De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Anuna & Co.

Anuna & Co.

dinsdag 5 februari 2019 20:18
Spread the love

Ik was in de wagen onderweg toen ik Anuna De Wever hoorde op Radio 1. Zeventien en samen met Kyra Gantois verantwoordelijk voor de jeugdige revolte van de afgelopen weken tegen de onverschilligheid en struisvogelpolitiek omtrent de klimaatverandering. De jeugd die wars van alle desinteresse en gemakzucht ten strijde trekt voor een betere toekomst. 

Op sociale media is er heel wat bijval voor de acties maar tegelijk regent het cynische vingerwijzingen van burgers die ervan overtuigd zijn dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen, of die zich er allang bij hebben neergelegd dat er hoogstwaarschijnlijk toch niets meer aan te doen is, en in beide gevallen apathisch afwachten. En ondertussen gewoon verder gaan met de planeet naar de verdommenis te helpen.

Want, zoals ik die andere De Wever op de radio hoorde zeggen, Europa is ook maar voor tien procent van de wereldwijde vervuiling verantwoordelijk dus het heeft weinig zin om onze levenswijze drastisch om te gooien, de vliegtuigreizen af te zweren en plastic te bannen uit ons leven. 
Kop in het zand? Nee, gewoon het gezond boerenverstand dat zegeviert. 
Wat hij niet zegt maar wat wellicht ook meespeelt is dat de Britse chemiereus Ineos onlangs heeft toegezegd om een kleine drie miljard te investeren in de Antwerpse haven; het is dus sowieso niet het moment om het al te nauw te nemen met de milieuvoorschriften, laat staan ze te verstrengen.

Enig gecijfer leert dat zo’n 8 % van de wereldbevolking in Europa woont. Als we, zoals Bart De Wever beweert, 10 % van de vervuiling op onze kerfstok hebben, betekent dit dus dat we boven onze stand leven. Kortom, het maakt wel degelijk iets uit. Dat minister Schauvliege er dan weer een complot in zag, wat haar naar eigen zeggen door de staatsveiligheid bevestigd werd, haalde het wereldnieuws. Daarna beweerde ze zich bij deze uitspraak vergaloppeerd te hebben waardoor ze als minister van leefmilieu op moest stappen. Maar heeft ze echt gelogen, of wordt ze het zwijgen opgelegd? Sorry voor deze, misschien wat ziekelijk aandoende gedachtedwaling, maar je moet met alles rekening houden onder deze beleidsvoerders.

In elk geval, voor Anuna & Co. helpen alle baten; ze heeft een broertje dood aan het gekibbel en politiek getouwtrek. Geen woorden maar daden voor deze strijder voor een betere wereld; zelfverzekerd maar pretentieloos zet ze haar glasheldere stellingen uiteen. Ze pleit voor meer overleg en wil graag meedenken met die andere De Wever. Want iedereen moet mee aan boord, waarmee ze de verstarde conservatieven het nakijken geeft, en dankzij haar duidelijke en openhartige aanpak misschien wel laat ontdooien. Simpeler kan het niet. 
Wat was ik blij toen ik haar bezig hoorde in Touché! En hoopvol voor de jonge generatie. Want groei maar eens op, in deze barre tijden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!