De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Citizens' Climate Lobby Vrijwilligers - Team B

Burgers uit verschillende EU landen lobbyen bij MEPs voor Klimaatinkomen

zaterdag 22 februari 2020 11:16
Spread the love

19-20 februari 2020 – Een delegatie van burgers uit Frankrijk, Duitsland, Portugal, Zweden, Nederland, België en Groot-Brittanië, allen vrijwilligers van de Citizens’ Climate Lobby (CCL) reisden af naar Brussel om bij de Europarlementsleden (MEPs) te pleiten voor een ambitieus klimaatbeleid. Specifiek vroegen ze de MEPs om een prijs te zetten op CO2 vervuiling en om de opbrengst hiervan als Klimaatinkomen uit te delen aan de gezinnen.

Het Klimaatinkomen, in Canada en de VS ook bekend als Carbon Fee and Dividend, is een unieke oplossing die zowel effectief als sociaal rechtvaardig is: een geleidelijk stijgende prijs op koolstof doet de CO2 emissies afnemen. Volgens cijfers uit het meest recente IPCC Assessment Report zou het in 2050 90% van de doelstellingen van Parijs kunnen halen. Het is de beste stap die kan worden genomen om de klimaatcrisis aan te pakken.

In tegenstelling tot een veel andere voorgestelde klimaatoplossingen zal het Klimaatinkomen de meeste mensen geen geld kosten. Door 100% van de geïnde inkomsten te verdelen zal een grote meerderheid van de gezinnen, voornamelijk gezinnen met een laag of gemiddeld inkomen, financieel zelfs beter af zijn. Daarmee is het Klimaatinkomen een game-changer die politici toelaat om een ambitieus klimaatbeleid te voeren dat toch breed gesteund wordt door de bevolking.

De CCL startte vorig jaar in november met haar lobby-acties in het Europees Parlement om het Europees Burgerinitiatief “De snelle, eerlijke en doeltreffende oplossing voor de klimaatverandering” te ondersteunen. EU burgers kunnen de petitie hier ondertekenen:
https://citizensclimateinitiative.eu/.

Economen zijn grote voorstander van het Klimaatinkomen, en pleiten reeds lang voor de invoering ervan. In januari 2019 werd hierover een open brief gepubliceerd in de Wall Street Journal en ondertekend door meer dan 3500 economen, waaronder 27 Nobelprijswinnaars. Het was de grootste gemeenschappelijke verklaring van economen uit de geschiedenis.

Het Klimaatinkomen wint wereldwijd aan populariteit. Het is reeds ingevoerd in Zwitserland (2008) en in Canada (2019). In de VS ligt er een gelijkaardig wetsvoorstel, de “Energy Innovation and Carbon Dividend act” op tafel, gesteund door Republikeinen én Democraten. De CCL hoopt dat Europa deze voorbeelden zal volgen.

De lobbydagen in Brussel waren een succes. Er werden meer dan 20 meetings gehouden met MEPs van elk van de grote politieke families in het parlement. Ook waren er besprekingen met het Internationaal Vakverbond (IVV), en met vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Het overgrote merendeel van de reacties was positief, en bevestigde dat het Klimaatinkomen een belangrijke rol kan spelen in de verwezenlijking van de Green Deal.

Bedankt aan de teams uit Frankrijk, Duitsland, Portugal, Zweden, Nederland, België en Groot-Brittanië voor het lobbyen en aan Denemarken, Polen, Bulgarije en Oostenrijk voor hun hulp bij de research en het organizeren van de meetings. In het bijzonder ook onze dank voor de trainingen gegeven door de CCL US en door CAN-Europe.

==============================================================================================================================
Foto: Team B. Wil jij er volgende keer ook bij zijn ? Sluit je dan bij ons aan !
meer info : https://www.citizensclimatelobby.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!