De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan Hilde (1)

Brief aan Hilde (1)

donderdag 4 december 2014 13:21
Spread the love

Geachte mevrouw onderwijsminister,

,,We moeten snoeien in het onderwijs, maar met verstand.”
Wat een triestig statement: nog altijd geen onderwijsvisie, wanneer komt
het? Komt het nog wel? Komt er nog wat van? Soms zit ik met die vraag
tegenover u in de hoedanigheid van onderwijsminister, ook m.b.t.
bepaalde leerlingen in mijn klas. Gelukkig vormen ze een minderheid…
Komt er nog wat uit die leerling? Wat heeft hij of zij nog in petto, wat
we nog niet gezien hebben? Onzekerheid over ,,zit die wel op zijn
plaats?”

We moeten geduld hebben, tot wanneer de minister klaar is. De
minister wacht namelijk zelf ook op ,,screenings”, andermaal
,,screenings”, hoeveel keer is het secundair onderwijs al ,,gescreend”
geweest? Een medische term in oorsprong, die ,,screening”: is het
secundair onderwijs dan ziek? Allicht wel, anders neem je het woord
,,screening” niet in de mond. Maar buiten de medische wereld kan een
,,screening” ook slaan op het begrip ,,een eerste grove schifting
maken”. Een schifting van wat? Is er iemand geschift of worden we straks
met z’n allen geschift? Een screening gebeurt soms met het oog op
verder onderzoek. Maar is er eigenlijk nog wel onderzoek nodig en
waarover? Als er nog moet gescreend worden, waarom staat het dan nu
reeds vast dat het GOK-geld herverdeeld moet worden?

Eén van die vorige keren nam u als onderwijsminister het woord
,,stakeholders” in de mond. Ook die moesten nog geconsulteerd worden, de
zogenaamde ,,stakeholders”: nog zo’n duur woord. Hoeveel
,,stakeholders” heeft u intussen al kunnen screenen, vraag ik mij nu af.
Ik ben ,,stakeholder”, vanwege mijn Dasein als ,,employee” in het
Vlaams onderwijs. Vroeg of laat verwacht ik dan ook dat u mij als
,,stakeholder” zult raadplegen. Maar er zijn nog vele andere
,,stakeholders”: de ,,customers, suppliers, financiers, communities,
governmental bodies, political groups, trade associations” en niet te
vergeten de: trade unions. Waar zitten de leerlingen ergens als
stakeholder? Worden ze ook geraadpleegd? Zijn ze ,,customer” of
,,supplier” in uw visie, mevrouw Crevits? Ik vermoed zo’n beetje dat u
het zelf nog niet weet. U zegt maar wat. In het Vlaams parlement werd u
vannamiddag aan de tand gevoeld, meer bepaald van 16.43? tot 16.59?,
amper een kwartiertje… U bracht het er beter – dit wil zeggen ,,korter”
van af – dan uw collega’s Joke en Liesbeth, waarmee u altijd lachend op
de foto prijkt. ,,We moeten snoeien in het onderwijs, maar met
verstand,” kreeg uw optreden vannamiddag als titel mee (1), met dat
eeuwig lachende gezichtje, waarop u een patent heeft.

In de hoop op een antwoord,

Uw stakeholder-in-afwachting-van-zijn-screening

http://patrickghyselen.wordpress.com/politicsmarxism/brief-aan-hilde-1/

———————–

(1) website Knack.

take down
the paywall
steun ons nu!