De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Alarm…Nederland misbruikt België voor het vergiftigen van de wereldbevolking.

Alarm…Nederland misbruikt België voor het vergiftigen van de wereldbevolking.

zondag 27 september 2015 07:07
Spread the loveHet tijdperk is ingetreden dames en heren waar alles word gedaan om ons sneller te vernietigen.Diesels die 50% hogere uitstoot geven dan het gemiddelde, Salade die jou hormoon stelsels omver werpen?  ……..De lobby architectuur is in volle drive.

Wees voorbereid het is nog van korte duur dat je kan genieten zoals voorheen.

 

Jo Hermans

 

 

Alarm… U wordt vergiftigd, het door Nazi gekaapte Nederland misbruikt België voor het vergiftigen van de wereldbevolking.


Het wordt hoog tijd dat de Europese burgers worden geïnformeerd. Driekwart eeuw geleden bestond het chemische en farmaceutische kartel IG Farben uit multinationals zoals Bayer, BASF, Hoechst en andere. Deze bedrijven financierden de opkomst van het dictatoriale naziregime in Duitsland (video). Een agenda die geruisloos is voortgezet via Nederlands grondgebied als paard van Troje binnen Europa en de Bilderbergconferenties (video). De zoektocht naar de waarheid begint hier. Als u na het lezen van de inhoud, het belang begrijpt van deze boodschap, namelijk de gestolen toekomst van Europa, Amerika en de rest van de Wereld, waaronder vrijheid, welvaart en welzijn van onze kinderen en kleinkinderen, besteedt dan a.u.b tijd om deze info door te sturen aan zoveel mogelijk vrienden en familie in uw omgeving. NCF biedt een platform voor alle mensen die positieve verandering willen door een sterk signaal af te geven aan alle verantwoordelijke. Zal de wereld ondergaan aan gif, milieu en bedrog, vanwege de globale harteloze desinteresse voor de medemens, waardoor burgers een zeer hoge prijs zullen betalen die enkel oploopt en destructiever zal worden naar mate ze de ogen blijven sluiten en niet verantwoord oppositie zullen voeren. De aanstaande instorting van de wereldeconomie, de aanslagen op het milieu, droogtes, overstromingen, krimpende oogsten en stijgende voedselprijzen creëren een wereld waarin de macht in handen blijft van het zelfde groepje megarijken die verantwoordelijk zijn voor WWI en WWII en nu hun finale slag willen slaan met in de ene hand geavanceerde moordwapens en in de andere hand het ziedende gepeupel. De aanhoudende crises leggen de voedingsbodem voor een klassenstrijd waar zelfs Karl Marx nooit van had durven dromen. Er wordt een wereld gecreëerd waarin de meeste mensen honger zullen hebben en leven in angst, terwijl enkelen in beveiligde woonwijken genieten van hun luxe. Steeds meer mensen zullen moeten worden opgeofferd om de scheefgroei in stand te houden. IG-Farben werd in 1925 neergezet als ‘Interessen Gemeinschaft Farbenindustrie Aktien gesellschaft’, welke werd georganiseerd in 1904 toen de zes grootste chemische bedrijven (Badische Anilin, Agfa, Bayer, Hoechst, Weiler-ter-Meer en Greisheim Electron)in Duitsland dit kartel begonnen te vormen. De leidende kracht evenals de financiële kracht kwam van de Rothschilds welke ‘aanbevolen’ werden door hun Duitse (Joodse) bankier Max Warburg van de MM Warburg Company. Hij was later hoofd van de Duitse geheime dienst gedurende de 1e wereldoorlog, en was daarnaast zelfs de persoonlijke financieel adviseur van de Kaiser. Toen aan het einde van de 1e wereldoorlog de Kaiser werd afgezet, werd Max Warburg de financieel adviseur van de nieuw gevormde overheid. Het was tevens Warburg die meedeelde in het verdrag van Versailles, welke Duitsland extreme schuldenlasten oplegde na de eerste wereldoorlog (en daar tegelijkertijd van profiteerde). IG-Farben had een organisatie met een waarde van ruim 6 miljard Mark en zo’n 500 firma’s onder diens controle. Gedurende de periode van de Weimar Republiek begonnen een aantal hoge IG-Farben beambten aan een zeer nauwe samenwerking met Adolf Hitler door diens politieke invloed te subsidiëren. Ook andere industriëlen begonnen zichzelf te interesseren voor het succes van IG-Farben. Zo had Henry Ford in die tijd een Duitse markt geopend van Ford Motor Company waarbij 40% van de aandelen naar IG-Farben zelf gingen. IG-Farben richtte ook een onderneming op in de VS welke direct samenwerkte met Standard-Oil. Standard Oil van Rockefeller werd tevens groot aandeelhouder in IG-Farben. Ook Arthur Dean de directeur van American Banknote heeft een belangrijke rol gespeeld binnen het netwerk, daar hij directeur is geweest van American Ag & Chem Company van de Rockefellers, maar ook directeur van o.a. bedrijven als American Solvay en American Metal. Lees meer Het door Nazi gekaapte Nederland misbruikt de Benelux-unie en overtreed de Belgische Grondwet met globale genocide gevolgen. Nederland is in de Tweede Wereldoorlog officieel overgenomen door het Hitler kabinet, onder leiding van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden, aangestuurd vanuit de in 1954 opgerichte geheime Bilderberg conferenties onder voorzitterschap van eerst Prins Bernhard, daarna koningin Beatrix en thans Etienne Davignon, waarbij het Nazi regime van het Hitler Kabinet vanuit het grondgebied van voormalig Nederland is voortgezet wat door de Europese Unie is overgenomen (video). Men moet zich bewust worden van het feit een herhaling van de fouten die in het verleden werden gemaakt op de loer ligt. Het leven van miljoenen mensen wordt ook nu weer in de waagschaal gelegd, zoals dat ook het geval was in WO II, net zoals ook nu, was het doel van het kartel hetzelfde: het veroveren en heersen over Europa, Amerika en uiteindelijk ook over de rest van de wereld, met alle mogelijke politieke, economische en militaire middelen waaronder valse vlag aanslagen op eigen volk.  De interne politieafdeling bij elektronicaconcern Philips hebben nauw samengewerkt met de Gestapo. Dat meldt Radio 1. eerder luidde het dat ‘in het bedrijf fascisten werken of mensen met pro-fascistische ideeën’. Het rapport is ruim duizend pagina’s dik, voorzien van het stempel ‘geheim’ en werd recentelijk door een Duitse onderzoeker ontdekt in een archief in Washington. Uit het historische document blijkt daarnaast dat de Philips-top in 1942 aan het OSS (voorloper van de CIA) heeft aangeboden het internationale netwerk van Philips te gebruiken als informatiebron en dekmantel voor spionageoperaties.  Beluister hier de uitzending van het journalistieke onderzoeksprogramma Argos op Radio1 over koopmanschap, spionage en dubbelspel van Phillips met de NAZI’S. (Bron: VPRO-VARA 25 februari 2002) Allen Dulles, advocaat en huisvriend van de familie Bush, moest in 1942 de naam van deze familie uit de pers houden nadat officieel was vastgesteld dat “grote delen van Prescott Bush’s rijk via Nederland hebben geopereerd voor nazi-Duitsland en hebben bijgedragen aan deDuitse oorlogsinspanningen.” Het gevolg was dat een jaar daarop (1943) Dulles het hoofd werdt van de inlichtingendienst OSS (voorloper van de CIA) waar een onderzoek liep met de titel ‘The Philips Concern’ dat volstaat vol met aantijgingen. Bijvoorbeeld: “De interne politieafdeling bij Philips (…) werkt nauw samen met de GESTAPO.” En: “In het bedrijf werken fascisten of mensen met pro-fascistische ideeën. De directeur van Philips Argentinië is een nazi-spion’ zo valt er in het rapport te lezen. Het rapport, ruim duizend pagina’s dik en voorzien van het stempel ‘geheim’, werd onlangs door een Duitse onderzoeker ontdekt in een archief in Washington. Uit dit historische document blijkt ook dat de Philips-top in 1942 aan de OSS heeft aangeboden het internationale netwerk van Philips te gebruiken als bron van informatie en als dekmantel voor spionage-operaties. Bilderbergoprichter (video) en Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld en Frits Philips waren persoonlijk goede vrienden en speelde een grote rol in het ontwikkelen van verborgen technologieën zoals men laat blijken uit het Philips gebouw dat ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips werd gebouwd in 1966. Het zal u dan ook niet verwonderen dat hetHitler kabinet en de Nazi agenda geruisloos via Nederlands grondgebied heeft kunnen voortgezet wordenwaardoor men een fascistische Europa alsnog achter de schermen door de burgers hun strot probeert te duwen indien het volk, integere politici, justitie en andere verantwoordelijke niet snel verstandig gaan ingrijpen. Lees meer 
De bestrijdingsmiddelenfabriek van (Philips-Duphar N.V. nu Solvay) verhuisde in 1955 naar de Ankerweg en produceerde het uiterst giftige en kankerverwekkende Agent Orange (tevens bijnaam van NAZI Prins Bernhard) dat het Amerikaanse leger inzette tijdens de oorlog in Viëtnam en Korea in de jaren 60 en 70, maar ook in Canada gaf de VS de toestemming de chemicaliën uit te testen in Gagetown. Behalve Agent Orange werd er ook Agent Puprle uitgetest, dat arsenicum bevat en driemaal zoveel toxische dioxine als Agent Orange. In 1959 werd de naam van de hoofdindustriegroep veranderd in Philips-Duphar N.V. (Duphar is de afkorting van Dutch Pharmaceuticals) Als zodanig groeide het door en werden er ook nieuwe geneesmiddelen aan het assortiment toegevoegd, waaronder veterinaire vaccins. In 1963 maakte het bedrijf tragische ramp mee, waarbij een oververhitte autoclaaf ontplofte (toegeschreven aan een menselijke fout) en geheimzinnige stoffen vrijkwamen, in de fabriek in de Amsterdamse havens kwamen ook bijprodukten vrij die extreem giftig waren (o.a. dioxines), die werden in vaten verpakt en gestort in de Volgermeerpolder. In (1980) kwam Philips-Duphar in handen van de Belgische multynational Solvay. Dit moest in Nederland plaatsvinden omdat in 1953 de vader van huidig minister Piet Hein Donner, zijnde André Donner (ARP), als lid van de Staatscommissie-Van Schaik vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen: “De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten”, wat betekent dat de Nederlandse Grondwet daarmee feitelijk werd uitgeschakeld, waardoor de productiecapaciteit voor bestrijdingsmiddelen zonder toetsing door een rechter aan de Grondwet of andere wetten aanzienlijk verhoogd werd, voldoende voor de Europese markt én die van andere landen. Dit om op deze wijze producten te kunnen produceren waarin men de niet werkzame stoffen ten alle tijden kan aanpassen en dus onopgemerkt de meest schadelijke stoffen kan toevoegen om mens en flora globaal als proeftuin te gebruiken en vervolgens te vernietigen onder de noemer van overbevolking. Chemtrails 1(video) 2 (video) is een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op contrail (condensation (condensatie) en trail). Het begrip chemtrail wordt gebruikt wanneer er sprake is van het moedwillig verspreiden van bepaalde chemische stoffen in de atmosfeer vanuit straalvliegtuigen, waarbij de condens-strepen deze stoffen moeten ‘camoufleren’. Vanwege het voortzetten van het Hitlerkabinet en Nazi agenda 21 via Nederlands grondgebied, Amerika en de Bilderbergconferenties, worden onze overheden gegijzeld voor het verspreiding van zeer schadelijke chemische stoffen in onze atmosfeer met nooit geziene catastrofale gevolgen nu en explosief in de nabije toekomst, wat gebeurd in de zelfde omstandigheden als met andere produkten vanwege de Bestrijdingsmiddelenwet van 1962 die in Nederland van kracht verklaard werd geen rekening gehouden moet worden met: 

– de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

– en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

Waardoor de gehele wereld massaal vergiftigd word via het besproeien vanuit NATO en Low-Budget vliegtuigen onder valse voorwaarden en leugens als geo-engineering! Een recente studie van de Vlaamse Universiteiten zou aantonen dat chemtrails niet wetenschappelijk bewezen kunnen worden, wat niet verwonderlijk is met voormalig Secretaris Generaal van NATO en tevens Bilderberglid Willy Claes als voorzitter van de VLUHR, de superkoepel van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen. Daartegenover staat dat de U.N. geoinginering bevestigd ern de Duitse overheid (video) de bevolking zelfs officieel over chemtrails informeert! Ook Zweedse official geeft chemtrails toe.Het Amerikaanse leger heeft jarenlang geheime experimenten uitgevoerd op nietsvermoedende inwoners van St. Louis in Missouri, zo stelt een onderzoeker. Hoewel bekend was dat de overheid (‘onschadelijke?!’) zink- en cadmiumsulfide uitsproeide over de bevolking, beweert hoogleraar Lisa Martino-Taylor van St. Louis Community College dat ze vermengd werden met radioactieve stoffen. Ze heeft de hand weten te leggen op gedetailleerde informatie en foto’s van het sproeien, waarbij met name de lage inkomensgroepen en minderheden werden blootgesteld aan radioactieve deeltjes. Ook heeft men in het verleden in het geheim een ‘tsunami bom’ getest waarmee kuststeden door middel van een enorme onderwaterexplosie kunnen worden vernietigd, waar ze uiteindelijk ook gebruik van gemaakt hebben is in Azië (Japan en Indonesië). IG-Farben richtte ook een onderneming op in de VS welke direct samenwerkte met Standard-Oil. Standard Oil van Rockefeller werd tevens groot aandeelhouder in IG-Farben. Ook Arthur Dean de directeur van American Banknote heeft een belangrijke rol gespeeld binnen het netwerk, daar hij directeur is geweest van American Ag & Chem Company van de Rockefellers, maar ook directeur van o.a. bedrijven als American Solvay . Socialist, vriend en Bilderbergcollega Karel Van Miert (sp.a) (samen met Willy Claes vernoemd in het Dutroux dossier) was bestuurder van diverse Philips concerns maar ook de Belgische multynational Solvay. Hij werd in 1976 kabinetschef van Bilderberglid Willy Claes (sp.a), destijds minister van Economische zaken en werd op vraag van Willy Claes, adjunct-nationaal secretaris van de toenmalige unitaire Belgische Socialistische Partij. Twee jaar later, na de splitsing van deze partij werd hij voorzitter van de Vlaamse SP (huidige sp.a). Hij speelde een belangrijke rol in deze partij, die hij onafhankelijk maakte van de vakbonden. In 1979 werd Karel van Miert Europarlementariër, en een jaar later (1980) kwam Philips-Duphar in handen van de Belgische multynational Solvay. Hij werd samen met Willy Claes vernoemd in het Dutroux dossier. 1989 werd Van Miert voor de eerste keer Eurocommissaris voor Transport,Consumentenbeleid, Kredieten en Investeringen, als voorberijding van Agenda 21 in 1992 vanuit het socialisme opgestart door o.a. Willy Claes als Eu-Partijvoorzitter en vervolgens Sg van de NATO. Opvallend daarbij is dus dat Karel van Miert als International Adviseur bijGoldman Sachs Group die de economische overname van Europa voltooit en betreffende genocide dé-populatie agenda mede financiert. Volgens het financieel persagentschap Bloomberg bekleedde hij nog heel wat andere postjes. Hij was onder andere actief bij De Persgroep NV, Vigeo SAS, Agfa Corporation, DHV Holding BV., Solvay SA en Anglo American PLC. Verder was hij lid van de Supervisory Board van Philips Lighting B.V., zat hij bij de Koninklijke Philips Electronics NV, de Philips Electronics North America Corporation en Philips New Zealand Ltd. Hij is ook lid geweest van de beheerraad van Vivendi Universal en van die van Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG. Hij bekleedde verder ook nog mandaten bij RWE AG, Agfa-Gevaert NV, Carrefour Belgium NV, Sibelco NV, Munich Re Group, Philips Healthcare, Solvay America Inc., Philips Electronics Singapore Pte. Ltd., SAirGroup AG, Vivendi Universal Publishing S.A., Solvay North America LLC, Wolters-Kluwer, DHV Amersfoort, Vivendi Universal en Fraport AG. Hij was lid van de Advisory Council of Guidant Europe N.V. en was bezig bij Eli Lilly Holdings Ltd. in de Verenigde Staten, bij de Rabobank in Nederland, bij Goldman Sachs International Great Britain en bij Uni-Credito, Daarbij dus heel wat namen uit de financiële wereld,allemaal Goldman Sachs allemaal uit op uw geld waaronder de (ECB) Europese Centrale Bank waar heden maar liefst 22 duizend miljard Dollar“zoek” is. Men heeft getracht de cijfers zoals die door de Europese Centrale Bank (ECB) zijn verstrekt te analyseren, maar men kan het bedrag niet herleiden…De “handel in ziekte” van de farmaceutische industrie veroorzaakt meer doden dan alle oorlogen van de mensheid bij elkaar. Vaccins waarvan in begin 2003 (niet toevallig) Solvay Pharmaceuticals bekend maakte dat ze ruim 50 miljoen euro gaan investeren in een nieuwe geïntegreerde productie-eenheid voor griepvaccins. Dit in het Nederlandse Weesp, bij Amsterdam op de vestiging van Solvay Pharmaceuticals. Ook dit moest in Nederland plaatsvinden omdat in 1953 de vader van huidig minister Piet Hein Donner, zijnde André Donner (ARP), als lid van de Staatscommissie-Van Schaik vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen: “De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten”, wat betekent dat de Nederlandse Grondwet daarmee feitelijk werd uitgeschakeld, waardoor de productiecapaciteit voor “Influvac” zonder toetsing door een rechter aan de Grondwet of andere wetten aanzienlijk verhoogd werd, voldoende voor de Europese markt én die van andere landen. Dit om op deze wijze vaccins te kunnen produceren waarin men de niet werkzame stoffen ten alle tijden kan aanpassen en dus de meest schadelijke stoffen kan toevoegen en mensen als proefkonijnen kan gebruiken. Een helder voorbeeld is het veiligheidsinformatieblad van het (MSDS) Mexicaanse Griepvaccinwaar wettelijk de 100% samenstelling op vermeld behoort te staan maar niet gebeurd. De Belgische markt werd eind 2005 opnieuw bevoorraad zodat het tekort eraan kon worden opgevangen. Dit zonder dat er ook maar sprake was van de Mexicaanse griep werden daarbovenop uitzonderlijke bijkomende risicogroepen bepaald, zoals beroepsfokkers en hun familieleden, personen die door hun beroep met levend gevogelte en levende varkens in contact komen en personen die belast zijn met het toezicht op trekvogels. (Niet toevallig 4 jaar later in maart 2009 breekt het Mexicaanse griepvirus uit wat behoort tot een “nieuwe” stam van het H1N1-varkensgriepvirus en via trekvogels versprijd word). Begin 2006 werd ook een contract gesloten door het Belgische farmaciebedrijf Solvay met de Nederlandse overheid, waarbij in geval van een grieppandemie 16 miljoen vaccins worden geleverd voor de hele Nederlandse bevolking. Als ook een contract met het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid voor de levering van griepvaccins. Dit contract is 298 miljoen dollar (zo’n 235 miljoen euro) waard en heeft een looptijd van vijf jaar (tot 2011). In eerste instantie worden nieuwe griepvaccins getest en ontwikkeld. De productie van de vaccins zullen in een nieuw te bouwen fabriek in de VS gebeuren waardoor wederom via het wetteloze Nederland een toelating verleend werd die niet aan de Grondwet van het land getoetst werd is waar het bedrijf is gevestigd, in dit geval Amerika. Wat allemaal gebeurde op een termijn van een paar maanden. (verdiepingsonderzoek vd Mexicaanse griep Philips). In april 2008 trekt de Belgische regering nogmaals 157,5 miljoen euro uit om een voorraad griepvaccins aan te leggen, mocht er een pandemie uitbreken. Daarna krijgen meer dan 10 miljoen Belgen binnen de twee weken een inenting. Op het moment dat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat we te maken hebben met een grieppandemie, willen ze in twee weken tijd de volledige Belgische bevolking inenten.” In feite gaat het om twee vaccins die ruim 10 miljoen Belgen moeten krijgen. In maart 2009 breekt de Mexicaanse griep uit en Solvay Pharmaceuticals uit Olst levert de vaccins voor de Mexicaanse griep en heeft dan ook de beschikkingover het zogenoemde zaaivirus A/H1N1. Dat virus is de basis voor een vaccin tegen de Mexicaanse griep. Solvay Pharmaceuticals uit Olst, voorheen Philips-Duphar.Verantwoordelijke binnen het parket van Hasselt (gegijzeld door Bilderbergleden, waaronder vrijmetselaars van de Grootloge van België) en de criminele collaborateurs binnen onze gekaapte instituten, die een dé-populatie “agenda 21” ondersteunen, hebben in 2009 een offensief gestart tegen No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik. Dit nadat hij in juli 2009 op een congres in Zurich de ware toedracht van de valse vlag Mexicaanse griep epidemie naar buiten heeft gebracht (video) waardoor de globale gedwongen massa vaccinatie niet kon doorgaan, mede omdat de Oostenrijkse onderzoekjournaliste Jane Burgermeister vanwege deze gebeurtenis een publiek platform kreeg en vervolgens bij de Amerikaanse FBI een aanklacht ingediende tegen de Verenigde Naties (VN), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en diverse hooggeplaatste funcionarissen, wegens ‘bioterrorisme’ en ‘poging tot massamoord door middel van het nog vrij te geven vaccin tegen de Mexicaanse griep’ (video). Op 24 oktober 1945 is de Verenigde Naties opgericht. Heden zijn daarbij 193 lidstaten aangesloten. Volgens eigen zeggen betreft de Verenigde Naties een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Dit kan onmogelijk het geval zijn zolang Nederland en de Verenigde Staten lid zijn van deze Verenigde Naties, gezien het feit dat vanuit deze twee landen is geregeld dat na de tweede wereldoorlog de Nazi’s zijn doorgegaan, waardoor miljarden wereldbewoners bewust worden uitgeroeid met kankerverwekkend gif via bestrijdingsmiddelen als Agent Orange,superwolmanzout-CO (2Vandaag) en Roundup (genetsche manipulatie), Xentari-WG, Chemtrails, geneesmiddelen, vaccins, cosmetica producten. No Cancer Foundation en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. hebben hierover een rechtszaak aanhangig gemaakt bij het Belgische Grondwettelijke Hof, welke daar in behandeling is genomen onder rolnummer: 5464. Wij verwijzen u hierbij dan ook naar de inhoud van onze bij brief d.d. 3 oktober 2012 aan het Grondwettelijk Hof verstuurde aanvullende Memorie, welke daar op 4 oktober 2012 is ontvangen. De Poolse regering was op de hoogte en weigerde zijn burgers in te enten (video) waarvoor de gehele regering in een “vliegtuigcrach” vermoord werd (video). Europees erkend veiligheidsdeskundige A.M.L. van Rooij gebruikte zijn deskundigheid om de omstreden vaccinaties via Philips en verantwoordelijk minister Piet Hein Donner (thans: vice-president van de Raad van State) te stoppen (verdiepingsonderzoek vd Mexicaanse griep Philips) met alle gevolgen van dien. Ook Verbeek Erik kreeg vervolgens met bedreigingen te maken met grote middelen vanuit het military industrial complex (Bilderberg) en werd vervolgens zowel financieel als moreel onderuit gehaald door alle inkomsten af te nemen en hem d.m.v. overheidscorruptie in zowel drug als moord delicten te betrekken waar Verbeek niets mee te maken heeft. Dit om hem vervolgens voor eeuwig achter tralies te krijgen en het zwijgen op te leggen. Wat gebeurde met de medewerking van corruptie binnen de Limburgse en Nederlandse politie en justitie als ook socialisten waaronder Bilderberg lid en ex Sg. N.A.T.O Willy Claes, zijn dochter Burgemeester Hilde Claes en haar partner Tony Coonen Federaal Secretaris, Voorzorg Limburg. (video) die samen met de Limburgse Jo Vandeurzen (Vlaams minister welzijn) “ondanks” voor meer vaccinaties pleit en alle burgers wil laten inenten. Dit met de wetenschap dat het Gardasilvaccin illegaal is, vandaar onze sommatie op 22 september 2010 aan alle vertegenwoordigers van de Europes Unie in het CHMP om de MSDS (samenstelling) van Gardasil-vaccin vrij te geven? De regering van België, de Europese Commissie en zelfs de toelatingshouder van dit Gardasil-vaccin, Patrick Dhont MD, Medical Affairs Manager van Sanofi Pasteur MSD weten niet welke chemische stoffen in dit vaccin zitten en dus illegaal is. Dit omdat zij allen niet in het bezit zijn van het veiligheidsinformatieblad (MSDS) die onlosmakelijk zit verbonden aan deze gevaarlijke stof. Ondanks deze wetenschap wordt het gebruik ervan op kosten van de overheid (Belgische belastingbetaler) door de Provincie Limburg en Tony Coonen dringend aangeraden.Pieter Neels van het (FAGG) was al op 12 december 2010 uitgenodigd door No Cancer Foundation voor zijn deelname in het deskundigenpanel betreffende Flaraxin, vaccinatie e.a, het (FAGG) de Chemische samenstelling van het Gardasil-vaccin is ook voor het (FAGG) onbekend, daarbovenop overtreed men de Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG. Ondanks dit alles deed het (FAGG) samen met het Parket van Hasselt op 7 april een Gestapo inval bij No Cancer Foundation alle gegevens te onderdrukken. Heeft Tony Coonen, hoofd van De Voorzorg Limburg te Hasselt en tevens partner van Burgemeester Claes, met zijn gratis vaccinatie promotie tegen baarmoederhalskanker duizenden Limburgse meisjes laten misbruiken als proefkonijn? Wij vragen het hemzelf? Wij verzoeken u ons de 100% samenstelling van het Gardasil HPV-vaccin, voorzien van CAS-nummers, EINECS-nummers of VN-nummers (waartoe in verband met het vervoer ervan over de weg en gebruik ervan door GGZ-artsen of verpleegkundig personeel op grond van de Welzijnswet en ARAB wettelijk verplicht bent) vóór uiterlijk 11 oktober 2012 aan ondergetekende te laten toekomen, zo niet dan hebben wij daarmee feitelijk bewezen dat u met misbruik van Belgisch gemeenschapsgeld duizenden Limburgse kinderen heeft laten gebruiken als proefkonijn, waarbij de Belgische wetgeving in zeer ernstige mate is overtreden. In dat geval zal tegen u persoonlijk als wel tegen uw werkgever de Sosialistische Mutaliteiten hiervan strafaangifte worden gedaan bij de federaal procureur des konings Johan Delmulle. Als onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van dit verzoekschrift worden overlegd. Lees meer Ter aanvulling op het onderwerp (wellicht kan Tony Coonen deze informatie meenemen in zijn ter zake doende beeldvorming?) http://www.vaclib.org/sites/debate/web3.htmlhttp://polskaweb.eu/ziegengrippe-loest-schweinegrippe-ab-76465367637.htmlhttp://polskaweb.eu/vater-der-neuen-grippen-wahrscheinlich-wahnsinnig-673756422645.html#comment1845http://polskaweb.eu/index.php?searchword=Osterhaus&option=com_search&Itemid=)http://www.dailymotion.com/video/xa0jty_vaccination-101-with-ghis1_newshttp://www.anderepolitiek.be/nieuwecap/modules/news/article.php?storyid=1384
http://www.dailymotion.com/video/xa0jty_vaccination-101-with-ghis1_newshttp://vaccinvrij.nl/pages/hoofdstuk2.htmlhttp://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Onderzoek_Andreas_Bachmair.pdf  Het is dan ook niet verwonderlijk dat sp.a lid Verbeek Erik geweigerd wordt om deel te nemen aan de gemeenteraad verkiezingen waarvoor op 9 mei 2012 een verzoek werd ingediend aan het sp.a-bestuur voor district Hasselt t.a.v. Hasevoets Geert (secretaris), Dit om gezamenlijk de huidige problemen vanuit sp.a verantwoord met de Limburgse burgers op te lossen. Verbeek Erik zijn rechten zijn wederom geschonden daar hij nooit een antwoord verkregen heeft ondanks dat de sp.a passieve leden binnen hun lijst plaatst om de gemeenteraads lijst op te vullen. Ook ons drinkwater wordt niet gespaard: Lees deze toelating (http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/13692_01.html) die Nederland heeft verleend aan het Belgische Bedrijf Solvay Chemicals Internation SA (voorheen Philips Duphar) dat in alle landen mag worden gebruikt waar dat bedrijf is gevestigd vanwege de Bestrijdingsmiddelenwet van 1962 die in Nederland van kracht verklaard werd en geen rekening houdt met:

– de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

– en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat niet meer door een rechter mag worden beoordeeld vanwege artikel 60 en vervolgens 120 door toedoen van André Donner. Wederom buiten de goedkeuring van alle regeringen van alle wereldlanden om waar deze bedrijven gevestigd zijn, zonder dat er een rechter zich over heeft uitgesproken, waardoor in ieder moment, of sluipmoordend in vele landen van de wereld het zeer goed in water oplosbare arseenzuur, cyanide, chroomtrioxide (chroom VI) e.d. straffeloos kunnen toevoegen worden aan het drinkwater.In de toelating die Nederland heeft verleend aan het Belgische Bedrijf Solvay Chemicals Internation SA (voorheen Philips Duphar) staat letterlijk het volgende°aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat

°werkzame stof: natriumhypochloriet

°gehalte: 150 g/l
(als actief chloor) letterlijk en zonder enige aanvulling: andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): (is dus 850 g/l)  
150 g/l natriumhypochloriet is CAS nummer: 7681-52-9. De eigenschappen van deze stof is:http://www.stanford.edu/group/Urchin/safety.htm CAS# 7681-52-9 oxidizers, corrosives, suspect carcinogen, mutagen, or reproductive hazard, base, mucous membrane damage by oxidizers and corrosives, extremely hazardous waste. CAS # 7681-52-9 oxidatiemiddelen, bijtende, verdachte kankerverwekkende, mutagene of reproductieve risico, basis, slijmvliezen schade door oxiderende en corrosieve, uiterst gevaarlijk afval.   De overige 850 g/l zijn onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): Dat kan dus zijn Arseenzuur, Chroom VI, cyanide, etc.Dit wordt vanuit Nederland toegevoegd aan ons drinkwater, wereldwijd, voor bewijs lees het volgende gedeelte uit de toelating: 1. Na desinfectie van drinkwater door drinkwaterbedrijven

Het middel dient via een automatische doseerinstallatie te worden toegevoegd aan het drinkwater.

Dosering: 0,5 mg/L actief chloor

(0,003 Liter middel toevoegen aan 1 m³ drinkwater)

Minimale inwerktijd: 20 minuten

Voor onderbouw lees de volgende links: http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php /http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php / https://sites.google.com/site/ncfaktueel/helemaal-hasselt 

Staatssecretaris Maggie De Block (Open Vld) heeft 118 concrete actiepunten klaar waarmee ze de strijd met armoede in ons land wil aanbinden. Ze werden gebundeld in een Federaal Plan Armoedebestrijding. Doel: het aantal mensen in armoede tegen 2020 met 380.000 te verminderen doet in dit geval vragen rijzen?

Belgisch bedrijf SOLVAY CHEMIE B.V. vergunning om het drinkwater te vergiftigen met kankerverwekkende stoffen   Aan: Luc Asselman, voorzitter van de Vlaamse Maatschappij Watervoorziening, tevens echtgenoot van Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede­bestrijding, toegevoegd aan de Minister van Justitie vragen wij dan ook: Voormalig Nederlands secretaris-generaal Johan de Leeuw (CDA) van het ministerie van SZW verleent aan Belgisch bedrijf SOLVAY CHEMIE B.V. vergunning om het drinkwater te vergiftigen met kankerverwekkende stoffen als arseenzuur, chroomtrioxide (Chroom VI), Cyanide, etc. Is Luc Asselman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening daarvan op de hoogte? Lees meer  Hoe ernstig de Belgische Provincie Limburg gegijzeld is door het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Nazi beleid word hier wederom duidelijk. In mei 2012 is denieuwe campagne van ‘drinKraantjeswater’ vanuit Limburg gestart met een uitzonderlijk doel: kraantjeswater op de kaart zetten bij de horecazaken en scholen in Limburg, niet toevallig 11 mei 2012 wordt de omstreden bovenvermelde toelating van Solvayverleend waarmee het kraantjes water ter alle tijden geruisloos vergiftigd kan worden met zeer goed in water oplosbare arseenzuur, cyanide, chroomtrioxide (chroom VI) e.d.  Omdat kraantjeswater veel goedkoper is dan en even gezond als flessenwater, lanceren de Provincie Limburg, de watermaatschappijen, de afvalintercommunales en de Bond Beter Leefmilieu de campagne ‘drinKraantjeswater’. Alle Limburgers die op kraantjeswater overstappen, kunnen het charter ondertekenen op www.drinKraantjeswater.be. Wie een affiche van de actie ophangt, kan een fototoestel winnen. ‘Kraantjeswater is veel milieuvriendelijker’, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Frank Smeets. De Hasseltse autopiloot Anthony Kumpen (32) promoot kraantjeswater, zijn kinderen Laura (7) en Thibeau (9) vinden het heerlijk? De huidige partners zijn de afvalintercommunaleLimburg.net en de watermaatschappijen IWM en VMW. Het doel van drinKraantjeswater is om zoveel mogelijk Limburgers te overtuigen om kraantjeswater te drinken waaronder de horecasector en het onderwijs in Limburg. De initiatiefnemers hebben zich naar de Limburgse gemeentebesturen gericht met de vraag het kraantjeswatercharter te ondertekenen. Het kraantjeswatercharter is een engagement waarin de gemeente aangeeft om binnen de eigen gemeentelijke werking enkel nog kraantjeswater als alternatief voor flessenwater te serveren. Is de echtgenote van Anthony Kumpen, Model Griet Vanhees van de Lijst HELEMAAL HASSELT eerlijk, juist en adequaat geïnformeerd door hun lijsttrekker, Bilderbergdochter Hilde Claes over de dé-populatie “agenda 21” in 1994 vanuit Limburg (Hasselt) geïntroduceerd als pilotproject voor België door haar vader Sg. van de NATO Willy Claes (sp.a) samen met opkomend burgemeester Steve Stevaerts (sp.a) als ook deputé voor milieu Frieda Brepoels (NVA) met genocide gevolgen waaronder kanker en vergiftigings ziekten, nu en explosief in de nabije toekomst. Ingrid Lieten werd in 2009 ondemocratisch (niet verkozen) geplaatst door de sterke hand van bilderberglid Willy Claes (genoemd in het Dutroux dossier) en Steve Stevaerts, en werd Vlaams vice-minister en Minister van Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Media en Armoedebeleid. Zij zit als vice-president en als minister samen met minister Freya Vanden Bossche (sp.a) in de Vlaamse Regering, lees: http://www.ingridlieten.be/ Nadat de zeer succesvolle pedojager Marcel Vervloesem op argusoogradio had aangekondigd dat de Morkhovengroep tussen december 2012 en maart 2013 zeer groot nieuws over hooggeplaatste pedofielen naar buiten zou brengen (Joris Demmink incluis), was de chaos compleet in de door pedofielen geregeerde lage landen. En zeker nu de Morkhovengroep een zeer goede vangst hebben gedaan door de kompaan van Warwick Spinks, een grote pedovriend van Joris Demmink, in Tjechië op te pakken. 

De Nederlandse Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink wordt al jaren in verband gebracht met strafbare feiten als seks met minderjarigen, maar is nooit aangeklaagd vanwege de voortzetting van het Hitler-Kabinet vanuit Nederlands grondgebied met sluipmoordende chemische genocide gevolgen op 6,5 miljard wereldbewoners, gesubsidieerd onder de dekmantels van agenda 21, duurzaamheid, CO2- reductie en innovatie, waarover reeds een motie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Lees meer

 Globale pedofilie en kindermoord met het oog op de totalitaire gijzeling van verantwoordelijke voor het ondemocratisch implementeren van een fascistische wereldorde, een idee dat vorm kreeg door vrijmetselaar Adam Weishaupt, die op 1 mei 1776 de Illuminatie op richtte.(video1/2/3/4/5) BEKIJK (video’s) OVER MARCEL VERVLOESEM, OCCULT SATANISCH MISBRUIK OOK BEKEND BIJ MARCEL EN WERKGROEP MORKHOVEN * http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ OCCULT SATANISCH MISBRUIK, wat speelt er daadwerkelijk en waarom blijven burgers dit tolereren?!!!! (video) Xtra – Argusoog Radio met Speciale Gast: Marcel Vervloesem Play in new window | Download (Duration: 3:03:05 — 83.8MB) | Embed  Als gevolg hiervan zijn wij wederom geschrokken met het volgende artikel van Arend op Argusoog (www.argusoog.org), lees daarvoor de volgende link: http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-internet-gehaald/ Daarin staat onder meer letterlijk het volgende: Na het artikeltje contacteerde zij een vriend-internetspecialist die voordien haar verkiezingswebsite had opgesteld en die samen met haar deel uitmaakt van de vzw ‘Gent Blogt’. Deze laatste begon, via zijn blog, Marcel Vervloesem voor het vuil van de straat uit te maken, wat vanzelfsprekend een reactie uitlokte bij de vzw Werkgroep Morkhoven. Die werd door hem dan weer handig benut om een klacht bij Skynet in te dienen. Skynet nam de klacht zonder meer ernstig en sloot toen twee blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder de drukbezochte blog ‘Doofpot Justitie’, af. Van Eeckhaut is lid van de sp.a, de vroegere vlaamse socialistische partij. Zij werkte destijds op het kabinet van minister Freya Vanden Bossche (sp.a) die mede verantwoordelijk was voor het feit dat Marcel Vervloesem en zijn vrienden het slachtoffer werden van pesterijen en door de Geelse Huisvesting zonder pardon uit hun woning werden gezet. Voormalig justitieminister Laurette Onkelinx (PS) )(Grootloge België) wenste niet te antwoorden op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot omtrent het ‘onderzoek’ in de kinderpornozaak Zandvoort. (video) (Zandvoort-files sinds kort openbaar) Volgens Onkelinx was dit dossier met zijn -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers immers ‘een individueel dossier. (cover-up van pedonetwerken) Vandaar dat de slachtoffers nooit geidentificeerd werden en de tientallen kindermisbruikers en kinderporno-producenten nooit opgespoord en vervolgd werden.  Onkelinx was ook diegene die verhinderde dat het frauderapport van de federale politie bekend werd gemaakt omdat dit zogenaamd ‘politiek zou misbruikt worden’. Vice-president van de Dutroux-commissie, Claude Eerdekens (Parti Socialiste), die zich over alle politieke schandalen van de afgelopen twintig jaar heeft gebogen, zei destijds: ‘Wij hebben onze vinger gelegd op een doofpot-affaire van zo’n grote omvang, dat ik het gevoel heb dat diverse regeringsfunctionarissen nu samenspannen om te voorkomen dat we in deze zaak verder komen (Werkgroep Morkhoven – Zandvoort file) met als gevolg dat burgers de ware toedracht naar voren brengen.  Minister Freya Vanden Bossche (sp.a) haar vader Luc van den Bossche (sp.a)(Grootloge België) zijn advocatenkantoor (Van den Bossche/Bral) verdedigt dan ook Federaal Secretaris Voorzorg Limburg, Tony Coonen (sp.a) schoonzoon van Bilderberglid (video) Willy Claes (sp.a) (Grootloge België) vernoemd in het Dutroux dossier) tegen Verbeek Erik (No Cancer Foundation). Wat het vonnis van 15/03/12 gebaseerd op leugens en manipulatie binnen deze rechtbank kan verklaren, waartegen vervolgens een hoger beroep is aangetekendBilderbergvoorzitter *** (video)*** Etienne Davignon (Sp) (Grootloge België (Dutroux dossier) is samen met Luc Van den Bossche (sp.a) (Grootloge België) (video) als voorzitters van The Brussels Airport Company verantwoordelijk voor de miljoenen tonnen chemicaliën, zware metalen, giftige stoffen en pesticides die in de lowbudget vliegtuigen geladen worden (vandaar lowbudget vliegen) om Europese burgers illegaal te besproeien met uiterst schadelijke stoffen, ondanks een Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn- 76/464/EEG) waarvoor hij goed betaald word. Wat het ontbreken van 6 ordners met bewijzen binnen de Arbeidsrechtbank van Gent kan verklaren. Heden in het hoger beroep bij het Arbeidshof te Gent ontbreken niet 6, maar liefst 9 van de 11 ordners aan bewijzen achtergehouden door de Arbeidsrechtbank van Gent om deze Genocide misdrijven te laten doorgaan. Voor bewijs lees hier: 17/12/12 Hoger beroep Arbeidshof te Gent, 9 van de 11 ordners uit dossier verdwenen, waaronder pleidooien, bewijzen en conclusies.   College procureurs-generaal werken ‘goed’ samen met (Media- huur)-moordenaar Peter R. de Vries.

YouTube-video

Misdaadverslggever Peter R. de Vries, die binnen het vanuit Nederland voortgezette Nazi regime afdekt om burgers op het verkeerde been te zetten waaronder de Nederlandse Secretaris generaal van Justitie “Joris Demmink” die internationaal wordt verdacht van kindermisbruik(video) met banden tot Dutroux   Elite-Gangsters Billboard van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir  

MISDAADVERSLAGGEVER IS ZELF CRIMINEEL EN WERKT VOOR JUSTITIE OP BASIS VAN GEHEIME CONTRACTEN * JARENLANGE SAMENWERKING VOORAL IN ‘GEVOELIGE DOSSIERS’ ZOALS VAATSTRA, JORAN VAN DER SLOOT, ROBERT HORCHER EN LOUIS HAGEMANN * PETER R. BEGINT STEEDS HARDER OM ZICH HEEN TE SCHOPPEN * BIZARRE VERDEDIGING DOOR PETER R. VAN JORIS DEMMINK * OM WEIGERT PETER R. TE VERVOLGEN MAAR BLIJFT INHAKKEN OP MICHA KATContinue reading ‘PETER R. DE VRIES, DE EIND-AFREKENING’

Waar komt de echte internationale georganiseerde drugcriminaliteit daadwerkelijk vandaan, en waarom kan dit zo lang in stand blijven, is het een wapen van de elite, voor de elite?  Lees meer

Grote banken en drugskartels twee handen op één buik – Nederlandse ING en ABN Amro sluisden miljarden weg via Amerikaans bankensysteem. Deze P.R. de Vries was bevriend met de vermoorde topcrimineel Cor Van Hout die met zijn collega’s zoals John Mieremet, Sam Klepper, Marco Eijk, e.a…. jaren lang ongestoord gevestigd waren in het door Willy Claes dictoraal gederigeerde Belgische Limburg, een geliefde pleisterplaats voor Nederlandse topcriminelen (video). Mieremet vormde jarenlang met zijn eveneens vermoorde vriend Sam Klepper het gewelddadige duo Spic & Span in de bende van drugssmokkelaar en maffiabaas Klaas Bruinsma die tot aan zijn dood een vehouding had met De Nederlandse Prinses Mabel Wisse Smit. (werd Beatrix afgeperst door P.R. de Vries?). Nadat de Amerikaanse overheid onlangs besloot om megabank HSBC niet te vervolgen vanwege maar liefst $ 60 biljoen (!) aan verdachte transacties zoals het witwassen van drugsgeld, beginnen sommige reguliere media in de VS eindelijk in te zien dat de grote banken feitelijk enorme criminele organisaties zijn. ‘De zwakheden van het financiële systeem liggen dan ook… bij de in maatkostuum gestoken bankiers in Londen, Amsterdam en Genève, en bij hun Amerikaanse filialen,’ aldus de Washington Poste.  De Nederlandse Prinses Mabel Wisse Smit was tijdens de oorlog in opdracht in Libië om (geld)transacties met Ghadaffi te regelen (video) en verdwaalde op de terugreis in de woestijn waar ze gevangen werdt genomen. Op Zondag 27 februari 2011 tracht een Lynx helicopter van de Koninklijke Marine gestart vanaf het fregat de Tromp die op dat moment circa 50 mijl ten zuiden van Malta ligt, op verzoek van “Den Haag ” ! om 2 mensen op te halen van het strand nabij de Libische plaats Sirte waaronder de voorzitter van de raad van bestuur van het in Nijmegen gevestigde ingenieursbedrijf Royal Haskoning (video), Erik Oostwegel (video). Buiten de olie waarover Frankrijk geheime deals had gesloten met de Libische rebellen in ruil voor steun aan de opstand tegen Muammar Kaddafi, had Libië ook een van de grootste voorraden zuiver water. Er ligt namelijk een enorm waterreservoir onder de oppervlakte van het woestijnland in Libië. Het tot 40.000 jaar oude Nubian Sandstone Reservoir bevat naar schatting 150.000 kubieke kilometer water. Het bassin strekt zich uit onder Libië, Egypte, Soedan en Ethiopië Vanaf eind jaren negentig ging Mieremet (werkte samen met het Parket van Hasselt) samen met Holleeder zich toeleggen op het afpersen van rijke vastgoedhandelaars, zoals de eveneens geliquideerde Willem Endstra: wat betekent dit voor het Belgische Limburg en zijn vertegenwoordigers? Vlaams Vice-minister Ingrid Lieten in 2009 ondemocratisch (niet verkozen) geplaatst door de sterke hand van  Bilderberglid Willy Claes (genoemd in het Dutroux dossier) en Steve Stevaerts, en werd Vlaams vice-minister en Minister van Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Media en Armoedebeleid, is volgens ons inziens misbruikt en misleid om betreffende Agenda 21 in 1994 door Claes en Stevaerts vanuit Limburg (Hasselt) geintroduceerd als pilot project voor België voort te zetten zonder de ware toedracht te kennen. Dit in samenwerking met Noorderbuur, Nazi Nederland en de Bilderbergleden onder de dekmantels van ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol, om Co2 gas een financiële waarde te kunnen geven en met subsidie op te kunnen slaan om vervolgens producten van te maken, als ook het dumpen tegen hoge winsten van industrieel meest kankerverwekkende afval zoals arseenzuur, chroomVI en vele andere… zo pleegt men geruisloos sluipmoordende genocide op Belgen en vanuit België op miljoenen wereldbewoners. In 2010 werdt Clean-Tech in Houthalen-Helchteren (Belgisch Limburg) geïntroduceerd ondanks een vernietigend advies van de Inspectie van Financiën voor o.a. het verwerken van het mede vanuit Nederland illegaal gedumpt meest schadelijke industrieel afval op het Belgische Remo Stort (Groep Machiels) met Willy Claes en Steve Stevearts als adviseurs. Dit ondanks de al vele jaren bestaande onderdrukte oplossingen zoals de Nuloptie-technologie (video). Het Green Ville center van CleanTech is een initiatief van LRM waaronder Willy Claes. Maar ook Stevaert die samen met andere Limburgse socialisten werd genoemd in een schandaal rond deze Limburgse Reconversiemaatschappij. Harde bewijzen tegen hem ontbraken echter en de zaak werd geseponeerd, maar volgens de krant Het Belang van Limburg werd onderzoeksrechter Gutschoven onder druk gezet. Bilderberger (video) Bill Gates schenkt in 2005, 750 miljoen dollar voor een vaccinatieprogramma, in 2011 nogmaals 700 miljoen. Daarbovenop gaat de Bill & Melinda Gates Foundation de volgende tien jaar 10 miljard dollar vrijmaken voor vaccinatie, naar eigen zeggen voor dé-populatie (video). Het begon in Amerika al in de jaren vijftig van de vorige eeuw toen dit land startte met een onverwachte aanval op het nietsvermoedende publiek. Ze infecteerden meer dan 100 miljoen Amerikanen met het SV 40 kanker virus. Gates investeert ook in CleanTech! waarvoor Bart Vercoutere is aangesteld als Managing Director , betreffende was voorheen Sales Directorat Royal Haskoning Belgium, projectleider bodem / water en ecologie, afgestudeerd op de Solvay Business School en is docent bij UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft, (NAZI Nederland) het kennis- en opleidingscentrum voor water van UNESCO. In november 2001 tijdens de 31ste Algemene Conferentie van UNESCO besloten het IHE deel te laten uitmaken van de organisatie. In maart 2003 worden de benodigde overeenkomsten ondertekend tussen de Stichting IHE Delft UNESCO en de Nederlandse Nazi regering. Zo wordt het nieuwe UNESCO-IHE Institute for Water Education de onderwijspijler van de waterafdeling van UNESCO en het via Nederlands grondgebied voortgezette Nazi Beleid. Precies daarom is de Nederlandse (Nazi), Prince William Alexander van Oranje voorzitter v.d adviesgroep voor Water en Sanitatie van de Verenigde Naties. Volgens Szöllösi-Nagy vanUNESCO is de kennis die Nederland heeft opgebouwd op het gebied van watertechnologie uniek in de wereld en weet zeker dat Nederlandse bedrijven bij de verschillende fases betrokken zullen zijn! Secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) Ban Ki-moon verklaarde dan ook ondanks WATER een fundamenteel mensenrecht is dat het een marktprijs moet hebben wat hun machtspositie compleet maakt?! Zeer verontrustend is dan ook dat vanuit Nederland aan het Belgisch bedrijf SOLVAY CHEMIE B.V. een illegale toelating is verleend om het Belgische kraantjeswater te vergiftigen met kankerverwekkende stoffen wat vervolgens gepromoot wordt, eerst in het Limburgse (video) en vervolgens Vlaamse (video) onderwijs en horecasector na de mislukte valse vlag aanslag van de Mexicaanse griep waarvoor Solvay in Nederland met voorkennis een fabriek bouwde en de illegale schadelijke Mexicaanse griepvaccins produceerde om alle burgers wereldwijd met schadelijke stoffen te injecteren, en waar onze watervoorziening een alternatief kan zijn om deze stoffen alsnog oraal, massaal toe te diennen wat mogelijk is vanwege de tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving, Nazi’s paard van Troje banuit Nederland, Benelux en vervolgens naar de rest van de wereld. lees hier Alleen in onze lage landen blijkt arsenicum ongevaarlijk voor de volksgezondheid, opmerkelijk is dan ook het verzoek van de ambassadeur van Oost-Pakistan (het huidige Bangladesh) in Nederland, Hare Excellentie Begum Raána Liaquat Ali Khan, aan de Nederlandse regering om hun opgedane kennis en ervaring te delen met andere landen die met soortgelijke problemen kampten. Zo ontstond het UNESCO-IHE.

Het Eindhovens dagblad schrijft dan ook tegenstrijdig over arsenicum (bewijs)

 

Water is een belangrijk deel van het menselijk lichaam. Een foetus bestaat voor ongeveer 95 procent uit water. Een tekort aan zuiver water is dodelijk voor ons. Ten eerste helpt zuiver water ons lichaam en organen gezond houden. Vervuild water wordt dan ook niet door de burgers veroorzaakt, maar door multinationals, Shell, Biliton, Solvay, Philips, e.d. door bewust ingebrachte tekortkomingen in wetgevingen geruisloos chemische dumpingen tegen hoge winsten kunnen doen, met een totalitaire fascistische overname door dood en verderf als gevolg.

Dode bij, stille lente Het bewijs dat een nieuw type pesticide zeer schadelijk is, stapelt zich op. Maar de autoriteiten luisteren liever naar wetenschappers die op schoot zitten bij de agrochemische industrie. Het instorten van bijenkolonies in heel de Verenigde Staten en Europa. De massale sterfte van kikkers in meertjes in de Sierra Nevada. De woekering van infecties onder de Japanse rijstvis. De kaalslag onder vleermuizen. De dramatische daling in het aantal weidevogels. Al dit leed brengt de Nederlandse toxicoloog Henk Tennekes in verband met een nieuw type pesticiden, de neonicotinoïden. Lees meer

Dit omdat deze fascistische Nazi collaborateurs ons gezond water en voeding vergiftigen met o.a. arseenzuur, chroomVI maar ook pesticides zoals Roundup en het biocide XENTARI WG dat op advies van de Limburgse deputé van milieu, Frank Smeets in 2011 met overheidssubsidie verleend werd voor de bestrijding van de prossesie rubs zonder een wettelijk vereiste milieuvergunning van burgemeester en schepenen omdat men vertrouwende op de deskundigheid van wederom Nederlands GGD-arts Henk Jans en er vanuit is gegaan dat XENTARI WG onschadelijk is.  Onderzoek uitgevoerd door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft echter uitgewezen dat XENTARI WG kankerverwekkende, zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen bevat en dat nagenoeg al het Belgische groeten en fruit daarmee maar liefst al 10 jaar lang wordt bespoten zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning en lozingsvergunning. Dit geeft een van de verschillende verklaringen voor het grote aantal kankerpatiënten in België die mede als gevolg daarvan exponentieel zal toenemen. Lees hier   De “handel in ziekte” van de farmaceutische industrie veroorzaakt meer doden dan alle oorlogen van de mensheid bij elkaar(video). Hier een interessant betoog van Dr. Matthias Rath, een monolood van ruim een uur waarom we een kankerepidemie hebben en de facade daarachter, geld, politiek en macht.    

YouTube-video

   EU politiek in perspectief. Hoe je landen ook zonder wapens op hun knieën kan krijgen vanuit farmaceutische optiek. Hier een interessant betoog van Dr. Matthias Rath, (video) een monolood van ruim een uur waarom we een kankerepidemie hebben en de facade daarachter, geld, politiek en macht.   EU-Partijvoorzitster van de Groene Frieda Brepoels (NVA) actief lid van “Members Against Cancer” in het Europees Parlement, en hetVlaamse Liga tegen Kanker, vandaar deze e-mail op 26 maart 2010 met de vraagstelling om hulp bij het vanwege belangenverstrengeling onderdrukte Flaraxin bij de behoevende kanker patiënten te krijgen, met als reactie op 07/04/11 een corrupte Gestapo inval bij No Cancer Foundation zonder met ons gesproken te hebben. Dit ondanks dat Flaraxin enkel stoffen bevat die in de natuur voorkomen, dieontstekingsremmend werken, in een aantal gevallen kanker genezen en een preventieve werking hebben, wat door prof. dr. Jan Tytgat, diensthoofd van het Laboratorium Toxicologie van de Universiteit te Leuven in zijn verslag van 19 augustus 2011 wordt bevestigd. N-VA Hasselt weet wat speelt en eist meer transparantie in de besluitvorming van het Hasseltse stadsbestuur waar “Agenda 21” (dé-populatie) in 1994 als pilotproject voor België geïntroduceerd werd door Sg. NATO, Bilderberglid Willy Claes (sp.a), samen met opkomend burgemeester Steve Stevaerts (sp.a) en deputé van milieu Frieda Brepoels (NVA), nu Eu-partijvoorzitter Groen. Het belangrijkste doel van de EU in Brussel is dan ook de afbraak van gezondheidszorg gebaseerd op natuurlijke methoden. Natuurlijke therapieën, die men niet kan patenteren, concurreren overal ter wereld met de middelen van farmaceutische industrie. Het farmaceutische kartel heeft een belang van miljarden dollars in de handel in ziekte’. De belangen van de farmaceutische multinationals bepalen feitelijk het beleid van de EU als een soort politieke partij, die echter door niemand werd gekozen en de ‘Brusselse EU’ overheid fungeert als een handlanger die bijzondere wetten uitvaardigt. Door de “Europese richtlijn voor producten op basis van traditionele kruidengeneesmiddelen” uit 2004, is een onbetaalbare registratieprocedure verplicht geworden voor alle natuurlijke kruidengeneesmiddelen. Alle middelen waaraan geen speciale vergunning is verleend zijn verboden en moeten van de markt worden genomen. Op deze manier probeert de ‘Brusselse EU’ de kruiden-sector uit te schakelen, die een bedreiging vormt voor agenda 21 (dé-populatie) van waaruit men de globale bevolking tracht te vergiftigen, en efficiënte oplossingen van natuurlijke oorsprong te onderdrukken. Om het verspreiden van informatie over natuurlijke geneeswijzen in te perken, is een zogenaamde “verordening inzake voedings-en gezondheidsclaims” uitgevaardigd in 2006. Een zeer draconische wetgeving die het openbaar maken verbiedt van alle informatie over de heilzame effecten of geneeskrachtige eigenschappen van voedingsstoffen en – middelen, tenzij deze gezondheidsclaims zijn toegestaan door de Europese Commissie. Ook als er als wetenschappelijk bewijs bestaat voor een gezondheidsclaim, dan kan het voorkomen dat een product niet op de markt wordt gebracht omdat geen goedkeuring heeft verkregen. De EU heeft als het ware een verbod op vrijheid van meningsuiting uitgevaardigd, een typisch kenmerk van een dictatoriale politiek. En dit alles om de “handel in ziekte” van de elite te beschermen en “agenda 21 te voltooien.   Het wordt hoog tijd dat de Hasseltse, Limburgse, Belgische en Europese burgers worden geïnformeerd over het criminele verleden van het farmaceutische kartel. Men moet zich bewust worden van het feit een herhaling van de fouten die in het verleden werden gemaakt op de loer ligt. Het leven van miljoenen mensen wordt ook nu weer in de waagschaal gelegd, zoals dat ook het geval was met de genocide in WO II. Zowel burgemeester Hilde Claes (sp.a) (video) als gouverneur Herman Reynders (sp.a) (video) , Provincie Limburg en het parket van Hasselt zijn op de hoogte en participeren tot op heden aan deze globale genocide, zij erven de corruptie van hun voorgangers en zijn mede verantwoordelijk indien ze niets ondernemen, dossiers die zo niet miljoenen, miljarden mensenlevens gaan kosten omdat verantwoordelijke de wetgeving bewust niet toepassen. Bewijs 1 / bewijs 2 / bewijs 3 / bewijs 4 / bewijs 5.   De opkomst zijnde Europese Verordeningen beginnen met hun voorbereiding in juni 1992 waaronder het opstarten van “agenda 21” (dé-populatie) vanuit Nazi Nederland waarmee de gehele wereldbevolking onder de dekmantel van “Duurzaamheid”, massaal vergiftigd wordt door ondertekening van het “Rio de Janeiro protocol” onder voorzitterschap van de Nederlandse milieuminster, socialist en Nazi, Hans Alders (PvdA) zo heeft de Nederlands socialistische staatssecretaris socialist Hans Simons (PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur, met deze voorkennis en wetenschap bij besluit van 6 april 1992 op eigen houtje (zonder vergunninghouder Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) het etiket van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co vervalst van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l arseenpentoxide. Dit met de wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en dat arseenzuur veel gevaarlijker is als arseenpentoxide met als Eu-partijvoorzitter onze eigen Willy Claes die vervolgens twee jaar later (1994) als Sg. NATO, samen met Steve Stevaerts (sp.a), Frieda Brepoels (NVA) en Toon Hermans (Groen) “agenda 21” (dé-populatie) in Limburg (Hasselt) als pilotproject voor België introduceerde met genocide gevolgen d.m.v. kanker en andere vergiftigingsziektes nu en explosief in de nabije toekomst. Steve Stevaert (sp.a) (Group Machiels) gaf nogmaals zijn goedkeuring als Vlaams vice minister-president, samen met Theo Kelchtermans(CD&V) (Group Machiels) als Vlaams Minister Leefmilieu in de Vlaamse regering-Van den Brande IV 1999. Dit door afwijzing van verbod op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen waardoor geheel België met de meest kankerverwekkende stoffen vergiftigd is in het belang van enkele. (04/02/99 (Verslag hoorzitting) Hoe zit het met de miljoenenzwendel in de jaren 80, het illegaal storten in grindgaten in en rond het Belgische Luik vanuit o.a. Nederland, waaronder (kat 1) meest kankerverwekkende chemisch afval zoals arseenzuur chroom VI e.a. vanuit multinationals (Billiton/Shell) met Bilderbergleden als aandeelhouders. Chemische afval illegaal gedumpt op diverse plaatsen in Wallonië als ook op het Lekkende Remo stort te Limburg met Willy Claes, Theo Kelchtermans en Steve Stevaerts als adviseurs, Het REMO waarvan de bodemlaag bewust niet dichtgelast werd volgens getuige werknemers. (arseenzuur e.a. lossen 100% op in water waardoor deze gifstoffen verdwijnen met het regenwater in ons grondwater!) Belgische bedrijven zoals de Group Machiels, Group Essers, Unilin NV, Solvay e.d. worden misbruikt voor deze meest ernstige “corporate crime” Driekwart Europeanen vindt eigen land en Europese Unie corrupt en 90% beschuldigt reguliere media mee te werken aan doofpotcultuur waardoor miljoenen mensen in erbarmelijke omstandigheden terecht komen en massaal de dood tegemoet gaan. HUMO schreef over chemtrails, dat ze niet bestaan? De U.N. en Duitse overheid hielden geen rekening met HUMO en berichten in de tussentijd anders (onderbouw

YouTube-video

Op 22 maart 1990 wordt Gerard Bull doodgeschoten voor zijn huis in de Brusselse gemeente Ukkel. Bull is een wapendeskundige. In zijn bedrijf Space Research Center zou hij werken aan een superkanon. Er is geschreven dat het superkanon van Bull voor Irak was bestemd en ook dat de Belgische munitiefabriek PRB de munitie mocht leveren voor dit kanon.   

Op 18 juli 1991, een jaar voor het opstarten van dé-populatie “agenda 21” vanuit het socialisme, werd socialist André Cools (PS) (Grootloge België) op 63-jarige leeftijd in Luik doodgeschoten, wat gebeurde binnen enkele dagen na zijn terugkeer van een reis naar Genève en Luzern, Zwitserland waar hij overleg pleegde met ex Iraakse bankier Abdullah Zilka en Israëls grootste wapen handelaar Shaul Eisenberg. Hij had na zijn terugkeer uit Zwitserland onvoorzichtig aangekondigd aan de Belgische pers te willen lekken dat hij informatie had over de groeiende corruptie binnen de Belgische wapenindustrie, die banden had met de Canadese miljardair Bronfman broers en een aantal grote Amerikaanse politieke figuren en republikeinse vet katten met invloed tot in de binnenste kringen van Witte Huis (Nazi Bush),waaronder Dick Cheney, Neil Bush, Frank Carlucci, Donald Rumsfeld …  In de maanden daarop noteerde het gerecht diverse verklaringen over geheime fondsen van de PS en over de mogelijkheid dat beloofde betalingen niet bij hun bestemmeling waren terechtgekomen. Wat aanvankelijk werd gezien als een mogelijk motief voor moord, bleek uiteindelijk uit te lopen op een gesofistikeerd mechanisme voor het versluizen van smeergeld. Voor iedereen kwam het als een verrassing dat dit spoor niet naar de PS, maar naar de SP leidde.

 Alleen omdat er een vermoeden bestond van een verband met de moord op André Cools, slaagde de Luikse onderzoeksrechter Véronique Ancia erin het Zwitsers bankgeheim te breken. In het onderzoek naar de moord, geleid door de Luikse onderzoeksrechter Véronique Ancia, kwamen een aantal corruptieschandalen naar boven, onder andere de affaire Agusta, Dassault, OMOB die in de late jaren 90 zouden leiden tot de veroordeling van vooraanstaande socialistische politici als Bilderberglid en Eu-partij voorzitter (1989-92) Guy Spitaels (PS) (Grootloge België) met als bijnaam ‘Dieu’ (God), een verwijzing naar zijn grote invloed in de PS, die tegelijk de machtigste partij van Franstalig België was, maar ook Limburger, Bilderberglid Willy Claes (Sp) (Grootloge België) was betrokken. W. Claes volgde (toevallig of niet) G. Spitaels kort na de moord op A. Cools op als Eu-partij voorzitter (1992-94) en startte agenda 21 (dé-populatie) vanuit het socialisme, waarop volgend in 1994 vanuit Hasselt (Limburg) als pilot project voor België. Weigerde Cools hieraan te participeren, werd hij daarom vermoord? Mede daarom dit verzoek, ontslag van vooraanstaande sp.a leden te Hasselt vanwege overtreden van partij statuten. Lees meer Welke rol spelen onze wetenschappers en politici daadwerkelijk, wie kunnen de burgers nog vertrouwen?   Aarde warmt al 16 jaar niet meer op, niet CO2 maar luchtvervuiling, waaronder de massale chemische dumpingen via vliegtuigen in onze atmosfeer zijn de oorzaak van alles. De groot aandeel houders in van Biliton / Shell / Afval Verwerking Rijnmond / Solvay / Philips, Engergiebedrijven … en de overheid verdient ongelofelijk veel geld aan het diffuus in het milieu brengen van giftige chemicaliën. En tegelijkertijd wordt er weer iets aan het probleem overbevolking gedaan. Er zijn elegantere manieren te bedenken en voorhanden om dit probleem aan te pakken. laat de discussie hierover maar snel losbarsten zodat we met humane oplossingen komen voor het vreselijke lijden van vele mensen en het geld wat de criminele elite en farmaceutische bedrijven hiervoor opstrijkt kan worden gebruikt om te investeren in een betere volksgezondheid, welzijn, welvaart en schoner milieu. Teveel verbrandingsovens, vindt Groen!-politicus Hermes Sanctorum. En erger nog: De Vlaamse regeringen minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege breiden het aantal verbrandingsovens uit terwijl de afvalberg almaar kleiner wordt’. Bovendien bestaan in de ons omliggende landen, zoals Nederland en Duitsland, een ernstige overcapaciteit: voor elk een overcapaciteit van meer dan 1 miljoen ton afval. Onze vraag is waar dienen deze overcapaciteit van ovens daadwerkelijk voor, rekening houdend met deze dé-populatie “agenda 21”. Wat niet geheel volgens de elite hun planning loopt. 

YouTube-video

 Brief aan Máxima Prinses der Nederlanden Mevrouw van Amsberg:  Het zal u dan ook niet verwonderen dat vanwege de bewust ingebrachte tekortkomingen in de Nederlandse grondwet (onderbouw) elk soort Chemisch afval omgezet word in bestrijdingsmiddelen en als biomassa verspreid en verbrand wordt in zo genaamde groene ovens met alle gevolgen van dien, nu en explosief in de nabije toekomst. Dit ondanks de al bijna 30 jaar bestaande milieuoplossingen voorhanden zijn en onderdrukt worden! Op Europees niveau werken we dus mee aan een overcapaciteit aan verbranding, alwaar de Group Machiels met als adviseur Bilderberglid Willy Claes, direct verbonden aan Vrijmetselarij (Grootloge België), de Bilderberggroep en de N.A.T.O, maar liefst 5 nieuwe ovens wil plaatsen op het terrein van het omstreden REMO stort te Houthalen/Helchteren wat gelegen is in natuurgebied in centraal Europa, afgezonderd door militair domein met een militaire toegangsweg. Ter hoogte van de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Hechtel-Eksel wordt een op- en afrittencomplex aangelegd voor de uitwisseling van het verkeer tussen het Europees centrale snelwegstelsel, de omleidingsweg (N74) en de toekomstige lokale weg N715. Ook de ontsluiting van het terrein van het Remostort verloopt via dat complex, waarvoor gesponsord en gelobbyd door betreffende criminelen die direkte banden hebben met het via Nederland voortgezette Nazi regime en de Bilderbergconferenties. Daarbovenop is vanuit Limburg “Agenda 21″ ” opgestart voor Belgie. Waar dienen die overmaat aan ovens daadwerkelijk voor? Lees meer  De apocalyptische Global Warming theorie kwam van Günther Swab (1902-2006), een Oostenrijkse Nazi. Zijn in 1958, op Goethe’s ‘Dans met de Duivel’ gebaseerde fictieve roman, waarin de Aarde ten onder dreigt te gaan aan door een Co2 veroorzaakte opwarming van het klimaat ligt nog altijd aan de basis van de huidige, door politici en milieubeweging gezaaide klimaathysterie American Thinker Global Warming is echter bij lange na niet het enige terrein waarop de internationale milieubeweging opvallend veel overeenkomsten vertoont met de fascistische Nazi-ideologie . Uit gepubliceerde informatie blijkt dat gegevens over verandering van het klimaat zijn gemanipuleerd.(video: Lezing van Lord Monckton over het climaat) In een van de e-mails suggereert directeur van de gerenommeerde afdeling klimaatverandering (CRU), om een “trucje” te gebruiken om informatie over temperaturen te manipuleren om zo temperatuursdalingen “te verbergen” De VN-wetenschapper achter het IPCC-rapport over het smelten van de gletsjers dat laatst werd herroepen, geeft toe dat hij wist dat het rapport niet klopte. De wetenschapper, Dr. Murari Lal, zegt dit in een interview met de Britse krant The Mail on Sunday. Lal zei dat hij de feitelijk onjuiste informatie in het rapport verwerkte om zo politici aan te zetten tot actie. Zelfs NASA-geleerden nemen afstand van klimaatopwarming maar onze provincie Limburg weet natuurlijk beter en gaat vanzelfsprekend door met het massaal vergiftigen tegen hoge winsten van mens, dier en flora.

Co2 gas is niet de oorzaak van een globale opwarming van de Aarde maar een grondstof om producten van te maken. Co2 gas moet dan een financiële waarde krijgen om vervolgens met subsidie op te slaan in o.a. Nederlandse ondergrondse gas opslagruimtes om in hun laatste fase producten van te maken, een van de redenen waarom de Co2 leugen naar voren is gebracht wat een goed bewaard geheim was.

  

YouTube-video

  In 1945 op 15 augustus capituleerde Japan. Twee dagen later riep de nationalistische voorman ir. hmed Soekarno de Republiek Indonesia uit, waardoor het Nederlandse Koninklijke Huis in financiële problemen zou komen, met als gevolg dat op 22 april 1946 de Nederlandse Staatscommissie-Beel ingesteld werd door het kabinet-Schermerhorn/Drees met de voorkennis en wetenschap dat er snel een einde zou komen aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië met desastreuze gevolgen voor de bewindvoerders (lees hier). In 1953 heeft de vader van huidig minister Piet Hein Donner, zijnde André Donner (ARP), als lid van de Staatscommissie-Van Schaik vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 de herziening van de Grondwet van 1953 voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen: “De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten”, wat betekende dat de Nederlandse grondwet feitelijk werd uitgeschakeld, niet toevallig een jaar later in (1954) werden de Bilderbergconferenties opgericht (video) om betreffende agenda globaal te kunnen drage (lees hier). Dit gebeurde door de Duits/Nederlandse Nazi, prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld met als opvolger zijn dochter Koningin Beatrix en heden de Belgische socialist Étienne Davignon (vicevoorzitter Eu-commissie 1977-81) en tevens opvolger van Robert Rotshild als secretaris van Nazi colleberateur, socialist Paul-Henri Spaak (lees hier).   In dat zelfde jaar (1954) werd Robert Rothschild benoemd tot kabinetschef op het Belgische ministerie van Buitenlandse zaken en werkte de volgende twee jaren samen met Paul-Henri Spaak aan het verdrag van Rome waarvan de definitieve ondertekening in 1957. De EEG en Euraton worden opgericht door de Verdragen van Rome, die ondertekend worden op 25 maart 1957.  

YouTube-video

          Zie hier volledige documentaire: Endgame Nederlands ondertiteld (video)   De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht (in samenwerking met het Hof van Justitie), en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau. Veel voormalige kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog (en veroordeelden in het na-oorlogse oorlogstribunaal in Neurenberg) waren betrokken bij de opbouw van de EU. De meest beruchte was Walter Hallstein (1901-1982), een oud nazi-jurist die furore maakte in Nazi Duitsland met zijn ideeën over een verenigd Europa onder Duits-nazi bewind. Hij werd na de oorlog de eerste president van de EU-Commissie en hij beschouwde zichzelf daarbij als de premier van Europa. De EU is de ideale staatsvorm voor een oude nazistische gedachte: “Ein Volk, ein Reich, ein Führer.” Een wens gedreven door enkele machtige industrieën die onder meer beide Wereldoorlogen faciliteerden en financierden. In 1958 werd de Benelux-Unie opgericht, hetzelfde jaar dat de laatste concessie voor het winnen van tinerts door de Nederlanders in Indonesië af liep, en niet werd verlengd door toedoen van Soekarno, John F. Kennedy en zijn broer Robert Kennedy met ernstige financiële maar ook geografische gevolgen voor het via Nederland voortgezette Nazibewind. In 1959 begon in de Belgische vrijmetselarij zélf ook een beweging te ontstaan (lees 21). Het Groot Oosten bleef sterk antiklerikaal en als “irreguliere loge” afgesneden van de wereld met door Londen (Rothschild/Zionisten) erkende reguliere loges. Vooral contacten met de Verenigde Staten (Rockefeller / Buch), waar de reguliere loge miljoenen leden heeft, moesten eronder lijden. De Amerikaanse loge is bijzonder open, bijna een serviceclub. Presidenten als Franklin D. Roosevelt (1933-45), Harry Truman (1945-53), Lyndon B. Johnson (1963-69), Gerald Ford (1974-77) en George Bush (1989-1993) waren ,,broeders”. Voor de Antwerpse diamanthandel (Zionisten/joden?) was de brug naar de VS, via de loge, nuttig. Maar dan moest ze zijn erkend. Hitler werd dan ook door het Zionisme, vanuit Amerika via Nederland gefinancierd (lees 6), wat heden via Nederlands grondgebied, de Benelux-Unie en de Bilderbergconferenties geruisloos is voortgezet. Daarom trad een deel van de vrijmetselaars uit het Groot Oosten en richtte op 4 december 1959 de Grootloge van België op. Dit alles om het grote Duitse Rijk (Europese Unie) alsnog gerealiseerd te krijgen om van daaruit te komen tot een New World Order. Ook werd de Nederlandse Nazi collaborateur André Donner (Art 60 & 120) in 1958 lid van het Eu-Hof van Justitie tot 1979 en vervolgens van 1984-87 lid van het Eu-Hof van de mensenrechten) betreffende was ook verantwoordelijk voor de Bestrijdingsmiddelenwet van 1962 die in Nederland van kracht verklaard werd en geen rekening houdt met:   

– de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

– en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat niet meer door een rechter mag worden beoordeeld vanwege artikel 60 en vervolgens 120 door toedoen van de zelfde André Donner. In 1963 sloot de Amerikaanse president John F. Kennedy een overeenkomst met president Soekarno van Indonesie om fondsen te realiseren waardoor de Amerikaanse Schatkist zijn eigen Treasury-dollars bankbiljetten kon drukken, en ondermijnde daarmee het ‘recht’ van de Federal Reserve om Federal-Reserve-dollars bankbiljetten te drukken. Het was dan ook een goed doordacht offensief van de Kennedy’s om het via Nederlands grondgebied voortgezette Hitlerkabinet (waaronder de Bilderbergconferenties) schade toe te brengen en gelijktijdig een nieuw betrouwbaar geldsysteem op te zetten. Helaas elf dagen na de ondertekening van het Green Hilton Agreement (op 22 november 1963) werd John F. Kennedy op de zelfde wijze als de Nederlandse politici Pim Fortuyn (zie stuk 1, stuk 2, stuk 3, stuk 4, stuk 5 en stuk 6 ) op klaarlichte dag vermoord door insiders (Video 1/5) (lees 8). (waaronder Bilderbergleden (video)  

YouTube-video

  Om dit alles gerealiseerd te krijgen is vanuit Nederland met de hulp van de banken de gehele wereld vergiftigd met o.a.miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, vanuit de leverancier Hickson Garantor Nederland B.V. te Nijmegen en haar dekmantelbedrijven waaronder houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode. De groot aandeelhouders vanBilliton/Shell, waaronder het Nederlandse Koninklijke Huis en de Nederlandse Staat, hebben hieraan honderden miljarden onrechtmatige inkomsten ontvangen d.m.v. wereldwijd chemische afval te dumpen, op de eerste plaats in België, wat vanwege het Benelux-verdrag met open grenzen voor transport van goederen al vanaf 1958 moeiteloos mogelijk was om de financiële lasten te kunnen blijven dragen om het vanuit Nederland voortgezette Nazi bewind alsnog te voltooien. Met als gevolg chemische genocide op miljarden wereldbewoners, waar België (1958) en Europese Unie (1957-heden) later mee zijn ingetrokken via bestrijdingsmiddelen als superwolmanzout-CO (2Vandaag) enRoundup (genetsche manipulatie), Xentari-WG, Chemtrails, geneesmiddelen, vaccins, cosmetica producten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie is op 1952 opgericht en kan dan ook enkel uitspraken doen die NAZI Nederland ondersteunen.      Inleiding:

Hoodstuk 1: Korte samenvatting van de bewijzen

Hoodstuk 2: Walter Hallstein: Vooraanstaand Nazi jurist – en voornaamste architect van de ‘Brusselse EU’

Hoodstuk 3: Das Grossraum-Kartel – Het grotere ruimte kartel – en haar organisatorische raamwerk

Hoodstuk 4: De ‘Brusselse EU’ heden ten dagen: Wat het olie -, en chemie kartel en hun politieke aandeelhouders niet willen dat u te weten komt

Hoodstuk 5: Hoe het Dictatorschap van de ‘EU Brussel’ afgedwongen wordt

Hoodstuk 6: Het bewind van de ‘Brusselse EU’ zal een einde maken aan eeuwen van vrijheid en onafhankelijkheid in Groot Brittannië

Hoodstuk 7: Wie is wie in de ‘Brusselse EU’

Hoodstuk 8: Terugplaatsing van het Leven

Aanhangsel:

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!