De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Agro-industrie creëert gezondheidsproblemen in Zuid-Amerika; casus in de provincie Santa Fé

Agro-industrie creëert gezondheidsproblemen in Zuid-Amerika; casus in de provincie Santa Fé

vrijdag 8 mei 2020 00:08
Spread the love

Volgens bronnen van de Universiteit van Rosario (UNR) (Santa Fé, Argentinië) neemt de incidentie van ziekten toe in de besproeiingsregio’s. De studenten van de UNR van de faculteit geneeskunde, onderzochten 14 dorpen in het zuiden van Santa Fé in 2010 en tot 2016 evalueerden ze het epidemiologische profiel op basis van 100.000 medische geschiedenissen.

Het bleek dat het epidemiologische profiel verandert naargelang de plaatsen waar er gedurende 15 jaar sojabonen werden besproeid met agrochemicaliën. De incidentie van leukemie, hypertyreoïdie, lymfatische kanker en vroege zwangerschappen nemen toe als er wordt gesproeid.

Professor Verzeñassi, hoofd van de sociaal-ecologische geneeskunde van de Universiteit van Rosario, zegt dat in dorpen de incidentie van kanker verdubbeld is als gevolg van het gebruik van landbouwchemicaliën. Er zijn sterke aanwijzingen dat glyfosfaat, 2-en 4-D de boosdoeners zijn, maar er is altijd een mengsel van agro-chemicaliën, dus we weten het niet zeker.

De mening van de plattelandsbewoners is dat sommige gevoeliger zijn voor agrochemicaliën dan andere; maar we kennen allemaal de verhalen van de doden en kinderen met glyfosfaat in het bloed.

Er zijn altijd meer tambo’s (boerderijen) die agro-industriële landbouw veranderen in een agro-ecologischmodel als ik agro-chemicaliën gebruik met een gesloten consumptiecyclus, maar het is nog geen sterke trend in Argentinië.

In 2016 was professor Verzeñassi getuigen in het Internationale Stafhof in Den Haag. In het kader van het proces tegen agro-industrie over het gebruik van agrochemicaliën. Het is duidelijk dat deze agro-toxische stoffen verboden  zijn voor individueel gebruik, maar ze zijn nog steeds vrij voor agro-industrieel gebruik.

Willemjan Vandenplas is auteur van het boek ‘Dagboek van een Wereldburger’ te verkrijgen in Brussel bij les yeux gourmands en Poëtini in Saint-Gilles en Pépites Blues, la Petite Portuguaise, Tulibris of Libre Books in de Matongé.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!