De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwerpen: organisatie ‘Vrouwen tegen Islamisering’ opgericht

donderdag 8 maart 2012 10:53
Spread the love

ANTWERPEN – Dinsdag werd in Antwerpen de organisatie ‘Vrouwen Tegen Islamisering’ opgericht.

De organisatie ‘Vrouwen Tegen Islamisering’ wil vooral de aandacht vestigen op de problemen die de verdere islamisering van onze samenleving met zich meebrengt, in het bijzonder voor vrouwen.
Na de  boekvoorstelling  ‘Hoer Nog Slavin’ voor de pers ,op de Antwerpse  Grote Markt, volgde s’avonds in ‘t Elzenveld, een meeting  ‘Vrijheid of Islam?’ voor een 300-tal mensen.

Tussen de sprekers 3 opvallende vrouwelijke gezichten:Uit Duitsland Judith Wolter,ondervoorzitter  van de Bürgerbeweging “pro Köln e.V.”,en Fractieleidster van “pro Köln”, uit Oostenrijk Dr Suzanne Winter,Volksvertegenwoordiger (FPO), en uit Frankrijk Anne Kling,gewezen hoge ambtenaar bij de Raad van Europa, en auteur van verschillende boeken waaronder  ‘La France LICRAtisée’ (2008),een diepgaand onderzoek  naar de duistere achtergronden  van de LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme).

“Vrouwen Tegen Islamisering” roept de hier verblijvende moslima’s op om hun hoofddoek af te leggen, zich niet ondergeschikt te maken aan de voorschriften en regels van de islam ten opzichte van vrouwen,om zich te organiseren en in het verzet te gaan. De organisatie wil tevens een brochure uitgeven  gericht aan in Vlaanderen verblijvende moslima’s waarin gewezen wordt op het ‘discriminerende’ karakter van de  islam en de gevolgen ervan. Ze willen ook de moslima’s maximaal betrekken bij activiteiten van de organisatie. Op deze manier emanciperen zodanig dat ze het juk van de vrouwonvriendelijke islam zelf kunnen afwerpen.

Volgens voorzitster van ‘Vrouwen Tegen Islamisering’ Anke Van dermeersch zal indien de huidige demografische evolutie zich doorzet, in grote gebieden van West-Europa de islam nog deze eeuw de belangrijkste religieuze en maatschappelijke kracht worden, waarbij islametische voorschriften onze samenleving zullen domineren.
De islametische sharia staat vol met middeleeuwse barbaarse voorschriften die strijdig zijn met algemeen aanvaarde beginselen van onze Europese beschaving zoals de bescherming van de persoonlijke vrijheden, de gelijkheid tussen man en vrouw en de lichamelijke integriteit.

take down
the paywall
steun ons nu!