De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Alles gaat goed met het jeugdwerk! Toch?

Alles gaat goed met het jeugdwerk! Toch?

zaterdag 18 april 2015 19:04
Spread the love

Weet u het nog, dat begin
augustus van vorig jaar er een hele hetze ontstond over de besparingen die
zouden worden doorgevoerd door de nieuwe Vlaamse regering en dat die een enorme
impact zouden hebben op de werking van jeugd- en cultuurverenigingen overal in
Vlaanderen? Yours truly kroop toen
ook in de pen om furieus tekeer te gaan.[1]
Het is misschien eens tijd om te kijken wat er sindsdien eigenlijk gebeurd en
veranderd is voor jeugdverenigingen en ander jeugdwerk.

Een eerste besparing vinden we
bij de koepels van de grote jeugdverenigingen, die ‘slechts’ 1% – 1.3% zullen
bedragen.[2]
Nog steeds aanzienlijk, zeker als men in het achterhoofd houdt dat in de
voorbije jaren de indexering van de subsidies al werd afgeschaft, wat tot een
constante daling van de werkingsmiddelen leidde, een verhoging van de lidgelden
en een afzwakking van de vorming van leiding. Maar goed, al bij al ontspringen zij
blijkbaar nog enigszins de dans der besparingen.

Maar: deze subsidies zijn niet
het enige waar jeugdverenigingen afhankelijk van zijn. Zowel op het niveau van de
gemeentes, provincies, regio’s en het federale worden zaken (zoals infrastructuur,
materiaal, extra subsidies, begeleiding,…) voorzien waar jeugdverenigingen
gebruik van maken.

Beginnen doen we met de ULDK, de
uitleendienst voor kampeermateriaal (lees: tenten) van de Vlaamse overheid. Hoewel
zich daar al jarenlang problemen bevinden, worden deze nu echt duidelijk. Volgens
de cijfers die minister Gatz zelf gaf is het aantal geweigerde aanvragen bij de
ULDK zelf in de laatste jaren (2012-2014) van 9,56% naar 13,08% geëvolueerd
(absolute aantallen: van 111 naar 140). Dit jaar belooft het niet veel beter te
worden: volgens cijfers van minister Gatz zelf zijn er op dit moment 152 van de
923 aanvragen niet toegekend (16,5%). Dit tekort poogt men steeds op te vangen
met tenten van Defensie en de provincie Vlaams-Brabant, maar ook dan stijgt het
aantal aanvragen zonder oplossing van 3,7% naar 7,76% (van 43 naar 83). Ondanks
beloftes van minister Gatz ten spijt dat het budget hetzelfde zal blijven, is
het duidelijk dat net veel meer investeringen nodig zijn (hetzij op het Vlaamse,
hetzij op de andere niveaus) om aan de vraag te voldoen.[3]

En net daar spant het schoentje
natuurlijk. Dat de situatie op Defensie nu al erbarmelijk is na jaren snoeien en
dat dat er heus niet op zal beteren de komende jaren, dat weet iedereen wel.
(Tenzij men plots in plaats van €6 miljard aan nieuwe straaljagers dat bedrag in
tenten investeert natuurlijk, maar ik zou er als scout geen bak bier op durven verwedden)
Maar ook op het provinciale niveau zal er de komende jaren veel veranderen door
de interne staathervorming in Vlaanderen.

Zo zullen met name de
persoonsgebonden bevoegdheden (waaronder dus ook Jeugd) van die provincies
overgebracht worden naar de gemeenten of Vlaanderen. Dit betekent bijvoorbeeld dat
o.a. de provinciale uitleendiensten ook zullen worden overgeheveld. Ondanks de
vele beloftes vanuit de Vlaamse Regering dat bij de overheveling hiervan niet
gesnoeid zal worden in de middelen, lijkt dit een moeilijk na te komen belofte.
Wat als men ook daar plots de indexering van middelen stopzet, zoals bij de
hierboven vernoemde subsidies? Of men voert een ‘rationaliseringsoefening’ uit,
waarbij men keuzes maakt in het aantal zaken dat men ter beschikking stelt?
Geen tenten meer, maar wel audiovisueel materiaal? Of omgekeerd? Of geen tafels
en banken voor eetfestijnen meer? Walking dinners op elk eetfestijn? Het gaat niet enkel om het geld, maar ook om
wat er kan verkregen worden. Dan praten we er nog niet eens over als de
gemeenten plots extra geld voor hun eigen uitleendiensten moeten voorzien om aan de vraag te voldoen,
aangezien ook zij al op hun tandvlees zitten.

Want over de gemeenten valt ook
wel nog wat te vertellen. De Vlaamse subsidies voor Jeugd aan de gemeenten
bedragen op dit moment €21 miljoen. In de nieuwe regeling zullen deze middelen (met
een besparing van zomaar even 10%) gewoon toegevoegd worden aan het
Gemeentefonds, zonder dat daar enige verplichting tot investeren in Jeugd
tegenover staat terwijl dat vroeger wel het geval was. Die besparing van 10% is
op zich al ontzettend hoog, maar wat als de gemeenten het ook nog eens moeilijk
krijgen? Ik wil nog best geloven dat die besparingen er niet meteen zullen
komen, maar wat binnen 5 jaar? 10 jaar? Er wordt zomaar +/- €20 miljoen euro,
vroeger specifiek bestemd voor Jeugd, overgedragen. Dat komt nu echter
gewoon in de grote pot subsidies terecht die voor alles mag gebruikt worden. Maar
er mag niet gepanikeerd worden: ook hier zal de Vlaamse overheid, zoals bij de
hervormingen van de provincies, de zaak ‘monitoren’. Wat men dan gaat doen als
men effectief merkt dat het jeugdwerk lijdt onder de hervormingen, dat zien we
dan wel weer. Misschien een GAS-boete uitdelen omdat men het jeugdwerk pest?

Ten slotte: het is niet dat de
besparingen op Jeugd de enige zijn die gevoeld worden door de jeugdverenigingen.
Een voorbeeld hiervan zijn de besparingen bij De Lijn. In een overzicht van Scouts
& Gidsen Vlaanderen wordt al vlug duidelijk dat ook hier geen steun aan
Jeugd meer verwacht moet worden: geen gratis vervoer meer voor kinderen tussen
6 en 12 jaar en de prijzen voor een groepsticket die stijgen van €0,8 naar €1.2
p.p. (een stijging van 50%!).[4]
Even illustreren wat dit betekent voor een scoutsgroep, voor zij die dit niet
weten: de leeftijden van 6 tot 12 maken (in mijn ervaring) het meeste gebruik
van de diensten van De Lijn, aangezien zij niet in staat zijn grote afstanden
te wandelen/fietsen om ergens te raken. Mijn oude scoutsgroep zou bijvoorbeeld
als men met de kapoenen (6-7 jaar) en welpen (8-11 jaar) naar Gent zou willen
met de bus in plaats van de vroegere €0 nu zomaar even €84 moeten betalen. Of
eigenlijk het dubbele, want die rakkers moeten ook nog terugkomen natuurlijk.

Het is duidelijk: ondanks de vele
geruststellende woorden van minister Gatz zijn er zaken op til die een zware
impact zullen hebben op de werking van Scouts, Chiro en ander jeugdwerk waar
deze Vlaamse regering zich nochtans zo trots over uitlaat. En dit is dan nog
maar de tol van het eerste van de vijf jaar die deze regeringen moeten
volmaken. Hopelijk heeft iedereen de komende jaren veel goesting in spaghetti, stoofvlees,
koeken en ander lekkers, het zal nodig zijn!


[1] http://community.dewereldmorgen.be/blog/frederikvanautreve/2014/08/12/regering-bourgeois-i-doodgraver-van-het-jeugdwerk

[2] http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g118-1.pdf,
p.4

[3]
Antwoord van minister Gatz op vraag 119 van 13 februari 2015 door An
Christiaens in de Vlaamse parlementaire commissie voor Jeugd.

[4] https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/nieuws/2015/03/17/nieuwe-tarieven-van-de-lijn

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!