De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Afrikaans Manneken Pis plast melk

Afrikaans Manneken Pis plast melk

woensdag 26 mei 2010 15:18
Spread the love

In het kader van de Wereldmelkdag op dinsdag 1 juni zal Manneken Pis, uitgedost als Afrikaanse veehouder, een hele dag melk plassen. Met dit initiatief wil de ngo Dierenartsen Zonder Grenzen de aandacht vestigen op de Afrikaanse melkketen. Meerbepaald op die van Mali, waar melk een van de weinige vormen van voedsel en inkomsten is. De Wereldmelkdag werd in 2001 opgericht door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

In Mali leeft 80 % van de bevolking van de veeteelt. Hoewel gezonde melk er een belangrijke inzet is in de strijd tegen armoede en honger, wordt de lokale melkketen onvoldoende ondersteund. Om deze problematiek onder de aandacht te brengen, zal Manneken Pis, uitgedost als Afrikaanse veeboer, de hele dag melk in de fontein spuiten. De voorbijgangers kunnen ondertussen genieten van een glaasje lokale biologische melk. Want uiteraard moeten we ook onze lokale melkhandel ondersteunen!

In veel Afrikaanse Sahel-landen is melk een van de weinige bronnen van voedsel. In Mali vertegenwoordigt melk bijna de helft van de omzet uit veeteelt.  Toch is de melkproductie er niet optimaal en geraakt ze moeizaam tot bij de eindgebruiker. Terwijl een Belgische koe tot 30 liter melk per dag produceert, levert een Afrikaanse koe slechts 2 tot 3 liter. Oorzaken voor die geringe productie is het gebrek aan water en voedsel voor het vee, het tekort aan veterinaire diensten op het platteland, een onderontwikkeld wegennet en een gebrek aan hygiëne in het hele melkproductie- en verwerkingsproces. Door de hygiëne en de gezondheid van het vee te verbeteren, zou 3 tot 4 keer meer melk verkocht kunnen worden. De traditionele peul-herders uit het Mali gebruiken het woord ‘kossam’ voor melk. Letterlijk vertaald betekent dit ‘het beste wat er bestaat’.

Dierenartsen Zonder Grenzen in Mali
Dierenartsen Zonder Grenzen is een Belgische ngo die honger en armoede op een duurzame wijze bestrijdt door lokale veterinaire netwerken uit te bouwen. De organisatie heeft projecten in acht Afrikaanse landen (Mali, Niger, Burkina Faso, Zuid-Soeda, Kenia, Oeganda, DR Congo en Rwanda). In Mali bevordert Dierenartsen Zonder Grenzen de commercialisering van de lokale melkproductie, door de gezondheid van het vee te verbeteren, de kwaliteit van de melk te waarborgen en de melkhandel te ondersteunen.

Voor meer info, conctacteer Joke Daelemans, communicatiemanager van Dierenartsen Zonder Grenzen:
j.daelemans@vsf-belgium.org, 02/ 539 09 89
www.dierenartsenzondergrenzen.be

take down
the paywall
steun ons nu!