De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Assuralia bakt het erg bruin

Assuralia bakt het erg bruin

woensdag 2 maart 2011 09:10
Spread the love

Assuralia misbruikt EU-uitspraak

Onze privéverzekeringsmaatschappijen zijn in hetzelfde hebzuchtige bedje ziek als ons privébanken. Na de minste stormwind of regenbui verhogen ze de premies; met gaten in het wegdek slaan ze gaten in onze portemonnee. Nu grijpen de verzekeraars een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (EHJ) aan om met premieverhogingen te dreigen.

Wat is er aan de hand? Het Europees Hof stelt dat verzekeraars, die in hun polisvoorwaarden het geslacht als risicofactor opnemen, zich schuldig maken aan discriminatie. Een Europese richtlijn uit 2004 verbiedt het gebruik van het geslacht als factor voor verzekeringspremies in alle verzekeringscontracten gesloten na 21 december 2007. Belgische verzekeraars misbruikten deze regelgeving al door eind 2007 uniseksvoorwaarden in te voeren voor autoverzekeringen waarbij ze vooral jonge vrouwen gewoon meer deden betalen.

Bij het instellen van de regel uit 2004 waren uitzonderingen mogelijk. Die golden dan voor 5 jaar en ten laatste tegen 21 december 2012 moest worden nagegaan of ze nog gerechtvaardigd waren. Assuralia, de beroepsvereniging van de sector, maakte hiervan gretig gebruik. Test-Aankoop pikte dat niet en spande een zaak aan bij het EHJ.

De Morgen schrijft dat Assuralia “het arrest onthaalt op ongeloof”. Volgens gedelegeerd bestuurder Philippe Colle zal dit “blind streven naar absolute gelijkheid” tot duurdere verzekeringen leiden voor zowel vrouwen als mannen.”Wie wordt daar nu beter van?” Door de uitspraak van het Europees Hof zullen de vrouwen “het gelag betalen”, oordeelt Assuralia. “Dit is het gevolg van een halsstarrig vasthouden aan een principiële, maar kunstmatige gelijkheid. Vrouwen en mannen zijn immers gelijkwaardig, maar niet gelijk.” Assuralia dreigt ermee de verzekeringen “tientallen procenten” duurder te maken. Ook Wauthier Robyns van de verzekeringsfederatie doet erg schamper over de uitspraak van het hof. Robyns verschijnt op regelmatig in de journaals om de elkaar in snel tempo opvolgende premieverhogingen goed te praten. Ook zijn beschaafdheid lijkt plaats te maken voor gezwets. Hij stelt: “Misschien moeten we mensen nu vragen of ze gezouten boter of margarine op hun brood smeren om de risico’s te bepalen”.

Het antwoord op de vraag van Colle: “Wie wordt daar nu beter van?” luidt: de aandeelhouders van de verzekeringsmaatschappijen.

Assuralia heeft het ook gemunt op de pensioenen.

wil Assuralia maar wat graag uitbreiden. Assuralia stelt voor om de fiscale vrijstelling hiervoor meer dan te verdubbelen.Het is geen geheim dat de privéverzekeraars het wettelijk pensioen niet zo hoog in het vaandel dragen en een groter deel van de pensioenkoek voor zichzelf willen. Ze staan daarbij niet alleen: zelfs Caroline Gennez heeft al bij herhaling gepleit voor een sterkere tweede pijler. Van de voorzitter van de sp.a zou je nochtans verwachten dat die het opneemt voor het behoud en voor de versterking van de sociale zekerheid en dus voor de eerste pensioenpijler.

Assuralia vindt de huidige stortingen voor een aanvullend pensioen veel te mager (ze blijven dikwijls beperkt tot 1% van het loon) en wil heel wat meer geld in de richting van de verzekeraars zien vloeien. Het rekent daarbij op stortingen van 5% en meer, zoals de door haar geconsulteerde ‘experts’ aanbevelen. Assuralia wil op die manier de tweede pijler ‘versterken’, zegt de beroepsvereniging. 

Een krachtige afwijzing van het door Assuralia gevoerde beleid door de vakbonden lijkt meer dan ooit aangewezen. Door fiscale aftrekposten te schrappen kan de eerste pensioenpijler (het wettelijke pensioen) versterkt worden. Het is ook de hoogste tijd voor een openbare verzekeringsmaatschappij: de geldwolven moeten het bos uitgejaagd worden. 

www.openbarebank.be

take down
the paywall
steun ons nu!