De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brusselse basketter helpt isolement van migranten in Rabat te doorbreken

Brusselse basketter helpt isolement van migranten in Rabat te doorbreken

donderdag 14 februari 2013 12:34
Spread the love

Met Basketball Global Vision tracht Brusselaar Jacques Vandescure in heel wat Afrikaanse landen basketprojecten en –stages op te starten.
Na initiatieven in ondermeer arme volkse buurten van Kinshasa (Vandescures moeder is Congolese) en Goma, is de vzw nu ook gestart met een erg opmerkelijk initiatief in Rabat (Marokko).

Daar tracht men via basketinitiatie & een toernooi twee gemeenschappen dichter bij mekaar te brengen: enerzijds de lokale bevolking en anderzijds migranten en vluchtelingen.

In Rabat strijken al jaren migranten en vluchtelingen toe uit het Zuiden. De meesten dromen van de oversteek naar Europa, maar velen blijven er ook hangen, vaak in de illegaliteit. En misbruiken en mishandelingen zijn er bij de vleet, ook bijvoorbeeld door politie. Het spanningsveld tussen de autochtonen en allochtonen is groot, de trauma’s ook. Dat sijpelde eind vorige jaar zelfs door tot in The New York Times.

En dus tracht Basketball Global Vision –onder toezicht van het Hoog commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties – er laagdrempelige basketactiviteiten op te zetten met het oog op meer toenadering en onderling respect.

Eind december werden er al buurttoernooien georganiseerd met ervaren basketcoaches die eerst een trainingsprogramma van 8 weken uitstippelden.
Op 16 & 17 februari volgt een ‘Rabat Playground-toernooi’

En in de nabije toekomst gaat men er ook plaatselijke trainers opleiden en zo het project bestendigen.

Meer info bij vzw Basketball Global Vision of op Facebook

take down
the paywall
steun ons nu!