De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Amerikaanse militaire expert Bryen: de NAVO moet zijn soldaten terugtrekken uit Oekraïne!

Amerikaanse militaire expert Bryen: de NAVO moet zijn soldaten terugtrekken uit Oekraïne!

zondag 3 maart 2024 06:59
Spread the love

In zijn eenmansperiodiek Weapons and Security (aflevering 29/2) becommentarieert de defensiespecialist Stephen Bryen enkele recente en zorgwekkende ontwikkelingen inzake Oekraïne. Zijn conclusie is dat het beleid van de NAVO dringend moet worden herzien. Want de spanningen tussen het Westen en Rusland escaleren heel sterk, en de NAVO is niet in staat tot een conventionele oorlog met Rusland, en nog minder tot een oorlog waarin Rusland tactische nucleaire wapens inzet.

Enkele recente uitspraken tonen hoe de problemen rond de NAVO toenemen. De Duitse Bondskanselier Scholz zei onlangs  dat Duitsland geen lange-afstandsraketten van het type Taurus zou leveren aan Oekraïne omdat er dan Duitse soldaten zouden moeten worden ingezet om die tuigen af te vuren en naar hun doel te krijgen. En hij voegde eraan toe: zoals Groot-Brittannië ook militairen inzet in Oekraïne om de raketten en kruisraketten die het geleverd heeft af te vuren. Daarmee verklapte hij een publiek geheim.  Woedende reactie van Engeland: dat was een flagrant misbruik van militaire inlichtingen!

In feite is de NAVO al volop aanwezig in Oekraïne en betrokken bij militaire operaties. Dat hebben de Russen al vastgesteld, en het irriteert hen. De recente discussies binnen de EU over de inzet van lange-afstandsraketten en Macrons suggestie om NAVO-troepen naar Oekraïne te sturen om de nakende nederlaag van Oekraïne te voorkomen, hebben die irritatie nog versterkt.

Rusland fnuiken is voor de VS belangrijker dan Oekraïne

Daarbij komt dat de VS meer geïnteresseerd lijken in het verzwakken van Rusland en het uitschakelen van Poetin dan in het verdedigen van Oekraïne. Dat laatste is een heel directe bedreiging voor de Russische president. Hij weet dat geprobeerd wordt hem om het leven te brengen. Stephen Bryen herinnert aan het dodelijke ongeval van de presidentiële auto waarbij de chauffeur om het leven kwam – maar Poetin zat toen net niet in de auto. En aan de drone-aanval op het Kremlin die direct op de president gericht was. Poetin zelf vermijdt aanslagen op vijandige toppolitici en heeft verzekerd dat Zelenski niet moet vrezen voor zijn leven. Maar omgekeerd is Poetin voor het Westen duidelijk wel een doelwit. Het is duidelijk dat het de VS vooral te doen is om een “regime change” in Rusland.

Dat allemaal samen – de wapenleveringen, met name die van langeafstandsraketten, de aanwezigheid van NAVO-militairen in Oekraïne en hun activiteiten daar, de Westerse discussies over het zenden van grondtroepen en de pogingen om de Russische president fysiek te liquideren – maakt dat er voor Rusland een rode lijn is overschreden. Dat bleek toen Poetin onlangs dreigde met het inzetten van tactische kernwapens. Dat dreigement is heel ernstig te nemen, want, zo zegt Bryen, uit geheime Russische documenten blijkt dat de Russische drempel voor het gebruik van die wapens laag ligt en dat zij die vroeg in een conflict wensen in te zetten. Die documenten gingen over de mogelijkheid van een conflict met China, maar de trend ervan lijkt ook relevant voor het conflict tussen het Westen en Rusland.

Daar komt bij, stelt Bryen, dat de NAVO momenteel heel zwak staat (tekort aan manschappen, aan bewapening, aan munitie…) en volgens Bryen niet voorbereid is op een oorlog met Rusland. De NAVO kan nu geen conventionele oorlog aan, laat staan een oorlog met tactische kernwapens, concludeert hij. Vandaar dat hij oordeelt dat de NAVO-strategie grondig moet worden herbekeken en dat het NAVO-personeel uit Oekraïne moet worden teruggetrokken, om zo het vuur van de lont te verwijderen.

Zie ook:

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!