De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beschavingsbijdrage van de boeren

Beschavingsbijdrage van de boeren

dinsdag 13 oktober 2015 14:47
Spread the love
Citaat van het boek Le sol, la terre et les champs van landbouwingenieurs Claude en Lydia Bourguignon.

Een beschaving ontstaat dankzij haar boeren en soldaten (nvt: vreemde uitzondering: de Islamitische Arabische beschaving), die vervolgens de bevolking die zij domineren reduceren tot slavernij. Ze stoppen vervolgens met het bewerken van het land et worden beschaafden die meedoen aan de grootheid van kunst, wetenschap en religie. Hierna raken ze in verval door overmatige verfijning en worden afhankelijk van slaven en kolonies voor hun levensonderhoud. Dan komt een nieuw groep boeren en soldaten die hen domineert en die een nieuwe beschaving vormt.

Beschavingsbijdrage van de boeren

take down
the paywall
steun ons nu!