De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bij Luc Vankrunkelsven is het wachten op zijn magnum opus

maandag 26 oktober 2020 05:36
Spread the love

Luc Vankrunkelsven bracht een nieuw boek uit : ‘Een wereld van verdoken slavernij. Impressies van onderweg’ . Het werd uitgegeven bij DABAR-Luyten. Dit is een Nederlandse uitgeverij ontstaan in 1978 in een religieuze gemeenschap. Hij is sinds jaar en dag medewerker bij ‘Wervel’.

Luc Vankrunkselsven is zelf ook Norbertijn en werkt op het terrein. Zijn project Brazilië-Europa (2000-2020) is bijna afgerond. Het concept van zijn boeken is dat hij zijn online reisartikelen compileert tot een bloemlezing. Dit is een bundeling van reisverhalen van twee reizen 2018- 19.  Van 2003 tot 2008 ging hij 6 maand per jaar na Brazilië, sindsdien  5 à 6 weken per jaar om nieuwe informatie te garen en om zijn vertaald boek aan de man te brengen. Zijn boeken worden stelselmatig naar het Portugees vertaald. Na twintig jaar is hij een expert geworden in Braziliaanse landbouw in relatie met Europa en neemt hij het op voor één van de laatste stukjes ongerepte natuur in het Centrum van Brazilië :‘de Cerrado’.

Dit boek kan onder de aandacht komen omdat hij hier haarfijn de nieuwe relatie tussen de aarde en de overheid bespreekt in Brazilië sinds het aantreden van President Bolsonaro. Als geen ander vertegenwoordigt Bolsonaro de agro-industrie in Brazilië. Samen met de fazendeiros, de grootgrondbezitters, willen zij de agro-industrie nog verder uitbouwen. De Europese Unie staat machteloos, omdat het haar ecologische voorwaarden niet kan doordrukken. Daardoor wordt Brazilië de speelbal van de pesticidenmaffia zoals Bayer en we mogen zeker niet vergeten dat China steeds meer investeert in chemicaliën productie voor landbouw. Ondertussen draait de agro-industrie, die voornamelijk voor dierlijkvoedsel dient, recordwinsten, willen ze overal hun soja en maïs kwijt krijgen zonder te beseffen dat ze de aarde aan het plunderen zijn. Meer dan ooit staat niet alleen de Amazone in vuur en vlam, maar ook de Cerrado en de Pantanal in Mato Grosso. Doordat het systeem weer naar af gaat, beseft Vankrunkelsven dat er eigenlijk nog niets is veranderd in Brazilië en dat de periode Lula en Dilma een soort opflakkering was in de Braziliaanse geschiedenis. Tijdens de militaire dictatuur dacht men dat er eind jaren negentig geen industrie meer zou zijn in Brazilië en dat de agro-industrie het allemaal zou hebben overgenomen. Wel, het lijkt alsof het daar nu naar toe gaat.

Dit boek ligt in de lijn van zijn vorige boeken. Dus wie het al gesmaakt heeft zal het nu ook goed vinden en voor de mensen die het nog niet lazen, het leest zeer vlot en is boeiend!

Te koop bij Epo (Vlaanderen) en  bij de auteur: luc@wervel.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!