De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

bloGactieV leest: ‘Technische formaties of patronen’

bloGactieV leest: ‘Technische formaties of patronen’

donderdag 3 maart 2011 23:11
Spread the love

In de Blog BEAR & BULL van de elektronische editie van DE TIJD, plaatste Roland Legrand op 25.02.2011 een gastbijdrage van Karel De Bie, marktstrateeg van BNP Paribas Fortis.

Hierna volgt een uittreksel van De Bie’s inleiding over TECHNISCHE FORMATIES OF PATRONEN.

” Deze patronen vormen wellicht de belangrijkste discipline binnen technische analyse. Ze zien er heel simpel uit, en dat zijn ze ook, zeker achteraf gezien. Het is echter een veel grotere uitdaging om deze patronen te herkennen wanneer ze zich vormen, en ze bovendien ook nog eens succesvol te traden.

Hoezeer technische analisten ook verknocht mogen zijn aan ‘hun’ patronen, we kunnen er niet onderuit dat een groot deel van deze patronen valse signalen geven. Hoeveel procent? Dat valt moeilijk te zeggen. Als ik een wilde schatting zou moeten maken zou ik zeggen tussen de 20% en de 40%. Technische analisten zitten er dan ook regelmatig naast, tot groot jolijt van de criticasters die hierin hun gelijk bewezen zien.

De vraag die zich hier opdringt is de volgende: waarvoor wil men technische analyse gebruiken? Om correct de koersen te voorspellen, of als hulpmiddel om te traden/investeren?

Men zou terecht kunnen stellen dat als men de koersen correct kan voorspellen, dat men dan ook geld kan maken in de markten. Maar daar wringt het schoentje: consistent de koersen correct voorspellen kan nu eenmaal niemand. Zelfs niet de beste analist. Het tegendeel beweren zou een flagrante leugen zijn, en analisten worden hier op ontnuchterende wijze telkens terug aan herinnerd.

Technische analyse heeft mijn inziens vooral een waarde als hulpmiddel om te traden, of om te investeren. Nu kan je zeggen: als je technische signalen tot 40% vals kunnen zijn, dan kun je bijna even goed een muntje opgooien. En dat is ook zo. Maar, als ik voor ‘kop’ iedere keer 1 euro moet betalen, terwijl ik voor ‘munt’ telkens 2 euro krijg, dan wil ik wel de hele dag dat muntje opgooien. En het is daarin dat de kracht van technische patronen ligt: zelf als zouden de technische formaties in de helft van de gevallen valse signalen geven, als je potentiële opbrengst telkens groter is dan je potentieel verlies, dan heb je wel degelijk een voordeel dat je kan uitbuiten.

En een voordeel – hoe klein ook – uitbuiten, is precies wat succesvolle traders doen. Verschillenden onder hen slagen erin om op basis van technische analyse op consistente wijze geld uit de markt te halen.

……”

bloGactieV antwoordt :

Geachte heer Marktstrateeg,
Geachte heer De Bie,

Hebt u enkele jaren geleden uw technische analyse m.b.t. de technische formaties ook kunnen uiteenzetten aan de heren Lippens, Votron, Verwilst, Mittler, Bostoen en aan nog een aantal andere ‘Fortis-waterdragers’ op topniveau?
Zo ja, hebt u dan aan de hand van hun vraagstellingen kunnen concluderen dat ze “mee” waren met uw uiteenzetting?
Als u vandaag terugblikt op die periode – los van het feit dat u al dan niet die uiteenzetting voor genoemden hebt gegeven – hebt u dan de indruk dat er tussen enerzijds de kennis van de marktstrategie zoals u ze bezit en anderzijds de kennis over marktstrategie van genoemden een zodanige kloof bestaat, dat de boel wel moest springen?

Gegroet,

Guido Vereecke
Laureaat van de Arbeid van België

take down
the paywall
steun ons nu!