De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

bericht uit de “kosmos”  ;-)
Religies, 'De wereld redden', Kosmos, Aikido -

bericht uit de “kosmos” ;-)

woensdag 25 december 2013 17:26
Spread the love
Gegroet,

Door vanaf 1998 intensief boeken te lezen over voornamelijk oosterse denkwijzen en van kleins af aan budo sporten te volgen (vnml AiKiDo = de weg naar harmonie door innerlijke kracht = je geest) kom ik ergens tot de bevinding dat de paar duizend jaar ‘beschaving’ nog niet veel ‘bevrijding’ gebracht heeft. 

De mensheid of het mensdom? zit nog steeds verwikkeld in tegenstrijdige visies waarbij meestal jaloezie, haat, macht, geld, rijkdom vergaren, afgunst, fanatisme, materialisme, egoïsme, angst, verwarring, (seksuele) uitbuiting van vrouwen zelfs kinderen (en ga zo maar door…) de boventoon halen.  Zolang men niet inziet dat dit niet de ”goede weg” is zal het “lijden” nooit uit de wereld verdwijnen.

Technologie en wetenschap zijn nu zo ver gevorderd dat zowat alles bereikbaar en haalbaar is en dit kan verder ontwikkeld worden zolang men de kennis maar “ten goede” aanwendt.  Alle rijkdom (d.w.z. levensnoodzakelijke behoeften) kan gemakkelijk verdeeld worden, voor alles is een oplossing.  Als equivalente aardbewoners is het nodig de koppen bijeen te steken om middelen te vinden de samenleving te verbeteren voor iedereen zowel op spiritueel, materieel, medisch, sociaal, ecologisch, e.a. gebied en stoppen met mekaar voor het leven te staan. 

Hier hebben de religies m.i. een grote verantwoordelijkheid: allen streven op de keper beschouwd naar hetzelfde n.l. een einde maken aan “het menselijke lijden” en voor iedereen een “goed” leven.  Als ik zo doorheen al deze geloofs- en levensovertuigingen lees zijn het vooral de mystieke vormen die ergens uit een zelfde “natuurlijke” of “oer” bron zijn ontstaan (het soefisme in de Islam, de Kabbalah in het Joodse geloof, de Bön-Dzochen in het Tibetaanse pre-Boeddhisme, het sjamanisme b.v. bij de Indianen, de mystiek in het Christendom en natuurlijk ben ik er vele vergeten waarvoor mijn excuses).

Als de mensheid deze situatie zou bereiken in dit tijdperk dan zal het “trillingsniveau” (zie o.a. de  stellingen in quantummechanica) stijgen (of anders gezegd zullen we op een hoger bewustzijnsniveau arriveren maar beter is “dieper”) en zullen we in ‘een andere wereld’ leven waarbij we met z’n allen op de “kosmische draaggolf” zullen aanpikken en de aarde (zie de Gaia-theorie) zal opgenomen worden in het universele netwerk…

Komen we in deze “staat” van “zijn” dan zijn we vrij en zal er (telepathische) communicatie mogelijk zijn met andere beschavingen die hetzelfde bereikt hebben.  Zoniet zal alles teloor gaan en zal het mensdom verdwijnen en zal er ooit een nieuwe start dienen genomen te worden: mensheid of mensdom versie x…(cfr een computerbesturingssysteem zoals Windows of Linux).

Maar ja, dit dient één ieder maar zelf verder te bekijken, “ik” ben slechts een druppel in de oceaan… edoch tikt de tijd ongenadig verder… alles is tijdelijk – of toch niet…

Unio mystica – hic et nunc – festina lente – alea iacta est – coincidentia non existit – id est quod est – sanguine fortitude – ego sum qui sum – parcere subiectis et debellare superbos – coniunctio oppositorum – amor vincit omnia!

Vrij vertaald : één met het universum – hier en nu – haast u langzaam – de teerling is geworpen – toeval bestaat niet – het is zoals het is – samen sterk – ik ben die ik ben – de onderworpenen sparen en de hoogmoedigen overwinnen – het samensmelten van de tegendelen (alchymie) – liefde overwint alles!

take down
the paywall
steun ons nu!