De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Protest door moslima's tegen hoofddoekverbod, Sint-Jansplein, Antwerpen, 13 maart 2011. (foto van socialisme.nu)

Beste Etienne

zondag 1 maart 2015 22:07
Spread the love

Beste Etienne

Toen ik op de trein van Brussel naar Antwerpen naar huis aan het keren was na een zware schooldag , had ik het genoegen om uw artikel in De Standaard van donderdag 12 februari te lezen bij Opinie en Analyse.

Daar vraagt uw zich af wat Meneer Lieven Boeve, directeur van het katholiek onderwijskoepel bezielde na zijn uitspraak waar hij poogde om in het katholiek onderwijs hoofddoeken toe te laten. Wat bij uw uiteraard in het verkeerde keelgat schoot, aangezien u de befaamde atheïst van Vlaanderen zich een mening kan veroorloven op alles dat met religie te maken heeft. Ook dit keer kon u het niet laten om de meest stereotiepe argumenten te gebruiken voor het hoofddoekenverbod.

Om te beginnen gaf u aan dat de Raad van State een ondoordachte arrest deed en het goed was dat het Gemeenschapsonderwijs zich hierin niet liet meeslepen. Of de Raad van State met andere woorden te dom was volgens u, een instelling die bevoegde mensen aanstelt. Daarnaast bekritiseert u Meneer Bouve zijn argument die zich uitspreekt tegen een neutraliteit die de religie uit de publieke ruimte wil weren, aangezien er geen verbod bestaat van levensbeschouwelijke tekenen op de openbare weg. U vraagt zich af en tegelijk vindt u het niet kunnen dat alle mensen die een openbaar ambt bekleden daarbij hun levensbeschouwing mogen uitdragen. Hoort het juist niet in een democratische en open samenleving dat individuen zichzelf mogen zijn en is het juist niet neutraal dat je die diversiteit accepteert en omarmt. Zo krijgen mensen de realiteit van hun samenleving onder ogen in plaats van een gespeelde.Verder legt uw een connectie tussen het hoofdoek dragen en radicalisering of fundamentalisme van de islam. Alsof het fundamentalistisch is dat meisjes of vrouwen er zelf voor kiezen om een hoofddoek te dragen. Sinds wanneer is de hoofddoek iets alleen islamitisch, naar mijn weten wordt het in vele religies of geloofsvisies gedragen. Waaronder de grote monotheïstische wereldreligies. Er is maar niets dat aantoont in uw artikel of argument dat het verbod op hoofddeksel ook op toepassing is op de sihks en de keppeltjes van de joden. Wel eenzijdig van u, vind u niet.

U geeft aan dat moslims blijkbaar mede door het vrijlaten van het hoofddoek dragen verwarrende signalen zullen krijgen inzake Koran-lectuur wat hen niet op het rechte pad zal houden. Geloof me meneer Vermeersch het hoofddoek aspect is maar een heel erg klein onderdeel van de Koran-lectuur, dus maak u maar geen zorgen. Het zal de essentie van de ‘verlichte’ islam niet overmeesteren.

Het meest frappante argument dat voor uw doorslaggevend was, dat het toelaten van de hoofddoek of de aanwezigheid van groepen die zich door levensbeschouwelijke tekenen van anderen onderscheiden zou leiden tot kliekjesvorming.  Dit zou uiteraard belemmeren dat de jongeren niet zullen opvoeden tot zelfstandigheid, afhankelijkheid van een beperkte groep. De echte groep moet de hele klas zijn waar alle individuen (behalve diegene die uit eigen keuze een hoofddoek dragen) autonoom met alle andere contact hebben. U vreest dat daardoor de mogelijke aantasting van de individuele vrijheid door de druk van een peergroup. Het lijkt precies de lijnen van een complot, een conspiracy theory aan te nemen. U vraagt zich af met welke middelen meneer Boeve in deze context ‘de vrijheid zal garanderen’. Ik ken tientallen methodes en middelen om deze zaken te garanderen, bv via teambuilding, beleid van gelijke onderwijskansen, workshops die jongeren leren om zelfstandig te zijn en eigen keuzes te leren maken, respectbeleid en noem maar op… 

U komt op het besluit dat een verbod van levensbeschouwelijke tekenen binnen de school een betere garantie is voor de persoonlijke vrije ontwikkeling van alle jongeren, dan de opdringerigheid van één groep.

Ik ken tientallen meisjes die deze maatregel als een aanval tegen hun godsdienstvrijheid zien, tientallen die telkens gekwetst worden in hun waardigheid, tientallen die het beu zijn dat er niet naar hen geluisterd wordt, geen begrip wordt getoond voor hun visie en hun persoonlijke keuze. Wat ga je tegen deze meisjes zeggen meneer Vermeersch dat ze zich maar moeten aanpassen of anders verwoord maar zichzelf niet moeten zijn in een omgeving dat juist vertrouwen hoort uit te stralen waar de meisjes tot zelfstandige, zelfwaardige en kritische individuen kunnen ontwikkelen.

U eindigt met de woorden: entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit en u vermeldt dat deze regel hier de zwakke beschermt, het individu dat zich anders aan de peer pressure van de gesluierden moet beschermen. Dan vraag ik mij af als bezorgde en kritische individu of die regel ook de sterke als de zwakke beschermt die een hoofdoek wil dragen uit vrije wil en daardoor niet onder druk kom te staan van de peer pressure die de voorstanders van de hoofddoekenverbod zo hard vasthouden.

Verder had ik ook graag wat verscheidene meningen over het hoofddoekendebat in De Standaard gelezen.

take down
the paywall
steun ons nu!