De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beste Bart

Beste Bart

zaterdag 28 maart 2015 22:03
Spread the love

Beste Bart,

Is falende migratiebeleid oorzaak van racisme? Een vraag die ik me stelde bij uw uitspraak waar u vaststelt dat de samenleving heeft gefaald op vlak van integratie.

Volgens u is een falende migratiebeleid de oorzaak van racisme, specifiek bij het radicaliseren en het vertrekken van jongeren naar Syrië. Ook veel verenigingen zijn opgelucht dat u dat erkent en racisme niet alleen als iets relatiefs beschouwt.

Volgens politicoloog Bilal Benyaich, die recent het boek ‘Radicalisering voor Dummies’ schreef is de oorzaak van racisme te wijten dat er te weinig wordt gedaan in het onderwijs als welzijn. Zo geraken geëmigreerde jongeren en zelfs de tweede of derde generatie gefrustreerd en voelen zich niet goed in deze samenleving. 

Toch vindt u dat bepaalde bevolkingsgroepen, zoals berbers te gesloten zijn en dat je helemaal geen Aziaten gezien hebt die geklaagd hebben over racisme. Hoe kan je nu zo’n wereldvreemde uitspraak doen als burgemeester van een enorm grote multiculturele stad als Antwerpen.

Hoe kan je nu na al die tijd vasthouden aan kortzichtige visies over racisme, het is niet jouw taak als burgemeester om een bepaalde mening te hebben over iets. Je hoort de burgers van uw stad te dienen. Als u een wijs persoon was, wist u om niet de aandacht te trekken met wat je relatief vindt of niet, maar meer met oplossingen en maatregelen tegen het probleem. Zeker bij een gevoelig onderwerp als racisme dat enorm belangrijk is en leeft onder de Antwerpenaren.

Als bezorgde Antwerpenaar vraag ik me af of u ooit wel klaar zult zijn als uw rol van burgemeester. Wilt u wel de burgemeester worden van Antwerpen, zonder de problemen van de Antwerpenaren niet echt te erkennen. Staat u wel open voor de frustraties en de problemen van de Antwerpenaren.

Want al die tijd heb ik het gevoel dat u er veel te onverschillig mee omgaat en ons de indruk geeft dat u het allemaal koud laat. Ik denk dat u eens bij u zelf de vraag moet stellen of u wel de burgemeester wilt worden van alle Antwerpenaren en niet alleen die van Antwerpen. Op de eerste plaats hoort u de Antwerpenaren te dienen en de stad zelf volgt wel.

Graag had ik een burgemeester gezien die open stond voor verschillende culturen en religies, want in het verleden hebt u meermaals bewezen dat u bepaalde bevolkingsgroepen of religies belangrijker vond dan anderen. Vindt u dat dit gepast is als burgemeester van Antwerpen?

Na al die tijd ken ik u niet als de mens Bart de Wever, maar als de ‘ik weet het allemaal beter’ burgemeester van Antwerpen. Graag zou ik een open houding van u verwachten met meer luisterbereidheid en begrip voor iedereen zijn visies en standpunten.

Mijn woede veranderd steeds meer en meer naar empathie voor, meneer De Wever want ik ben er zeker van dat al die tegenstemmen en sleuren niet altijd aangenaam zijn om constant aan te horen. Of ben ik verkeerd?

Met vriendelijke groeten

Een bezorgde Antwerpenaar.

take down
the paywall
steun ons nu!