De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Barsten tussen de vakbonden van onderuit lijmen!

Barsten tussen de vakbonden van onderuit lijmen!

maandag 28 maart 2011 12:51
Spread the love

“De barsten tussen de vakbonden moeten zo snel mogelijk gelijmd worden”. Dat is inderdaad dringend nodig. Het best gebeurt dit van onderuit. De operoep van ‘Sociaal verzet’ kan hier toe een belangrijke bijdrage leveren. Teken de oproep!

www.sociaalverzet.be

Oproep tot sociaal verzet
Wij hebben genoeg van een almachtig patronaat dat baadt in zijn winsten, geen belastingen betaalt, ons doet creperen, onze lonen blokkeert en de planeet naar de verdoemenis helpt.

We hebben er genoeg van om inzetbaar, uitbuitbaar, wegwerpbaar en “tijdelijk” te zijn.

Wij zijn gerevolteerd door de bankiers die gesmeekt hebben om gered te worden door de gemeenschap en nu willen dat wij het gat van 25 miljard € in het staatsbudget vullen.

We hebben genoeg van die partijen die in vuur en vlam staan over BHV maar zich tegelijkertijd verstoppen achter “de markten” om nog meer besparingen op te leggen – via de federale deur of het gewestelijk venster. Wij verwerpen het nationalisme evenzeer als autoritaire ontsporingen zoals een “noodregering” ten dienste van het patronaat.

Wij verwerpen het Europa van het kapitaal dat onze sociale rechten vernietigt.

We zijn ongerust over onze pensioenen, onze sociale zekerheid, de indexering van onze lonen en uitkeringen, onze openbare diensten. Wij willen dat het geweer radikaal van schouder wordt veranderd: respect, solidariteit en gelijkheid, waardige arbeids -en levensomstandigheden.

We weten dat we daarvoor moeten strijden, zoals ook onze grootouders hebben gestreden. Het is het moment. We weten wat we willen: dat de schrik van kamp verandert. Wij willen strijden om te winnen. We weten dat het gevecht lang zal duren. Onze tegenstanders zijn machtig en ze hebben ons verdeeld. Maar wij zijn met velen. De volkeren van Tunesië en Egypte herinneren er ons aan dat het mogelijk is om zich samen te verzetten, zich te organiseren en te winnen.

Wij, ondergetekenden, engageren ons om dit Manifest te verspreiden en conform deze principes te handelen, op elk niveau, met alle middelen die ons ter beschikking staan. Vele kleintjes maken een grote.

Het is enkel als we verenigd zijn en vastberaden in het verzet dat we de stem van de werkende bevolking kunnen laten horen.

Wij willen :
1) dat de vakbonden hun rol vervullen en hun plaats terugvinden: op straat, zonder schrik te hebben dat ze hun politieke “vrienden” in de verlegenheid gaan brengen;

2) dat de vakbonden in gemeenschappelijk front een Operatie Waarheid organiseren over wat gestolen werd van de werkende bevolking en de gevolgen hiervan op ons leven;

3) ons niet langer tevreden stellen met makke betogingen en waarschuwingsstakingen zonder vervolg. Wij willen een echt actieplan om antikapitalistische, sociale en ecologische noodmaatregelen af te dwingen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!