De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Betaal niet voor je collocatie
Psychiatrie, Collocatie, Gedwongen opname, Uitzuigerij -

Betaal niet voor je collocatie

woensdag 2 mei 2012 21:36
Spread the love

Ieder jaar worden in dit land een menigte mensen tegen hun wil opgepakt en gedurende een langere periode (vaak jarenlang) van hun vrijheid beroofd, door een bijzonder betuttelende staf verkleuterd en door zware medicatie van hun bewuste ervaringen ontdaan. Hun inspraak beperkt zich tot het mogen napraten van wat hun ‘behandelaars’ hun voorkauwen.

Met een chic woord heet deze mensonterende behandeling ‘collocatie’ of ‘gedwongen opname’; plaats van het gebeuren is de psychiatrie, die alleen humaner lijkt te zijn geworden – in werkelijkheid is de controle er sluipender en geniepiger dan vroeger: medicamenten die iemand zijn of haar wilskracht, bewustzijn en expressiviteit ontnemen, lijken ons vele malen onmenselijker dan de koude baden en de dwangbuizen van destijds. Bovendien wordt er meer, veel meer geld mee verdiend.

Ja: geld. Want wie draait er mee op voor de kosten van deze gedwongen behandeling waar het ziekenhuis zichzelf op trakteert? Driemaal raden? De patiënt. Ook wij beiden, Maikel van de Winckel en Steven Haerens, kregen al een gepeperde rekening in de bus voor de periode waarin ons een dergelijke behandeling werd opgedrongen.

Maar wij pikken het niet langer. Hierbij verklaren wij dat wij de rekeningen die, in ons geval, het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Jozef te Kortenberg, ons toestuurt om ons te doen dokken voor de kosten die zijn gemaakt om ons te colloqueren, niet zullen betalen.

Wij hopen dat deze weigering het maatschappelijke bestel zal doen inzien hoe absurd het is om mensen die moeten rondkomen met een uitkering die veel te schamel is om de honderden per maand gevraagde euro’s te kunnen opdiepen, de rekening te sturen van een mensonterende behandeling waar ze zelf nooit om gevraagd hebben, ja, waarvan ze in veel gevallen zelfs meermaals tevergeefs gevraagd hebben ze stop te zetten.

Wij roepen alle gecolloqueerden in dit land op om net als wij de kostprijs van hun behandeling, waar ze niet zelf voor gekozen hebben, niet meer te betalen, en om in de plaats daarvan hun psychiatrische instelling van hun ongenoegen op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld door deze verklaring mee te ondertekenen.

Ondertekend door:

Maikel van de Winckel en Steven Haerens

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!