De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BRIEF AAN SVEN MARY IN DE ZAAK ABDESLAM

BRIEF AAN SVEN MARY IN DE ZAAK ABDESLAM

zaterdag 10 februari 2018 10:44
Spread the love

Geachte mr. Sven Mary,
Ik ben niet enkel muzikant, ik ben ook schrijver. Van een boek en verder schrijf ik blogs of opiniestukken op “dewereldmorgen”
Ik heb niets te maken met wat er op sociale media naar u toe gestuurd wordt i.v.m. de zaak Abdeslam.
Deze samenleving is “elke vorm van ethiek” aan het verliezen. Dat is van de kant van mensen die zelfs uw kinderen beginnen bedreigen, maar evengoed van uw kant naar degene die u aanvallen.Immers las ik uw reacties al van “voor” deze bedreigingen naar uw kinderen toe naar mensen die u aanpakten en ik dien te zeggen dat ze ook van een laag niveau zijn en een advokaat ongepast en onwaardig.U noemt ze “sukkelaars” en “dat ze dat maar eens aan mijn deur komen zeggen!” En dat ze daarna niet meer piepten.Dit is van het niveau van straatvechters en het past niet in dezelfde stijl te reageren. U komt daarmee op gelijk niveau van degene die u aanvallen. En u daagt daarmee uit en speelt daarmee met vuur.Ik sta niet achter de stijl van mensen die verbaal zéér agressief uit de hoek komen, maar deze mensen hebben recht op een mening en doen dat niet “zomaar”.Het lijkt me dan héél verstandig te kijken naar de beweegreden en te kijken naar u zelf.U provoceert deze mensen nog, daagt ze nog uit ook zoals ik hierboven reeds schreef, en dat is dermate arrogant en zo’n gevaarlijk spelletje waarvan ik niet begrijp dat u dat niet aanvoelt.U lijkt zichzelf onaantastbaar te vinden en dat is in deze meer en meer gestoorde wereld heel naïef.Ikzelf zal u niet bedreigen. Ik kies voor de weg van de communicatie en de beschaving.Ik ga u wel mijn mening geven.Ik begrijp dat u als advocaat stelt dat iedereen recht heeft op verdediging. Ik herinner me niet of ik u dit ooit al heb weten zeggen, maar ik ga er van uit dat dit zo is, en dit is terecht.En ik lees van u dat u fier bent een procedure-advocaat te zijn.Wel beste mr. Mary, dat kan héél mooi en stoer zijn en veel bevrediging schenken voor u wanneer u een hele proces daarmee onderuit kan halen.Maar ik zou als advocaat véél fierder zijn wanneer ik met verstandige en krachtige pleidooien een zaak kan winnen, dan met het komen aandraven van een verkeerd opgesteld document zoals u nu doet in de zaak Abdeslam.In dit geval zou u zelfs nog kunnen pleiten dat de samenleving “zelf” deels verantwoordelijk is voor het ontstaan van mensen die er zo ver over gaan.Maar VOORAL vind ik het schrijnend, ook al zou u jurydisch gelijk hebben, dat u voor deze laffe killer, terrorist, op basis van een fout opgesteld velletje papier de vrijspraak vraagt.Voelt u zich niet beschaamd!? Begrijpt u de woede van de mensen niet, zelfs van diegene die geen slachtoffer werden, maar er “wel” mee meevoelen?Voelt u niet dat u een hele samenleving provoceert en er nog op kickt ook?!
Misschien heeft Abdeslam nog geen dode op zijn geweten, dat weet ik niet, (zijn bomgordel zou defect geweest, zijn) maar hij heeft mensen geholpen die vele doden en zwaar gewonden op hun geweten hebben. Hij zat in diezelfde kring, hij is een terrorist, hij is mede verantwoordelijk voor het kapot maken van levens en indien zijn gordel was afgegaan, waren er nog zoveel meer doden geweest!
Stel u in de plaats van de slachtoffers mr. Mary die nu horen dat u de vrijspraak vraagt omwille van een papiertje dat niet klopt!Of vind u de kick en uw ego belangrijker?!Ik dacht trouwens dat er een nieuwe wet was die er voor zorgde dat procedurefouten ondergeschikt zouden worden aan de ernst van de feiten?Hoe dan ook, u doet wat u wil en wat u “mag” doen. Ik hoop van harte voor u dat dit niet escaleert en dat er nooit iemand een vinger uitsteekt naar uw kinderen! Want dat zou ontzettend dramatisch zijn en dat wens ik geen enkel mens toe.
Bert Degrauwe

take down
the paywall
steun ons nu!