De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Boodschap van medeleven en solidariteit aan de Noorse werknemers

Boodschap van medeleven en solidariteit aan de Noorse werknemers

zondag 24 juli 2011 21:31
Spread the love

Luc Cortebeeck zond namens het ACV en als vicevoorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie en voorzitter van de Werknemersgroep volgende boodschap aan de leiding van LO-Noorwegen (de Noorse vakbond) en aan eerste minister Jens Stoltenberg

“Beste vrienden,

De Belgische werknemers, de leden en de leiding van het ACV en de leden van de Werknemersgroep van de Internationale Arbeidsorganisatie zijn geschokt en verbouwereerd door de tragedie van vrijdag 22 juli in Oslo en op het eiland Utoya.

In plaats van deze ramp verdienen het Noorse volk en de opeenvolgende regeringen algemeen respect en dankbaarheid voor de internationale en historische initiatieven door hen genomen voor vrede en voor werknemersrechten. Wij namen deel aan de gemeenschappelijke Oslo IAO-IMF Conferentie in september 2010, uitgenodigd door eerste minister Jens Stoltenberg en riepen samen op voor herstel na de crisis, gericht op werkgelegenheid. Wij waarderen ook heel sterk het werk van LO in Noorwegen en op internationaal niveau, in de IAO.

De gebeurtenissen van vrijdag waren een aanslag op een maatschappijvisie gebaseerd op solidariteit en tegen jonge mensen die zich wilden inzetten voor deze visie in de toekomst.

Wij betuigen ons medeleven en onze solidariteit aan alle getroffen families, aan het Noorse volk, aan de werknemers en de Noorse jeugd, aan LO Noorwegen.

Luc Cortebeeck,
Voorzitter ACV,
Vice-voorzitter IAO en voorzitter van de werknemersgroep.”
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!