De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ben niet Wit, Ben niet Zwart, Ben Alle Kleuren in je Hart.

Ben niet Wit, Ben niet Zwart, Ben Alle Kleuren in je Hart.

maandag 13 maart 2017 19:23
Spread the love


Ben niet Wit, Ben niet Zwart, Ben Alle Kleuren in je Hart.


Vrijheid, democratie, macht voor het volk, wordt grof misbruikt door regeringsleiders, populisten, zelfs termen zoals fascisme en nazisme worden niet geschuwd en misbruikt met als doel, de moeizame verworvenheden zoals vrijheid en democratie te vernietigen om hun eigen macht te vergroten.

Kritiek en oppositie worden afgedaan als nep nieuws, of worden zelfs in het gevang gezet. Men dwingt ons hun wil op en anders wordt je geïntimideerd en het gaat zelfs over eigen landsgrenzen heen.

Hoewel de media gekleurd is en helaas niet echt onafhankelijk opereert, is het van essentieel belang, dat er media is. Media, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van mensenrechten zijn belangrijke peilers voor democratie, anders krijgt men populistische propaganda en sterft democratie. Vanwege het feit dat de media onder druk staan, is het des te belangrijker om waarheidsgetrouw nieuws te berichten.

Grote Ego’s en narcisten verstrengelen de samenleving. Borstklopperij uit alle windstreken, zelfs in eigen land groeien ego’s als narcissen uit de grond. Die grote ego’s, narcisten praten zogenaamd voor het volk, voor onze cultuur, maar ego’s vertegenwoordigen absoluut nooit het volk, vanwege het simpele feit dat ego’s, narcisten geen inlevingsvermogen en empathie hebben en voelen alleen liefde voor zichzelf. Door succes groeit hun ego naar eenzame hoogte en kijken ze al gauw vanuit een wolk neer op het gewone volk. Het smaakt altijd naar meer macht en meer adoratie. Uiteindelijk houdt men hoogmoedwaanzin over, een totaal gebrek, verlies van realiteitszin, van de werkelijkheid. Hun realiteit, hun werkelijkheid is de werkelijkheid. Ego’s, narcisten duldden geen tegenspraak.

De samenleving leeft niet meer samen.

Populisme en polarisatie verwurgd en verdeeld onze broze samenleving. Samen leven echoed weg in onze eenzame anonieme straten. De pilaren van vrijheid en democratie trillen op hun grondvesten. Populisme groeit als een kankergezwel en wanneer men het niet snel bij de wortel aanpakt, verandert het in dood en verderf. Verandert democratie uiteindelijk in fascisme en nazisme.

Onvrede is er bij velen, ook bij mij. Onvrede over het establishment, over de corruptheid van onze regeringen, over de onzekerheden en gevaren. Laat die onvrede gefocust blijven, op de werkelijke veroorzakers, de multinationals, de banken, het marktkapitalisme en het neo-liberalisme.

Daar komt de grote onvrede vandaan, dat veroorzaakt oorlogen, onderdrukking en armoede en wordt echt niet opgelost door populisten, integendeel. Populisten verdelen, polariseren, creeren meer chaos, haat, angst en woede, want dat zijn de pilaren waar populisten hun imperium op bouwen.

Niet minderheden de schuld geven, niet andere culturen, niet religies, niet homo’s, niet Mexicanen, niet vluchtelingen, nee, die zijn, net als wij, slachtoffers van dit corrupte systeem, waar meer macht naar macht gaat, waar economie boven milieu en mens komt, waar democratische regeringen en sociale verworvenheden uitgekleed worden en waar egoïsme een deugd is geworden.

Diversiteit is een verrijking en verscheidenheid biedt nieuw perspectief.

Gelukkig woon ik in een van de betere democratische landen, namelijk Nederland, waar vrijheid van meningsuiting een deugd is, waar veel bespreekbaar is. Woont men in andere landen die op zijn hardst schreeuwen, met slogans als “vrije democratie, geen fascisme en nazisme”, wordt democratie uitgekleed en oppositie en pers in het gevang gezet en eigen macht wordt uitgebreid.

Democratie is niet foutloos, maar is wel het beste systeem voor onze vrijheden, voor onze mensenrechten. Sommige culturen hebben liever een sterke leider, dat is een keuze, maar laat democratie democratie. Bescheidenheid zou regeringsleiders, politici sieren, minder ego, narcisme en meer in dienst van het volk.

Zoek eens de definities op van: Democratie, Fascisme, Nazisme, Nationalisme, , Despotisme, en Dictatuur, of Ego, Narcist en Psychopaat.

De toekomst is het belangrijkst, de toekomst van Moeder Aarde, de toekomst van de volgende generaties en enkel door respect, liefde, begrip is er een toekomst voor een betere wereld, vernieuwende democratie en echte vrijheid.

If the freedom of speech is taken away then dump and silent we may be led, like sheep to the slaughter. George Washington

Lanaria Amberkira 13-03-2017
https://www.facebook.com/stoptheselfishnessofgreed
Blogspot: http://lanariaamberkira.blogspot.nl/
Video peacemessage: https://youtu.be/jh142luEszg

Note: Feel free to donate and support White Rose Evolution financially. Bankaccount, specially for W.R.E. : Name Lanaria Amberkira, Sluis, The Netherlands NL64ASNB0942698487

take down
the paywall
steun ons nu!