De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actievoerders betreden militair domein van Kleine Brogel

Actievoerders betreden militair domein van Kleine Brogel

woensdag 24 oktober 2012 11:52
Spread the love

Dit is de vijfde geweldeloze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de NAVO oefening “Steadfast Noon”, die van 15 tot 26 oktober plaatsvindt in Kleine Brogel. In deze oefening wordt actief getraind op het inzetten van kernwapens door piloten en grondpersoneel uit België, Duitsland, Italië, Nederland en de VS. Ze oefenen op het vervoer van kernwapens, het laden aan de vliegtuigen en houden oefenvluchten.

De Belgische strafwet stelt ook voorbereidingsdaden strafbaar, zoals in art 136sexies van het Strafwetboek: “het onder zich houden van een voorwerp bestemd voor een dergelijk misdrijf of dat het plegen ervan vergemakkelijkt”. De deelname aan deze oefening vormt een actieve voorbereiding op het gebruik van kernwapens en dus op oorlogsmisdaden.

take down
the paywall
steun ons nu!