De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Benefiet voor mediwiet en ander heuglijk nieuws

Benefiet voor mediwiet en ander heuglijk nieuws

maandag 14 september 2015 13:19
Spread the love
 

De wet is nog steeds een struikelblok voor mensen die cannabis als medicijn nodig hebben. Artsen hebben dan wel de therapeutische vrijheid om cannabis voor te schrijven aan hun patiënten maar er zijn nog steeds geen wettelijk geregelde afhaalpunten in België zelf.

Belgische patiënten kunnen wel in een Nederlandse apotheek medicinaal gekweekte cannabis afhalen, maar de grens overgaan met die cannabis is strafbaar! 

Een groot deel van de patiënten bevoorraad zich daarom op de zwarte markt, maar de kwaliteit van deze cannabis laat dikwijls te wensen over. De cannabis bevat niet de juiste verhouding aan actieve stoffen en is vaak beschimmeld en behandeld met haarlak, lood, glas en verfdeeltjes om het zwaarder te maken. Criminele organisaties proberen er op die manier zoveel mogelijk winst uit te halen, zij zijn dikwijls heel onverschillig wat betreft de gezondheid van de cannabisconsumenten!

Begin 2015 werd de eerste nationale patiëntenvereniging voor medicinale cannabisgebruikers geboren: Medcan vzw. Wij zijn ontstaan als antwoord op de juridische onzekerheid waar medicinale cannabisgebruikers onder gebukt gaan en hebben als doel artsen, patiënten en de Overheid dichter bij elkaar brengen.

Medcan vzw telt momenteel 83 leden. Deze mensen lijden aan een divers scala van aandoeningen: chronische en neuropathische pijn, kanker, epilepsie, fibromyalgie, MS, clusterhoofdpijn, migraine,… Stuk voor stuk aandoeningen waar de farmaceutische industrie nog steeds geen afdoend antwoord op heeft!

De gemiddelde leeftijd van onze leden is 50 jaar, er zijn 44 vrouwen en 39 mannen.

Ondertussen heeft Medcan vzw 41 van de 83 leden die over een medisch dossier beschikken dat stevig onderbouwd is, in contact kunnen brengen met een gepaste arts. Deze patiënten krijgen nu de nodige doktersbegeleiding en medicinale cannabis op voorschrift. De begeleiding is een absolute must aangezien het in veel gevallen om mensen gaat die naast medicinale cannabis ook nog zware pijnstillers nemen. Het afbouwen van zulke medicatie vereist een dokter aan de zijlijn.

 Eerste nieuwsbrief is een feit
Deze maand bracht Medcan vzw haar eerste nieuwsbrief uit met daarin de laatste stand van zaken. Zoals velen onder jullie wellicht wel weten kwam Medcan vzw de laatste maanden regelmatig in het nieuws en werd er ook een reportage van KOPPEN speciaal aan haar gewijd.

 

In de reportage werd pijnlijk duidelijk dat medicinale cannabis eerder noodzaak is dan overbodige luxe. Patiënten als de zesjarige Sofie danken er zelfs hun leven aan. Sofie lijdt aan CSWS epilepsie, dit is een ernstig epilepsiesyndroom waarbij er tijdens de slaap vrijwel voortdurend epileptische activiteit aanwezig is in de hersenen. Sinds Sofie THC-arme cannabisolie gebruikt zijn de aanvallen sterk gereduceerd.

Op onze website staan tal van getuigenissen van mensen die zeggen dat dankzij medicinale cannabis hun levenskwaliteit er sterk op is vooruitgegaan!

Medcan vzw is een coöperatie aangegaan met de Medicinale Cannabis Club  MCC vzw die cannabis kweekt voor onze leden die in het bezit zijn van een voorschrift voor cannabis. 

We worden steeds meer als een echte partner beschouwd door zowel de Overheid als door artsen, apothekers, patiëntenverenigingen en wetenschappers. We maakten een dossier over kanker en medicinale cannabis  in opdracht van de Stichting Tegen Kanker zodat deze haar leden nog beter kan informeren.

Medcan vzw werd ook opgenomen in een onderzoek naar Cannabis Social Clubs aan de Universiteit Gent dat onder leiding staat van criminoloog Tom Decorte en uitgevoerd wordt door Mafalda Pardal.

We organiseren ook met de regelmaat van de klok lezingen. Via de facebookpagina  en uiteraard via de website kan u hiervan op de hoogte blijven. 

Op 24 oktober kan u mee komen genieten en feesten op de benefiet voor Medcan vzw in Maasmechelen. Er is kinderanimantie (Vlaamse kermis, springkasteel en clown) en een Oriental Dance demo. Vanaf 19u komen de muziekliefhebbers aan de beurt. Tortuga Boulevard, Extire, Empty en McBane geven de show van hun leven!

De benefiet heeft als doel werkingsgeld bijeen te verzamelen zodat patiënten blijvende steun kunnen verwachten. Deze wordt georganiseerd door de familie Voncken, wiens dochtertje Sofie lid is van de vzw. Heel veel dank!

Er loopt momenteel ook een crowdfundingscampagne onder de naam ‘Adopt A Patient’ waar u ook uw steentje kan bijdragen en meter of peter kan worden van een patiënt. Dit kan al vanaf vijf euro. Alle steun is meer dan welkom, de actie loopt nog tot 6 november.

Daarnaast worden ook vrijwilligers die mee willen helpen flyeren of een nieuwe website willen helpen uitbouwen met open armen ontvangen!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!