De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwerpse recherche ‘onder curatele’

Antwerpse recherche ‘onder curatele’

woensdag 20 juli 2011 11:02
Spread the love

De recente zelfdoding van een Antwerps rechercheur, commissaris Gunther Steegmans (46) verwekte een schokgolf in zijn afdeling. De recherche kwam in opstand en eiste het vertrek van commissaris Glenn Verspeet.

Beerput

Verspeet is eigenlijk mede slachtoffer van de impasse bij de recherche. Hij kreeg op 1 januari ’11 de opdracht de verrotte werksfeer op te kuisen. Een situatie die in de loop der jaren ontstond en diepgeworteld is. Dit korps heeft een bedenkelijke traditie. (Lees ‘De dood van een Antwerps rechercheur’)(1)

Een korps waarin een correctioneel voor racisme, geweld, verduistering veroordeelde crimineel als ex-commissaris Bart Debie (ex-VB) zijn gang kon gaan, is ziek. Waar een integer ex-korpschef als Luc Lamine drie jaar lang in een wraak campagne terecht kwam, geschorst werd en door de rechter totààl vrijgesproken, is ziek. Nog steeds.

De Antwerpse politieke meerderheid, met burgemeester patrick Janssens (SP-A) als hoofd van de politie, heeft deze beerput nooit aangepakt. Zijn voorgangers evenmin. Wetende dat er twee van de 38 naar de correctionele rechtbank verwezen figuren in de corruptie zaak ‘Forcom’ gemeenteraadsleden zijn, beseft men dat de Antwerpenaar zich vragen stelt. Het gaat om Tanja Smit en Karim Bachar, beiden SP-A. (Lees het dossier ‘Forcom’ op Apache Newslab)(2)

De achtergrond van de malaise staat in rechtstreeks verband met de meer dan café vriendschappen die ook de leiding van de recherche had met de onderwereld. Het corruptie schandaal ‘Forcom’ – waarin ondermeer acht agenten een veroordeling riskeren – is slechts het topje van de ijsberg. (Lees ‘De dood van een Antwerps rechercheur’)(2)

Wie kuist Agias stal uit ?

Politie commissaris Glenn Verspeet, afdelingschef van de lokale recherche, hield de eer aan zichzelf. Maandag avond 18/07/11 nam hij ontslag. Hij meent over onvoldoende draagvlak te beschikken om zijn functie van ‘manager’ uit te blijven oefenen en de recherche gezond te maken. Het personeel had om zijn ontslag gevraagd na aanhoudende conflicten en de zelfdoding van hun collega.

Verspeet wordt verweten te weinig teamspeler te zijn. Best mogelijk, maar hij had een onmogelijke opdracht. Onder zijn kortstondig bewind nam de bureaucratie toe, steeg de werkdruk en werden ‘cellen’ met veel ervaring en resultaten ontmanteld. Het verloop van agenten was groot.

Dinsdag 19/07/11 gingen de vakbonden met korpschef Eddy Baelemans rond de tafel zitten. ‘Manager’ Verspeet was ondertussen al opgestapt. In de vooravond werd het verdict via een persmededeling van vakbonden en politie top bekend. Wie gaat deze Agias stal uitmesten? ‘De Patrick’ himself’ ?

‘Preventieadviseur…’

Neen, het werd de korpschef himself, Eddy Baelemans. Hij gaat de Antwerpse recherche ‘alvast’  tot eind oktober leiden bovenop zijn andere taken. Korpschef wordt recherchechef. Uniek. Die leiding, deze ‘cumul’ kan dus nog lang aanslepen. Van chaos gesproken. Een brevet van onbekwaamheid voor de politie top én de politiek.

Het wantrouwen binnen en buiten het korps druipt van de muren. Ondertussen zwijgt de burgemeester gehaaid. Hij zal dat niet meer kunnen bij de volgende gemeenteraad zitting op 19 september.

Baelemans wil rust creëren bij de recherche. De afgesproken maatregelen in de praktijk omzetten en de hervormingen op koers houden. De wervende slogan is er al : ‘Samen voor een slagkrachtige lokale recherche!’. (Zie video met korpschef op ATV)(3)

Dat er een ‘preventieadviseur psychosociaal welzijn van de externe firma Idewe’ wordt ingeschakeld, zal hen die ervaring hebben met dergelijke ‘adviseurs’ niet gerust stellen. Vooral hun eigen financieel welzijn heeft er baat bij, waardoor ze een gat slaan in de stadskas. Veelal verdwijnen dergelijke nutteloze adviezen ongezien in de brandkast.

Onder toezicht geplaatst

Deels haalden de vakbonden en het personeel hun slag thuis. De administratie wordt teruggeschroefd, er komt een automatisering. De werklast van het rapporteren zal  beperkt worden. Er komen computers bij, er worden extra rechercheurs aangeworven. Zij die door de maatregelen van ‘manager’ Verspeet weggepest werden of overgeplaatst, kunnen op hun oorspronkelijke stek terugkeren. Wat dit betreft, terug naar ‘af’.

Korpschef én leider van de recherche Eddy Baelemans dreigt als een hond in een kegelspel terecht te komen. Maar hij ziet het zitten : ‘Zo kunnen we ons terug met z’n allen voor 200% richten op onze core bussiness, nl. samen van Antwerpen een veilige stad maken’. New speak…

‘Terug…’. Inderdaad, de recherche ligt op haar gat en het zal nog even duren voor ze opkrabbelt. Tot na de veroordelingen in die ‘Forcom’- affaire en al wat er hier rond nog extra boven water zal komen?

In ieder geval zullen journalisten van DeWereldMorgen.be en actievoerders ondermeer de rechercheurs van de ‘Cel Info’ –  die nogal eens hun pad kruisen – met andere ogen bekijken. Nu ze ‘onder curatele’, onder toezicht geplaatst zijn van de grote baas.

1 – ‘De dood van een rechercheur’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/07/18/de-dood-van-een-antwerps-rechercheur

2 –  ‘Apache Newslab’  www.apache.be/2011/05/de-criminele-connecties-van-forcom

3 –  ‘Video ATV’  www.atv.be/item/politie-overleg

take down
the paywall
steun ons nu!