De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bart Dewever schotelt kaas met gaten voor

Bart Dewever schotelt kaas met gaten voor

vrijdag 26 januari 2018 21:29
Spread the love

De alom tegenwoordige NVA – voorzitter lust blijkbaar Emmentaler! Best een lekkere kaas maar als ook uw visie vol steekt met gaten dan wordt dit een macaber schouwspel.
Diverse media wijzen de intelligente strateeg van de partij die zich als ” de nieuwe partij van het volk” profileert er op dat hij verscheidene keren een loopje neemt met de werkelijkheid.
Als notoire historicus heeft hij ogenschijnlijk niet opgemerkt dat Vlaanderen gedurende eeuwen werd belaagd door diverse mogendheden. Nu eens waren de Fransen de baas, dan drukten de Spanjaarden hun stempel, vervolgens zetten de Oostenrijkers voet aan wal,… Ook de Duitsers en de Nederlanders poogden ons sociaal weefsel te herschikken en onze cultuur te beïnvloeden!
We werden uitgedaagd, verdrukt en misleid.
Mochten onze burgers telkens resoluut gekozen hebben voor het  behoud van de  overwegende bevolkingssamenstelling, voor de door de leidende klasse gewenste economische dromen en voor de bestaande bestuursvormen, dan was er op heden geen sprake meer van een welvarend Vlaanderen.
Net die uitdagingen, die instroom van nieuwe mensen met andere inzichten, met een soms wezenlijk verschillende cultuur en levensbeschouwing, brachten toekomst.

De veerkracht van de Vlamingen als antwoord op die nieuwe elementen bracht een hoopvol perspectief.
Dit gebeurde niet zonder slag of stoot want waarachtig veranderen is geenszins een kinderspel; vooruitgaan kost inspanning, vraagt om ‘anders’ kijken en handelen: progressie(f)!
Deze basiskennis moedwillig verzwijgen en kiezen voor het pure conserveren (conservatief) van wat hoe dan ooit vastloopt (vastgeroest!), is volksverlakkerij.
Dit is de bevolking een rad voor de ogen draaien!
En nee, Mr. Dewever, ik hou geen pleidooi om iedere ‘vreemde’  hier zomaar binnen te laten maar wil wel bepleiten dat wij dank zij hen net tot een rijkere toekomst kunnen komen. De geschiedenis is hierbij richtinggevend!
Ook vergist u zich ten zeerste als u weigert te aanvaarden dat de verbondenheid tussen de burgers onze beschaving zal vrijwaren. Niet het ‘verdeel en heers’ – spel van de machthebbers brengt soelaas; niet de pogingen van politieke leiders om de verzuchtingen van grote groepen te fnuiken, gaven ooit een nieuw elan.
De vele tactieken (mediavervalsing, aanbod van giftige geschenken in verkiezingstijd,troepenaanwezigheid en plundering van de portefeuille van wie u niet behaagt) die u  en uw kompanen hanteren, halen op korte termijn enig resultaat.
Wie honger heeft, aanvaardt de kruimels uit de hand van de ‘milde’ schenker, wie minder geschoold is, kiest voor zwijgzaamheid, wie de strategie van de heerser niet doorziet, prijst hem voluit, ….tot … de waarheid doorsijpelt en de ontnuchtering volgt!
De uiteengedreven gemeenschap vol angst en opgekropte woede, levert eerst onderling slag tot groot jolijt van de leider en sluit vervolgens weer de rangen vanuit een verlangen naar oprechte verbondenheid (een nep – natie brengt enkel stagnatie!). Echte verbondenheid is veelkleurig: als steentjes van een mozaïek vormen ze een heerlijk geheel!
Bent u ook dit inzicht uit het oog verloren? Of bouwt u deze gaten in uw actueel streven met opzet in?
Meent u op de derde plaats echt  dat u door iedereen in de gordijnen te jagen,
onze mooie beschaving (onze welvaart en welzijn, ons onderwijs en onze cultuur, onze leefomgeving) conserveert?
Waarom bestempelt u de armen als profiteurs (eigen schuld, dikke bult)? Waarom beschouwt u de uitgeputte vluchtelingen als uitschot (terugsturen naar folterende landen)? Waarom rooft u de portefeuille van zovele hard werkende Vlamingen leeg (doorsluizen van geld naar een al steenrijke elite)? Waarom wakkert u het pestgedrag in de sociale media aan (ophitsende twitter – berichten)? Waarom koestert u bedrijfswagens en kerncentrales die onze planeet aantasten? Waarom wil u uw politieke medestanders en tegenstanders uiteendrijven met fake news? Waarom zet u enkel in op ASO – onderwijs (beroepsleerlingen minderwaardig)? Waarom …
Door die al of niet opzettelijke gaten in uw historisch inzicht, in uw actuele politieke strategie en in uw dagelijks handelen als toonaangevend figuur, ontneemt u de toekomstige generaties en onze planeet een hoopvolle toekomst.
De modale Vlaming is het slachtoffer van uw wellustig en verblindend optreden. 
Meer en meer komt hij tot het besef dat u een rijkelijke vergoeding opstrijkt terwijl zij moeten leven in een al maar meer gefrustreerde samenleving.
De versmalling van wat ooit de Volksunie heeft betekend met zijn linker- en rechtervleugel naar een extreemrechtse NVA, is weinig hoopgevend!
U lust blijkbaar kaas met gaten. Het opvullen van die gaten met nep cadeautjes zal maar een korte tijd succesvol blijken. Smakelijk!

Bertin Debergh, geëngageerd burger en gewezen leerkracht TSO/BSO

take down
the paywall
steun ons nu!