De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Allerzieligst: de fascisering van Duitsland rukt op!

Allerzieligst: de fascisering van Duitsland rukt op!

donderdag 2 november 2023 06:00
Spread the love

Duitsland, dat zijn genocidedenken nooit heeft opgegeven (1), is met oorlogsschepen aanwezig in de buurt van zijn oude genocidebondgenoot Israël terwijl dat land bezig is met de genocide op de Palestijnen. De officiële reden is dat er misschien Duitse staatsburgers uit Israël en zijn omgeving moeten worden geëvacueerd. Maar er is ook een Duits vrachtvliegtuig met geheim gehouden lading geland en gelost in Israël, wat wapenleveringen laat vermoeden.

Ondertussen wordt in Duitsland zelf op de oorlogstrom geroffeld, wat suggereert dat de Duitse oorlogsschepen nog voor wat anders in de buurt van Israël rondvaren. Pistorius, de Duitse minister van “defensie” (lees: van oorlog) deed merkwaardige uitspraken. Duitsland moet “weerbaar” en “oorlogsvaardig” worden en het leger en de bevolking moeten in die richting leren denken. Duitsland heef lang geen oorlog en geen gevaar voor oorlog gekend, maar dat verandert nu. Dus is er een “mentaliteitsverandering” nodig. De ontwenning van oorlog moet nu vervangen worden door hergewenning aan het oorlogsgevaar en aan Duits militair ingrijpen.

Een “veiligheidsexpert”, Christian Mölling, vulde aan dat er een “veiligheidspolitiek decennium” moet worden uitgeroepen waarin het leger en de bevolking “oorlogsdeugdelijk” worden gemaakt. Maar dat niet alleen, meteen wordt in de “mentaliteitswijziging” voorzien dat kritiek wordt beknot.

 

Het verbod op het bekritiseren van het overheidsbeleid, met name inzake oorlog, is iets wat het “Vrije Westen” en Duitsland in het bijzonder bekritiseert aan Rusland, dat zich daarmee, zo is de redenering, duidelijk laat kennen als een dictatuur. Maar nu blijkt dat de Duitse minister van oorlog dezelfde censuur voorstaat. Radicale kritiek op de EU en op de NAVO kan volgens hem niet meer. “Partijen die nu eisen dat de EU sterft en dat Duitsland uit de NAVO stapt (…) brengen de veiligheid van Duitsland in gevaar.” Wat er zal gebeuren met partijen of partijleden die dissidente meningen ten opzichte van de dictaten van de regering uiten, legde Pistorius niet uit.

 

De Duitse mentaliteit is al grondig verziekt. De door de VS uitgelokte defensieve oorlog van Rusland – foei: dit is een overtreding, want volgens de internationale taalpolitie mag je alleen maar spreken over de “niet-uitgelokte agressie” van Rusland, “the unprovoked aggression” – heeft ertoe geleid dat alles wat Russisch is, moet worden afgewezen, zelfs klassieke Russische muziek. Het Duitse denken moet niet alleen homogeen zijn, maar het opgelegde vijandbeeld is ook allesomvattend. (Van terechte kritiek op de Russische oorlogsvoering, o.a. het viseren van burgerlijke doelwitten, naar het schrappen van Tchaikovsky is wel een grote, moeilijk te verantwoorden sprong.) Na de aanval van Hamas op Israël kon de Palestijnse schrijfster Adania Shibli, die daarmee niets te maken had, op de Frankfurter Buchmesse opeens een voorziene literaire prijs niet meer toegekend krijgen. En eerder al was een chauffeur voor het gerecht gesleept en voordeeld en beboet omdat zijn auto een blijk van sympathie voor Rusland vertoonde. Die stroomlijning van de publieke opinie en de verwarring van politiek en cultuur is hoogst zorgwekkend.

 

Wat Pistorius nu aankondigt, een totale censuur op afkeuring van de  EU en de NAVO, is precies wat Rusland aangewreven wordt als dictatoriaal. Het is het afglijden naar de fascisering van Duitsland, met onderdrukking van de vrije meningsuiting en van het noodzakelijke publieke debat, de steeds verdergaande militarisering en de gewenning aan oorlog als standaardonderdeel van de politiek. Oh ja, uiteraard ging het betoog van Pistorius ook over de uitbreiding van de financiële middelen voor “defensie”. Die zijn nooit genoeg, en moeten blijven groeien.

(1) Zie “De genocideclub”, https://www.dewereldmorgen.be/community/de-genocideclub/
Zie hierover: German Foreign Policy van 1/11/2023: “Deutschland kriegstauglich machen”

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!