De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgemeester De Fauw kondigt onafhankelijk infopunt transmigranten aan in Zeebrugge

Burgemeester De Fauw kondigt onafhankelijk infopunt transmigranten aan in Zeebrugge

maandag 4 februari 2019 20:24
Spread the love

Het nieuwe Brugse stadsbestuur, onder leiding van Burgemeester Dirk De fauw (CD&V), zal de accenten over de aanpak van transmigranten in Zeebrugge verleggen van repressie, zoals onder het vorige bestuur, naar een menswaardige aanpak.
Zo zullen er niet langer razzia’s gehouden worden door de politie tijdens het uitdelen van maaltijden aan de kerk van Pastoor Maréchal. Er komt ook een onafhankelijk infopunt waar transmigranten die via de haven naar Groot-Brittanië proberen te komen, info zullen krijgen over de mogelijkheden tot het indienen van een asielaanvraag in ons land.

Brief middenveld

In januari werd nog onder impuls van 11.11.11., Beweging.net en Vorming Plus Brugge en ondertekend door een 30-tal middenveldsorganisaties, een brief bezorgd aan het nieuwe stadsbestuur. Hierin vroegen de organisaties om het beleid aan te passen en de mensen op de vlucht in Zeebrugge op een menswaardige manier aan te pakken.
Naast de politionele aandacht voor veiligheid van de inwoners van Zeebrugge vroegen zij aandacht voor de humanitaire noden van de migranten. Dit moet er volgens de initiatiefnemers komen door overleg met alle actoren op het terrein, het faciliteren van humanitaire bijstand, het openen van een infopunt waar migranten onafhankelijke info kunnen krijgen en een multidisciplinaire aanpak van zowel politie als welzijnswerk.

Nieuwe accenten

“Ik geloof niet dat mensen uit Afrika naar Zeebrugge komen voor een bord soep en dat zo’n voedselbedeling meer migranten aantrekt.”

Dirk De fauw

Met de aangekondigde nieuwe aanpak lijkt De fauw oor te hebben voor de bezorgdheden van de middenveldsorganisaties.
“Ik zal niet dulden dat vluchtelingen en migranten stelen, geweld plegen of in woningen en garages inbreken. Wie strafrechtelijke inbreuken pleegt, moet worden gestraft. Maar tegelijk pleit ik ook voor een menswaardiger aanpak. Ik heb daarvoor al afspraken gemaakt met mijn korpschef.” zegt De fauw hierover vandaag in de Standaard.

Razzia’s tijdens het uitdelen van voedsel behoren vanaf heden tot het verleden.
“Ik ben niet opgezet met zulke acties”, zegt De fauw. “Ik geloof niet dat mensen uit Afrika naar Zeebrugge komen voor een bord soep en dat zo’n voedselbedeling meer migranten aantrekt.” Een aantal vrijwilligers die slaapzakken uitdelen aan transmigranten zou ook gerechtelijke vervolging riskeren wegens medeplichtigheid aan het binnenbreken in havengebied en mensensmokkel. Ook hier is De fauw, die advocaat is van beroep, duidelijk over: ” Ik heb mijn korpschef laten weten dat als die mensen voor de rechtbank worden gebracht, ik mijn toga aantrek om ze zelf te verdedigen. Ik hoop dat hij die boodschap ook aan de procureur heeft overgemaakt”.

Infopunt

De fauw wil snel werk maken van de installatie van een onafhankelijk infopunt dat kan worden bemand door advocaten. Dit infopunt zal op een onafhankelijke plek komen, waar vluchtelingen ook de garantie krijgen dat ze niet worden opgepakt. “Ik ben twaalf jaar gedeputeerde ­voor ontwikkelingssamenwerking geweest en heb veel gereisd. Ik weet dat de politie in veel landen corrupt is, en dat migranten daardoor ook geen enkel geloof hechten aan wat onze politie hen vertelt. Daarom is er nood aan een infopunt met objectieve informatie, ook over de mogelijkheid om asiel aan te vragen.”

Dit artikel verscheen ook op brugsalternatiefforum.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!