De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Adviseur Marokkaanse koning haalt uit naar de Belgische regering

Adviseur Marokkaanse koning haalt uit naar de Belgische regering

zaterdag 26 maart 2022 15:14
Spread the love

Abdellah Boussouf, adviseur van de Marokkaanse koning en directeur van de Adviesraad Marokkanen in het buitenland CCME was deze week te gast in een interviewprogramma van Mohammed Tijjini. Mediaondernemer Tijjini runt Maghreb TV en Achkayen.com en pendelt tussen Rabat en Brussel.

In een uur durend vraaggesprek in het Marokkaans-Arabisch ging de adviseur van de Marokkaanse koning in op verschillende vragen van de Belgisch-Marokkaanse journalist. Er kwamen onderwerpen voorbij zoals het nieuwe standpunt van Spanje inzake de Westelijke Sahara, het conflict met Algerije, de rol van CCME en de Marokkaanse regering jegens de diaspora en de spionagepraktijken van Marokkaanse religieuze leiders in België.

Abdellah Boussouf, die te boek staat als grote propagandist, herhaalt de gangbare retoriek van Rabat: Marokko is een bakermat van stabiliteit in Noord-Afrika en een betrouwbare partner van Europa.   

Inzet diaspora voor effectieve lobby 

Vooral de onderwerpen diasporapolitiek en spionagepraktijken trekken de aandacht. Boussouf benadrukt vaak de strategische rol van Marokkanen in het buitenland voor Marokko. Volgens hem is de diaspora met zijn hoogopgeleide potentieel ontzettend belangrijk voor de belangen van het land.

Hij roept premier Aziz Akhannouch op haast te gaan maken met het agentschap voor de promotie van Marokkaanse cultuur. Het initiatief zou naast culturele vorming van de diaspora, ook beïnvloeding van de politieke en publieke opinie moeten nastreven. Boussouf onderstreept het belang en het aandeel van de ‘Marokkaanse onderdanen in Europa’ in dit offensief. Met hun inzet, expertise en netwerk kunnen de kinderen van de diaspora veel meer voor elkaar krijgen. Zij moeten in staat worden gesteld de paden voor de vijanden van Marokko af te sluiten aldus Boussouf. Het gaat niet alleen om de Polisario, maar ook om extreemrechtse en ultralinkse politici.

Spionage in België 

Het laatste onderwerp waarmee journalist Tijjini de CCME-directeur confronteerde, betrof de verschillende spionagezaken in België. De Belgische staatssecretaris Sammy Mahdi trok begin dit jaar de verblijfsvergunning in van de Brusselse imam Mohamed Toujgani. Daarvoor kwam Salah Echallaoui, een prominent lid van het Executive van Moslims, ook in opspraak vanwege heimelijk werk voor Marokko.

Volgens Boussouf zijn de Belgische beschuldigingen in deze zaken onterecht. “Marokko heeft geen spionnen nodig. Tegenwoordig kunnen we aan informatie komen via andere kanalen zoals de sociale media”. Boussouf vraagt zich af of de Belgische minister van Justitie Vincent van Quickenborne in deze tijd of in de jaren ’60 leeft? Hij vervolgt: “de Marokkaanse gemeenschap in België had een rechtszaak tegen deze minister moeten aanspannen. Ook moeten wij de Belgische bewindspersonen aanspreken op hun ongegronde beweringen. Het mag niet zo zijn, dat de Belgen ons de les lezen omdat zij deel uitmaken van de Europese Unie.”

Boussouf vindt dat sommige Belgische en Franse politici die Marokko van inmenging verdenken hypocriet. Het waren hun ministers die Marokko hebben gevraagd te helpen met de vorming van gematigde imams tegen religieus extremisme.

In zijn ogen is de huidige golf van kritiek op Marokko van tijdelijk aard. Boussouf zegt dat de uitspraken en beslissingen van de Belgische politici ingegeven zijn door politieke motieven. “De verkiezingsstrijd tussen Vlamingen en Walen is altijd heel scherp. Om stemmen uit de Vlaamse extreemrechtse hoek te trekken, probeert de staatssecretaris Sammy Mahdi electorale taal aan te slaan. De intrekking van de verblijfsvergunning van de Brusselse imam is niet rechtmatig. Het betreft een beleidsmaatregel en is niet door de rechter afgedwongen. Hier is sprake van misbruik van politieke invloed en macht.”

Boussouf zet ook vraagtekens bij het afluisteren van de imam en andere religieuze leiders. Het afluisteren dient volgens hem plaats te vinden op basis van een gerechtelijke beslissing. In genoemde affaires zou daar geen sprake van zijn is de opvatting van de voorman van CCME. Verder roept hij de Belgische politici op tot zelfkritiek. Zijn organisatie is bereid de Marokkaanse gemeenschap in België en in Europa te helpen om via de rechter een halte toe te roepen aan de lastercampagnes, besluit Boussouf.

 

ccme-boussouf

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!