde tegen te gaan, niet waar is. Er is juist een grote en groeiende groep vooraanstaande wetenschappers die helemaal niet vindt dat vergaande actie stegen opwarming vereist zijn.

Broeikasgassen

Vorig jaar september zegde Nobelprijswinnaar Ivar Giaever, natuurkundige en aanhanger van president Obama, zijn lidmaatschap van de American Physical Society (APS) op met een openbare brief die zo begint: ‘Ik heb mijn lidmaatschap niet verlengd, want ik ben het oneens met deze APS-beleidsuitspraak: ‘De bewijzen zijn onweerlegbaar: er is sprake van opwarming van de aarde. Als er geen tegenmaatregelen worden genomen, zal dit waarschijnlijk leiden tot aanzienlijke ontregeling van natuurlijke en ecologische systemen, sociale systemen, veiligheid en volksgezondheid. Er moet onmiddellijk een begin worden gemaakt met het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen’.’

Er mag dus binnen de APS wel worden gediscussieerd over de vraag of de massa van een proton in de loop der tijd verandert en hoe een multiuniversum zich gedraagt, maar de bewijzen dat de aarde opwarmt zijn onweerlegbaar?’

Weerbarstige feiten

Ondanks een al tientallen jaren durende, internationale campagne om de boodschap te benadrukken dat door toenemende hoeveelheden van de ‘vervuiler’ koolstofdioxide (CO2) de beschaving ten onder zal gaan, delen grote aantallen wetenschappers, onder wie vele prominenten, de mening van Giaever. En ieder jaar komen er meer van deze wetenschappelijke ‘ketters’ bij. De reden? Een verzameling weerbarstige wetenschappelijke feiten.

Aambeeld

Een wel zeer ongemakkelijk feit is dat er nu al ruim tien jaar geen sprake is van opwarming. Dat weet het ‘opwarmings-establishment’ best, zoals blijkt uit de ‘Climategate’- e-mail uit 2009 van klimaatwetenschapper Kevin Trenberth: ‘Het is een feit dat we het huidige uitblijven van opwarming niet kunnen verklaren, en het is bespottelijk dat we dat niet kunnen.’ Maar het uitblijven van die opwarming is alleen maar raar als je gelooft in computermodellen waarin zogeheten terugkoppelingen van waterdamp en wolken het geringe effect van CO2 sterk vergroten.

Dat er al tien jaar geen opwarming plaatsvindt – en dat die opwarming geringer is dan voorspeld in de 22 jaar dat het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN voorspellingen doet – wijst erop dat de computermodellen de hoeveelheid opwarming die extra CO2 kan veroorzaken, schromelijkhebben overdreven. Dat is genant voor de klokkenluiders en die zijn nu op een ander aambeeld gaan hameren: dat van extreem weer, om daarmee elk ongewoon verschijnsel in ons chaotische klimaat aan CO2 te kunnen toeschrijven.

Geen vervuiler

In feite is CO2 geen vervuiler, maar een kleur- en reukloos gas dat we allemaal in hoge concentraties uitademen en dat een belangrijke component is van de levenscyclus in de biosfeer. Planten gedijen zoveel beter met meer CO2 dat glastuinbouwers de concentratie CO2 vaak met een factor drie tot vier verhogen voor een betere oogst. Vreemd is dat niet, als je bedenkt dat planten en dieren zijn ontstaan toen het CO2-gehalte tien keer zo hoog was als nu. De enorme toename in landbouwopbrengsten in de afgelopen eeuw zijn grotendeels te danken aan betere plantensoorten, kunstmest en beter beheer, maar een deel van die toename komt bijna zeker voor rekening van meer CO2 in de atmosfeer.

Hoewel het aantal wetenschappers dat er openlijk een andere mening op nahoudt, toeneemt, zeggen veel jonge wetenschappers besmuikt dat hoewel ook zij ernstige twijfels hebben over het opwarmingsverhaal, zij dat niet durven zeggen uit angst dat ze niet worden bevorderd – of erger. Die vrees is bepaald niet ongegrond. In 2003 had Chris de Freitas, redacteur van het tijdschrift Climate Research, de euvele moed om een peer reviewed artikel te publiceren dat de politiek incorrecte, maar feitelijk correcte conclusie trok dat de recente opwarming niet ongebruikelijk is in de context van klimaatveranderingen van de afgelopen duizend jaar. Het internationale opwarmingsestablishment begon onmiddellijk een campagne om De Freitas zijn redacteurschap te ontnemen en hem als universiteitsmedewerker te laten ontslaan. Gelukkig behield De Freitas zijn baan aan de universiteit.

Subsidies

Waarom roept de opwarming zoveel emotie op en waarom is de kwestie zo omstreden geworden dat de American Physical Society, waarvan Giaever het lidmaatschap heeft opgezegd, weigert in te gaan op het toch redelijk lijkend verzoek van veel leden om het woord ‘onweerlegbaar’ te verwijderen uit de omschrijving van een wetenschappelijk vraagstuk? Daar zijn verschillende redenen voor, maar laten we beginnen met de aloude vraag cui bono?, in de moderne variant, ‘waar gaat het geld heen?’

Een hoop mensen hebben veel baat bij het luiden van de noodklok over het klimaat. Het levert overheidsgeld op voor academisch onderzoek en is een reden voor overheidsinstellingen om te groeien. Het is ook een excuus voor regeringen om de belasting te verhogen en met belastinggeld betaalde subsidies te geven aan bedrijven die weten hoe ze het politieke systeem moeten bespelen. Ook stimuleert het grote donaties aan goede doelen die beloven dat ze de planeet gaan redden.

Koolstofvrij

Namens veel wetenschappers en technici die de klimaatwetenschap zorgvuldig en onafhankelijk hebben bestudeerd, hebben wij een boodschap voor iedereen die een politiek ambt ambieert: er zijn geen overtuigende wetenschappelijke argumenten voor drastische actie om de wereldeconomie ‘koolstofvrij’ te maken. Zelfs als we de overtrokken klimaatvoorspellingen van het IPCC voor waar aannemen, rechtvaardigt dat economisch gezien nog niet een agressief beleid voor het terugdringen van broeikasgassen.

Uit recent onderzoek naar een breed scala van beleidsopties door Yale-econoom William Nordhaus blijkt dat de bijna hoogste kosten-batenratio wordt bereikt door een beleid van nog eens vijftig jaar economische groei die niet wordt gehinderd door het terugdringen van broeikasgassen. Daar zouden vooral de minder ontwikkelde delen van de wereld baat bij hebben, die ook weleens willen genieten van het materiele welzijn, de gezondheid en de levensverwachting die de ontwikkelde landen al hebben. Een ander beleid zou leiden tot een negatieve opbrengst van investeringen. Daarbij is het waarschijnlijk dat meer CO2 en de bescheiden opwarming die daarvan misschien het gevolg is onze planeet in het algemeen goed doet.

Instrumenten

Als gekozen ambtenaren zich genoodzaakt voelen ‘iets te doen’ aan het klimaat, raden wij hun aan de uitmuntende wetenschappers te steunen die bijdragen aan ons begrip ervan door gebruik te maken van instrumenten in satellieten, in de oceanen en op het land en door een analyse van de observatiegegevens. Hoe beter we het klimaat begrijpen, hoe beter we kunnen inspelen op de steeds wisselende aard ervan die het leven van de mens door de hele geschiedenis heen al parten speelt. Veel van de enorme private en publieke investeringen in het klimaat zijn echter hoognodig toe aan kritische herziening.

Elke presidentskandidaat moet rationele maatregelen ondersteunen die het milieu verbeteren, maar het is totaal zinloos om dure programma’s overeind te houden die veel geld kosten en die gebaseerd zijn op ‘onweerlegbare’ bewijzen die onrust zaaien, maar onhoudbaar zijn.

Namens:

Claude Allegre, voormalig directeur van het Institute for the Study of the Earth, Universiteit van Parijs;

J. Scott Armstrong, medeoprichter van het Journal of Forecasting en het International Journal of Forecasting;

Jan Breslow, hoofd van het Laboratorium Biochemische Genetica en Metabolisme, Rockefeller University;

Roger Cohen, fellow, American Physical Society;

Edward David, lid van de National Academy of Engineering en National Academy of Sciences;

William Happer, hoogleraar natuurkunde, Princeton;

Michael Kelly, hoogleraar technologie, University of Cambridge, U.K.;

William Kininmonth, voormalig hoofd klimaat onderzoek van het Australische Bureau of Meteorology;

Richard Lindzen, hoogleraar atmosfeerwetenschap, MIT;

James McGrath, hoogleraar scheikunde, Virginia Technical University ;

Rodney Nichols, voormalig voorzitter en CEO van de New York Academy of Sciences;

Burt Rutan, ruimtevaarttechnicus, ontwerper van Voyager en SpaceShipOne;

Harrison H. Schmitt, Apollo 17-astronaut en voormalig Amerikaans senator;

Nir Shaviv, hoogleraar astrofysica, Hebrew University, Jerusalem;

Henk Tennekes, voormalig directeur KNMI;

Antonio Zichichi, voorzitter van de World Federation of Scientists, Genève.

http://www.volkskrant.nl/(…)fvrij-te-maken.dhtml

take down
the paywall
steun ons nu!