De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ALLE BUITENLANDERS ZIJN VEILIG, VERZEKERD LINDIWE SISULU

ALLE BUITENLANDERS ZIJN VEILIG, VERZEKERD LINDIWE SISULU

vrijdag 5 april 2019 03:13
Spread the love
PERSBERICHT VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE

Pretoria 1 April 2019

Zuid-Afrika’s minister van Internationale Betrekkingen en Samenwerking Hon. Lindiwe Sisulu zegt dat berichten over vermeende xenofobe aanvallen die in dat land weer zijn voorgekomen, een grote zorg zijn voor haar regering.

Mevrouw Sisulu zegt dat haar regering nauw samenwerkt met de politie en andere wetshandhavingsinstanties om ervoor te zorgen dat de veiligheid wordt geboden aan mensen die in Zuid-Afrika leven.

Ze zei dat haar regering nauw zal samenwerken met leden van het diplomatieke corps om ervoor te zorgen dat er regelmatig updates werden gegeven over meldingen van vermeende xenofobie.

Mevrouw Sisulu sprak op een spoedbijeenkomst met ambassadeurs en hoge commissarissen uit de Afrikaanse regio die werd gehouden op het departement Internationale Betrekkingen en Samenwerking (DIRCO) in Pretoria.

Ze merkte op dat de veiligheid van mensen die in Zuid-Afrika wonen een collectieve verantwoordelijkheid was, als zodanig zouden SADC-lidstaten

actief betrokken worden bij het vinden van een oplossing

Ze verzekerde de bijeenkomst dat haar regering garandeert dat alle mensen inclusief buitenlandse onderdanen veilig zijn.

Ze verklaarde ook dat de politie ervoor zal zorgen dat vrachtwagens en hun handelsroutes veilig worden gemaakt.

De bijeenkomst vond plaats in het spoor van xenofobe en criminele aanslagen tegen buitenlanders in Sprinfield, Durban, Zuid Afrika.

Bij de aanval werden 300 Malawiërs uit hun huizen verdreven en ze zijn nu ondergebracht op een politiebureau in Springfield.

De bijeenkomst werd bijgewoond door onder anderen de minister van politie Hon. Bheke Cele en zijn politiecommissarissen.

En de Hoge Commissaris van Zambia in Zuid-Afrika Zijne excellentie de heer Emmanuel Mwamba zei dat de meldingen van vermeende xenofobie verontrustend waren.

Hij zei dat een aantal publieke opmerkingen van geïdentificeerde maatschappelijke leiders in dat land het vermogen hadden om aan te zetten tot geweld.

Hij adviseerde dat opruiende opmerkingen worden vermeden, vooral tijdens de gevoelige periode van verkiezingen die op 8 mei 2019 gehouden zullen worden.

Hij deed ook een beroep op de regering om openlijk verwijten te verwerpen over uitspraken die gedaan zijn tegen vreemdelingen, omdat zij xenofobe aanvallen zouden kunnen aanwakkeren.

De heer Mwamba voegde eraan toe dat berichten over opnieuw opkomende xenofobie in sommige delen van Zuid-Afrika in strijd waren met de principes van de Afrikaanse Unie en SADC die pleiten voor vrije handel en vrij verkeer van personen.

Mevrouw Naomi Nyawali

Eerste secretaris pers en public relations

Zambia High Commision, Pretoria, Zuid-Afrika.

Foto: By Copyright World Economic Forum (www.weforum.org) – Frederik de Klerk & Nelson Mandela – World Economic Forum Annual Meeting Davos 1992, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5685512

take down
the paywall
steun ons nu!