De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

België negeert Europese afspraken rond wapenexport naar Israël

België negeert Europese afspraken rond wapenexport naar Israël

maandag 18 februari 2013 10:13
Spread the love

In 2011 kende ons land vijf vergunningen toe om wapens uit te voeren naar Israël ten waarde van €938 034. Dat blijkt uit begin januari vrijgegeven cijfers van de ‘European External Action Service’, de diplomatieke dienst van de Europese Unie (bron: http://eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/index_en.htm). De vergunningen vallen onder vier verschillende ML- categorieën die staan voor een verschillend type wapentuig . In 2010 ging het nog over vergunningen ter waarde van €2.277.176. We zien dus dat de vergunningen die België uitreikt aan haar bedrijven in waarde zakken. Dit heeft echter weinig te maken met een verhoogde kritische houding van de Belgische staat ten opzichte van de staat Israël, eerder een toepassing van de principes van vraag en aanbod aangezien ons land geen enkele vergunning die werd aangevraagd heeft geweigerd. Als we naar de Europese cijfers kijken zien we een drastische stijging van de waarde van Europese export. Deze stijgt tussen 2010 en 2011 met een grote 40miljoen euro naar €157 115 732. Er werden in 2011 slechts 21vergunningen geweigerd in Europa voor wapenexport naar Israël terwijl er 667 goedgekeurd werden. België is dus niet het enige land die zich niet houdt aan de Europese afspraken.

Wapenbedrijven die wapens willen exporteren hebben hiervoor een vergunning nodig. Dit is nog steeds een nationale bevoegdheid maar er werden reeds Europese categorieën opgesteld waaraan de aanvraag door de nationale overheden moet worden getoetst. Deze worden echter flagrant met de voeten getreden. Eén van deze acht categorieën stelt dat staten een vergunning moeten weigeren aan landen waardoor gewapende conflicten kunnen uitgelokt of verergerd worden. De reacties van de Israëlische staat op de raketaanvallen zijn telkens disproportioneel met als hoogtepunt ‘operatie Gegoten Lood’ in 2009. Er vielen toen 1400doden aan Palestijnse zijde.


Een volgende categorie die Europese lidstaten, en ook België straal negeren is categorie vier. Deze stelt dat Europese lidstaten geen vergunningen mogen verstrekken voor wapenexport naar landen waarvan het risico bestaat dat de geleverde wapens of technologieën gebruikt worden voor een agressie jegens een ander land of deze wapens kunnen gebruiken om kracht bij hun territoriale aanspraken bij te zetten. Toch levert ons land vergunningen aan bedrijven die wapens willen leveren aan Israël, een land die de Palestijnse gebieden al zo’n 45jaar bezet. Zo beschouwt ze heel Jeruzalem als ondeelbaar geheel en annexeert ze Oost- Jeruzalem, Palestijns grondgebied. Deze uitbreiding van haar grondgebied werd dan wel veroordeeld door de Veiligheidsraad van de VN, Israel ging toch voort met het bouwen van illegale nederzettingen. De laatste overtreden categorie gaat over het in rekening houden van de mate waarin het land in het verleden internationale verbintenissen al dan niet heeft nageleefd. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verklaart dat de bouw van een muur rond Palestijnse gebieden een duidelijke schending is van de conventie van Genève.

In 2011 kende ons land vijf vergunningen toe om wapens uit te voeren naar Israël ten waarde van €938 034. De vergunningen vallen onder vier verschillende ML- categorieën die staan voor een verschillend type wapentuig . In 2010 ging het nog over vergunningen ter waarde van €2.277.176. We zien dus dat de vergunningen die België uitreikt aan haar bedrijven in waarde zakken. Dit heeft echter weinig te maken met een verhoogde kritische houding van de Belgische staat ten opzichte van de staat Israël, eerder een toepassing van de principes van vraag en aanbod aangezien ons land geen enkele vergunning die werd aangevraagd heeft geweigerd.[1]

Voetnoten

  • [1] ML 5: Brandbescherming, aanverwante alarmsystemen en waarschuwingssystemen, test and alignment apparatuur en countermeasure apparatuur speciaal ontworpen voor militair gebruik. Vergunningen ter waarde van €26 400<br>ML6: Voertuigen voor grondoperaties en onderdelen. Vergunningen ter waarde van €16 680<br>ML8: Energetische materialen en verwante stoffen (dit zijn stoffen en mengsels die chemisch reageren waarbij energie vrijkomt die noodzakelijk is voor de beoogde toepassing ervan, bijvoorbeeld springstoffen). Vergunningen ter waarde van €289 025<br>ML10: Vliegtuigen, “lighter than air vehicles”, onbemande vliegtuigen … speciaal ontworpen voor militair gebruik. Vergunningen ter waarde van €605 929<br>

take down
the paywall
steun ons nu!