De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Breaking! Bericht uit de ruimte

Breaking! Bericht uit de ruimte

vrijdag 15 januari 2021 22:27
Spread the love

 

Breaking! Onderschept bericht uit de richting van de Plejaden

SETI (Search For Extraterrestrial Intelligence) meldt geslaagde ontcijfering van communicatie vanuit ster van de Grote Beer!

Hier volgt het gedecodeerde vraaggesprek.

“Mevrouw de Eerste Minister: Waarover heeft de Raad van Hoedsters overleg gepleegd in deze spoedvergadering? ”
“ Wij hebben het verslag besproken van het onderzoeksteam van Unilitha. Daaruit bleek dat er wel degelijk zorgwekkende processen aan de gang zijn in het planetenstelsel van Shams.
“Is dat het stelsel met Shams 6, die geringde planeet, waarover er al eerder ongerustheid was naar aanleiding van elektronische signalen die leken te wijzen op de opkomst van een technologische beschaving?”
“Het betreft inderdaad dat planetensysteem, maar het gaat niet over Shams 6. De bron van de signalen blijkt een kleine binnenplaneet te zijn. Shams 3, om precies te zijn. Belangrijker is dat Unilitha en haar medewerksters een deel van de naar buiten lekkende seinen van Shams 3 hebben kunnen ontcijferen. En de inhoud daarvan geeft grote reden tot bezorgdheid. Het ziet er naar uit dat we opnieuw te maken hebben met een krijgshaftige beschaving die nog volop in haar militaire fase verkeert.”
“Bedoelt u een even gevaarlijke toestand als bij de El Ghoul crisis? Hopelijk is er geen nieuwe atoomdreiging in de maak. De confrontatie met dat stelsel heeft ons bijna ons hachje gekost.”
“Zo somber moeten we de evolutie ter plaatse nog niet meteen inschatten. Er is geen onmiddellijk gevaar voor ons, maar niettemin moeten we waakzaam blijven. De flitsen die onze astronomen waargenomen hebben, zouden wel eens nucleaire explosies kunnen zijn. En uit de gedecodeerde signalen kunnen we afleiden dat twee of meer groepen op de planeet elkaar de macht betwisten. Een explosieve cocktail is dat zeker wel.”
“Moeten we dan niet dringend ingrijpen? Voor we het goed en wel beseffen, hangen hier zwaarbewapende pantsersondes boven onze dampkring. En zijn wij onverdedigd.”
“ Laten we niet te hard van stapel lopen. Bij Rasalhague 5 en Achernar 8 heeft ons systeem om onze aanwezigheid voor die militaire culturen af te schermen ook goed gewerkt. Toen zijn we er terecht van uit gegaan dat die krijgshaftige beschavingen zichzelf ten gronde zouden richten. Beide hebben door militair geweld hun eigen planeet onleefbaar gemaakt. De nucleaire fase gaat doorgaans vooraf aan de zelfvernietiging van de planeet en haar bewoners. Behalve bij ons en nog enkele beschavingen die tijdig het gebruik van nucleaire wapens gebannen hebben.
” Het is te hopen dat onze strategie ook nu effectief zal blijken. Maar wat als ze ons trucje met de zwaartekrachtlens doorzien en onze aanwezigheid toch opmerken?”
” Maak je niet te veel zorgen. Ik denk dat we er op tijd bij zijn. Het team van Unilitha heeft de opdracht gekregen om de situatie rond Shams 3 hoogdringend te monitoren. Vanavond nog vertrekken robotsondes aan warpsnelheid richting Shams om de situatie ter plaatse te onderzoeken. Als Qamar en Feggari de volgende keer onder elkaar aan de hemel staan, moet het rapport van Unilitha’s diensten klaar zijn. Dat is bij wijze van spreken overmorgen.”
“Gelukkig maar. In zulke situaties kunnen we ons geen tijdverlies permitteren.”

Neen, dit is geen officiële mededeling van SETI.

Wat is het dan wel? Het is een oproep. Een oproep die kadert in een gezamenlijke actie van de verzamelde vredesorganisaties om allemaal samen druk uit te oefenen op onze regering om het Verdrag over het kernwapenverbod te ondertekenen . Op 22 januari krijgt dit TPNW-verdrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) internationaal kracht van wet. Dit verdrag maakt kernwapens illegaal. Net zoals dat eerder met chemische en biologische wapens gebeurd is. In haar regeerakkoord liet de huidige regering de deur open voor een goedkeuring van dit verdrag. Maar de NAVO is tegen en zet de landen die lid zijn van het bondgenootschap onder zware druk om het TPNW-verdrag niet goed te keuren. De alliantie wil zich het recht blijven voorbehouden om als eerste kernwapens in te zetten.

Door de Coronacrisis is dit baanbrekende TPNW-verdrag wat op de achtergrond geraakt, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Het gedrag van Trump van de laatste weken heeft grote bezorgdheid gewekt in de VS en elders op onze planeet. Het was al eerder duidelijk dat er een stevige hoek af is bij de president, maar nu lijkt zijn oordeelsvermogen helemaal uit de hengsels geschoten te zijn. Vandaar de druk van Pelosi en andere politici om hem dringend zijn macht te ontnemen. Hij is de enige die toegang heeft tot de nucleaire codes waarmee een kernoorlog ontketend kan worden. En dat is geen geruststellende gedachte.

Ruim driekwart van onze bevolking staat volgens recent onderzoek achter het verbieden van kernwapens. Waar wachten we nog op? Dit is het ogenblik om te tonen dat de aardse gemeenschap wel behoort tot de intelligente beschavingen van het heelal. En dat we ons niet van de wijs laten brengen door de haviken bij de NAVO.

(Voor wie het niet duidelijk geworden zou zijn: Shams 3 in bovenstaand verhaal is de aarde. )

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!