De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actie: Antwerpse gemeenteraad 19 dec: échte inspraak, échte democratie!

dinsdag 13 december 2011 21:35
Spread the love

Kom op 19 december 2011 mee burgerlijk ongehoorzaam zijn tijdens de Antwerpse Gemeenteraad.

Democratie en inspraak van burgers zijn in Antwerpen loze begrippen. Uw mening wordt niet gehoord, ze wordt systematisch genegeerd!

De recente kap van de lindebomen op de De Keyserlei zijn daar nog eens het voorbeeld van. Een voorbeeld in een lange rij van tradities die het Antwerpse stadsbestuur al op haar conto heeft staan:

Denken we even terug aan De Lange Wapperbrug/het BAM-tracé, de sluiting van tal van bibliotheken, de sluiting van ijspiste Ruggeveld, de plannen om het Internationaal Zeemanshuis af te breken, de geplande boomkap op de VIIde Olympiadelaan, de Nationalestraat én de Scheldekaaien, intimidatie tegen de vredevolle fietsers van de Critical Mass Bikeride Antwerpen, de sluiting van ‘t Duivenkot (de gekraakte Rijkswachtkazerne waar 9 bewoners op straat werden gezet door een politiemacht van 150 agenten),de vergeefse collectieve roep van buurtbewoners om het Munthof als groene zone te behouden, om er maar enkele te noemen in die lange rij.

(Voel U vrij om aanvullingen te doen).

Tal van verontruste burgers reageerden op deze doorgedreven tactiek van ‘t Stad al door middel van straatprotest, bezwaarschriften, petities. Het ‘Schoon Verdiep’ verwijst elke vorm van dit protest naar de prullenbak. Letterlijk. De 1% gebruikt haar machtsmonopolie, de 99%(de burger) moet ondergaan.

Protest wordt dan ook de mond dikwijls gesnoerd door repressie. Occupy Antwerp onder andere heeft van die repressie van zeer nabij al ‘mogen genieten’ : Al 3 maal op rij werden zij geconfronteerd met arrestaties. Op 10 december heeft Burgervader Janssens officieel verklaard dat GEEN ENKELE bijeenkomst van Occupy Antwerp meer mag doorgaan elke poging tot, zal onmiddellijk ‘bestraft’ worden met onmiddellijke (onrechtmatig preventieve) arrestatie.(Lees ook de open brieven aan Janssens hieromtrent, onderaan artikel)

Men verwacht van ons, dat we een ‘aanvraag’ indienen om op straat ons protest te tonen. ‘t Stad bepaalt wanneer het hen ‘past’ dat de burger zijn/haar mening kenbaar kan maken. Wij doen aan dit soort circus niet meer mee. Verontwaardiging laat zich niet monddood maken, hoeft niet gebonden te zijn aan het vastgeroeste denkkader van het ‘establishment’ op het ‘Schoon Verdiep’. Verontwaardiging is een spontaan gegeven.

‘Burgervader Janssens’ en zijn kompanen beweren dan wel dat wij inspraak hebben, dat we kunnen participeren zie:HIER

De realiteit is anders. Daarom: afspraak op 19 december om 19:00 IN de gemeenteraad, laten we samen échte democratie, échte inspraak eisen. Want daar worden al die ondemocratische beslissingen immers genomen. We gaan niet vóór de deur meer staan, we gaan met de deur in huis vallen, op een vreedzame manier uiteraard.

DIT IS EEN VREEDZAME ACTIE! SCHRIJF UW GRIEVEN,UW MENING OP EEN GROOT PAPIER (bv een A3-formaat) EN LAAT TIJDENS DE GEMEENTERAAD ZIEN WAT U GRAAG VERANDERD ZIET!WAT U DENKT!
UITERAARD KAN UW BORDJE OOK BEST KUNSTZINNIG ZIJN! TEKENINGEN/CARTOONS->WEES CREATIEF!

Event op facebook: HIER

Mag ik U ook vragen om zéker het document: Burgerlijke ongehoorzaamheid: richtlijnen/gevolgen te lezen?:Hier (facebook) of hieronder in artikel.

EEN ADVOCAAT ZAL TIJDENS DEZE ACTIE STAND-BY ZIJN! SCHRIJF DIT NUMMER BEST VOORAF OP UW ARM/BEEN/BUIK.

DE ADVOCAAT HOUDT BIJ HOEVEEL MENSEN EVENTUEEL GEARRESTEERD/VRIJGELATEN WORDEN, ALSOOK DAT ER GEEN MISBRUIK VAN PROCEDURES/HANDELINGEN GESTELD WORDEN!

Op uitdrukkelijk verzoek van de advocaat: (dit geldt voor iedereen: gelieve de advocaat NIET dagen op voorhand te bellen met vragen over wat mag/niet mag enz. Alles staat beschreven in het document: Burgerlijke ongehoorzaamheid: richtlijnen/gevolgen.
De advocaat is ook gebonden aan beroepsgeheim, zodus politie-persmensen: de advocaat kan/zal geen informatie verschaffen over deze actie an sich!
GSM advocaat:0498/39/57/24

 

Burgerlijke ongehoorzaamheid: richtlijnen/gevolgen

Wat omvat een actie burgerlijke ongehoorzaamheid?

Lieve mensen, sommigen zullen al vertrouwd zijn met het gegeven, anderen totaal niet.

Nu het feit dat wij een ludieke actie van burgerlijke ongehoorzaamheid gaan ondernemen op de gemeenteraad van 19 december houdt wel het één en ander in, dat wel belangrijk is om weten.

Burgerlijke ongehoorzaamheid houdt in wezen in, dat je een formeel wettelijke regel  bewust overtreedt, om een groter onrecht aan te klagen.

In het kader van deze actie is de omschrijving daarvan: het overtreden van de juridische term opgenomen in oa de Antwerpse Politiecodex: “verstoring van de Openbare Orde”.

“Openbare Orde” is echter een héél ruim begrip, en heel ver interpreteerbaar (zeker voor politiediensten).

Een huidige vertaling, naar dit perspectief is in het kader van deze actie: ”Wij als burgers hebben geen inspraak en geen échte democratie, en wij komen dat op een directe manier vragen, indruisend tegen de orde van het establishment”.-> (Die ervan uitgaan dat uw mening verkondigen op aanvraag dient te gebeuren, dus wanneer het hun past.

Nu, de kans op een administratieve aanhouding is redelijk groot. Hoe het establishment (het Schoon Verdiep) (en haar politie) zal reageren op onze vraag naar échte inspraak en échte democratie zal wel een indicator zijn op onze vraag NAAR échte democratie én echte inspraak.

Belangrijk om weten:
Preventieve aanhoudingen zijn in België VERBODEN: maw: Men kan U niet van de openbare weg te plukken (arresteren), omdat men ‘vermoed dat u een misdrijf gaat plegen/U de Openbare Orde ZOU kunnen gaan verstoren! Dwz: als U op weg bent NAAR een actie heeft de politie het recht NIET om U op voorhand op te pakken.(U kan evengoed op dat moment op weg zijn naar U tante Jeanne bv) De politie doet het soms TOCH, maar is dus volstrekt illegaal. Dikwijls geven ze dan volgende ‘motivatie’ “U ziet eruit als activist’ , ‘bevel van hogerhand’ of ‘verkeerde plaats op het verkeerde moment’ Mag dus NIET, NIET, NIET->Moest U dat overkomen->klacht neerleggen!

Vooraleerst kort schetsen: wat houdt een administratieve aanhouding juist in?:

• Men zal U eerst fouilleren(oppervlakkig) dus op de kledij, eventueel handtassen/rugzakken en U vragen om uw zakken leeg te maken (dit noemt men een veiligheidsfouille) Deze fouillering moet steeds gebeuren door iemand van hetzelfde geslacht. Men zal U ook vragen naar Uw identiteit.(paspoort).Het staat U vrij om al dan niet Uw identiteit kenbaar te maken, houdt wel in acht dat als U weigert Uw identiteit kenbaar te maken, dat de politie U de VOLLEDIGE 12 uur kan vasthouden ( de maximale periode van een bestuurlijke/administratieve aanhouding).De politie kan U vragen alle sieraden, geld, gsm enz, af te geven. Zij steken dit dan in een zak, waarna dit genummerd wordt. Rond rugzakken en handtassen wordt een label aangebracht met hetzelfde nummer.

• Men zal U naar alle waarschijnlijkheid boeien. Dit gebeurd bij collectieve arrestaties dmv plastic strips (handen op de rug).Rond die plastic strip wordt ook nog het label met Uw nummer aangebracht (vanaf nu bent U dus gekwalificeerd tot nummer).

• Bij collectieve arrestatie wordt de groep meestal overgebracht naar de politiekazerne op de Luchtbal (Noorderlaan).Bij aankomst daar zal men U (normaal) vragen om ‘het register’ te tekenen met uur van aankomst. U hoeft dit niet te tekenen, maar nadeel is dat U niet kan bewijzen wanneer U juist bent aangehouden, waardoor de maximale duur van 12 uur natuurlijk misbruikt kan worden. Een kruisje in het register is ook een vorm van handtekening.

• Daarna wordt U normaal gezien in groep opgesloten in een collectieve cel. Let wel; de ene keer plaatsen ze mannen en vrouwen wél bij elkaar, de andere keer niet. Uitzondering voor minderjarigen: deze worden meestal in een aparte cel opgesloten, en normaler wijze is de politie VERPLICHT de wettelijke voogd daarvan in te lichten.

• De politie moet voorzien in genoeg drinkbaar water, eten vragen kan pas na circa 6 uur.

• Normaal gezien is in elke politiecel sanitair voorzien.

• U kan vragen om een advocaat(of vertrouwenspersoon) te mogen bellen, maar de politie is NIET verplicht om daar op in te gaan.

• Men zal U vragen om ‘op de foto te komen staan’(politiefotograaf).In België is dit een nogal grijze zone. Wettelijk mag men het NIET (enkel bij een gerechtelijke aanhouding) in de praktijk past men het a volonte toe. U kan dit weigeren Let wel: De politie zal U naar alle waarschijnlijkheid met dwang op de foto proberen te krijgen.(Wat wel een gegronde reden tot klachtindiening is, maar wat ook tot gevolg kan hebben; fysieke letsels door middel van die dwang. Het nemen van vingerafdrukken zijn totaal NIET toegelaten bij een administratieve aanhouding! Enkele uitzondering: indien U Uw identiteit NIET wenst vrij te geven, noch enig document tot vaststelling van Uw identiteit op zak heeft, KAN de politie binnen de 12 uren administratieve aanhouding trachtten om via vingerafdrukken Uw identiteit te achterhalen.(om te zien of U misschien in hun databank voorkomt)Omzeilingsmogelijkheid: secondenlijm op je vingertoppen smeren. Nadeel: politie kan hier vrij boos op reageren.

• U hebt te allen tijde het recht om een dokter te laten komen.(Dit is op Uw kosten, terugvordering van deze medische kosten kan enkel indien U een strafprocedure start en U de zaak effectief wint).

• Bij vrijlating zal men U opnieuw vragen het register te ondertekenen.

• Het hangt er van af hoe de politie die vrijlating ‘organiseert’: ofwel wordt U ‘gelost’ in kleine groepjes,(op straat gezet) OF (wat tegenwoordig meer wordt gedaan)de politie steekt U in kleine groepjes in een combi en dropt U willekeurig ergens in de stad.

• Een administratieve aanhouding komt NIET op Uw strafblad!

Nu, noch enkele opmerkingen ivm met de actie zelf:
Deze is vreedzaam, dit houdt dus in: beheers Uzelf!

Laat scherpe voorwerpen (dus ook glazen flessen, of alles wat door politie ‘als wapen’ kan worden aanzien) aub thuis. Gelieve ook alcoholische dranken en drugs te vermijden: de reguliere media wordt verwittigd van de deze actie en zal aanwezig zijn. Deze actie staat of valt met ons allen. Het bezit van/gebruik van geeft een vrijgeleide om ons als groep te criminaliseren en tevens ook uzelf.

Honden beter ook thuis laten: een arrestatie is niet alleen stresserend voor Uw huisdier, en in sommige gevallen eindigt dat in een tijdelijke plaatsing van een dierenasiel, wat stress inhoudt voor Uzelf én Uw huisdier.
Provoceer zélf niet: noch fysiek/noch verbaal! Ook tijdens een eventuele arrestatie: indien U fysiek weerstand biedt kan dit in eerste plaats resulteren in fysiek letsel naar Uzelf, maar ook een vervolging wegens ‘weerspannigheid’->komt wel op het  strafblad.

U kan zich passief verzetten: dwz U laten ‘doorhangen’ zonder effectief tegen te stribbelen. Houdt hierbij wel rekening dat de politie daarop chagrijnig kan reageren. Meestal zal men U met 4 agenten van de grond trekken, maar het neerkomen is een andere zaak: maak voor Uzelf uit wat primeert: vooral op Uw eigen fysieke veiligheid.

Ook bij overbrenging naar het politiekantoor: provoceer niet: agenten kunnen héél labiel reageren, en dat als aanleiding zien om op een gewelddadige manier op U hun frustratie te botvieren.(En U bent op dat moment waarschijnlijk geboeid).

Nog even de 2 scenario’s die bij deze actie kunnen voorkomen:
1. De politie verhinderd ons de toegang tot het stadhuis niet (zou democratisch én leuk zijn )
2. De politie verhinderd ons de toegang wel (een aantasting van onze democratische rechten)
In dat laatste geval een persoonlijk voorstel  (standpunten/meningen : graag!)

We gaan als groep op de grond zitten en blijven daar zitten (met onze bordjes omhoog).De politie zal naar alle waarschijnlijkheid dan ook afkomen met het argument: “Verstoring Openbare Orde” en verwijzen naar het ‘betoogverbod’ op de Grote Markt, zoals omschreven in de politiecodex, en ons aanmanen om weg te gaan (yeah right!)

Observeer ook: we zijn een groep! Hou elkaar in het oog: wat gebeurd er voor U, achter U, met Uw medemanifestanten? Blijf vooral kalm! Agenten dragen (normalerwijze) naambordjes: probeer namen te onthouden.

Agenten moeten STEEDS identificeerbaar zijn EN, sinds het arrest Hristrovi (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dd 25-10-2011) mogen zij hun gezicht ook niet meer maskeren.

Link:HIER 
Een groep mensen, al zittend op de grond  vallen eerder onder het EVRM (recht op vreedzaam bijeenkomen/vergaderen) en een politiecodex helemaal onderaan de hiërarchie van de rechtsbronnen.

Open brieven aan burgemeester Janssens:

Beste meneer Janssens,

Een jaar geleden stuurde ik je een voorstel in verband met voedselcheques voor minder bedeelden. U reageerde enthousiast op mijn voorstel, zou het verder bekijken en zou het iets laten weten indien er wat mee ging gebeuren. U was blij dat ik als student in Antwerpen bezorgd was om het leed dat ik zag in de stad. Ik was blij dat u daar ook mee in zat.

Zaterdag zou ik een volksvergadering van Occupy Antwerp bijwonen, omdat ik nog altijd bezorgd ben om het leed in de wereld. Ik zou er praten met mensen, oplossingen zoeken voor alledaagse problemen, proberen om andere mensen te sensibiliseren en een zekere solidariteit in “uw stad” op gang te krijgen, iets waar u naar mijn gevoel ook achter zou staan als burgervader.

Wanneer ik aankwam op het Astridplein en met een vriend, die vanuit dezelfde verontwaardiging daar aanwezig was, nog eventjes zat te praten, herkende ik van op een afstand de trui van een vriend van mij. Die vriend zou ook de vergadering bijwonen. Hij zat in een bushokje, en ik tikte enthousiast op de ruit en zwaaide. Op dat moment stond er een politieman in burger achter mij die zei “zet u er maar bij”. Hij maakte zich niet bekend als agent, dus ik stapte naar voor en ging naar het groepje in het buskotje. Wanneer ik daar stond, zeiden anderen mij dat we omsingeld waren door politie in burger. Ik keek rond mij en zag inderdaad een hoop oranje fluobandjes van de politie.
Ik was bezorgd, wat wat had ik in hemelsnaam fout gedaan? Is het niet toegestaan om te zwaaien naar mensen die je kent? Is het niet toegestaan om bij elkaar te komen en praten over de maatschappelijke problemen?
Wanneer ik aan agenten vroeg wat er gebeurde, zei er iemand dat ik administratief was aangehouden. Wanneer ik daar op in ging en vroeg “waarom?”, antwoordde een agent me dat me dat later wel zou verteld worden.
Daarna werd ik gefouilleerd, in een busje gestoken en naar Antwerpen Luchtbal gevoerd. Daar verbleef ik zo’n 6 uur, zonder dat ik mijn ouders kon contacteren waar ik was.
Ook daar werd me op geen enkel moment verteld, ook niet wanneer ik er naar vroeg, wat de reden van mijn arrestatie was. Ondanks het feit dat ik mijn identiteitskaart had gegeven, werden er foto’s en vingerafdrukken genomen, iets wat naar horen zeggen niet mag indien je administratief wordt aangehouden en je je identiteit bekend maakt. Ook werden zaken als “de kleur van mijn ogen” mooi in de computer opgeslagen.
Ik kreeg wanneer ik buiten kwam, geen bewijs van “vrijheidsbeneming”, zoals jullie dat noemen.

Graag zou ik weten waarom zoiets gebeurt. Waarom worden mensen die praten over maatschappelijke problemen in een stad aangehouden? Voelt u zich, als hoofd van de politie, bedreigd door mensen die het leefbaar willen houden in “uw” stad?
Het baart me grote zorgen dat u toestaat dat mensen zonder boe of ba van hun vrijheid beroofd worden, omdat ze eventueel in uw ogen “foute intenties” zouden hebben.

Ik verwacht daarom dat u, als burgervader, mij hier een antwoord op kan geven en mij kan zeggen dat indien ik met mensen af spreek in de stad, ik in de toekomst kan worden aangehouden. Ik wil me namelijk “veilig” voelen in Antwerpen.

Vriendelijke groeten,

Lieve Van Dijck

Open brief aan Patrick Janssens

Borgerhout, 11 december 2011.

Beste Meneer Janssens

Herinnert u zich 0110 nog? -A- Stad stond toen massaal op het plein, want onze stad mocht niet ten onder gaan aan onverdraagzaamheid. Ik stond daar ook bij, en dacht toen ‘ja, we gaan de goede weg op’. Dankzij dat concert werd u niet van uw voetstuk gesmeten, wij hebben u toen ons vertrouwen gegeven, en jammer genoeg moet ik constateren dat u dat vertrouwen ondertussen meermaals hebt geschonden de laatste jaren, en dan vooral de laatste weken, en nog het meeste gisteren.

Op zaterdag 10 december had ik om 14u afgesproken met een aantal vrienden op het Astridplein. We zouden samen een liedje oefenen om het daarna, om 15u, tijdens de volksvergadering te zingen. Op die volksvergadering  wilden we het onder andere graag hebben over de speelgoedinzamelingsactie, en de gratis-klerenmobiel, twee initiatieven die we hebben opgestart tijdens zo’n debatgroepjes op het plein, acties om de minderbedeelden tijdens de feestdagen een hart onder de riem te steken. Zoals u ongetwijfeld wel zal gemerkt hebben, wonen er heel wat kansarme mensen in Antwerpen. Die mogen ook wel mee genieten van al het gefeest, vindt u niet? Van hun karig inkomen zal het alvast niet moeten komen.

Toen ik op het plein aankwam, herkende ik al een groepje van uw undercover agenten, die de laatste weken zo vriendelijk zijn geweest  om al onze volksvergaderingen bij te wonen, zij het dan eerder vanaf de zijlijn. Na een minuutje of twee werd ik bij de arm genomen en opzij geduwd door iemand die zich als politie voorstelde en vroeg of hij me even kon spreken.  Hij vroeg me, zonder zich eerst te identificeren, of ik mevrouw Wagemans was. Vreemd, ik heb me nooit aan hem voorgesteld, hoe kent hij dan mijn naam? Op mijn vraag wie hij dan wel was, kreeg ik heel vluchtig zijn badge te zien, en zei hij me zijn naam, waarop hij onmiddellijk beweerde dat ik de “manifestaties” op het plein mee organiseerde en nu ook kwam om te “manifesteren”. Ik heb een poging ondernomen om hem uit te leggen dat dit geen manifestaties zijn maar volksvergaderingen, en dat ik nu met vrienden op een tram te wachten stond, waarop ik onmiddellijk de mond werd gesnoerd met de opmerking dat ik helemaal niet naar een tram stond te kijken en er dus ook niet op aan het wachten was. Vreemde opmerking vond ik dat.  Kijkt u de hele tijd naar een tram wanneer u aan een tramhalte met een groepje vrienden staat te wachten? Wordt u dan ook opzij genomen door een undercover agent die u ervan beticht te willen manifesteren? Enfin, om een lang verhaal kort te maken, ik kreeg de keuze om meteen te vertrekken, of gearresteerd te worden. Toen ik hem vroeg of hij dat ook tegen mijn vrienden kon zeggen, antwoordde hij dat hij dat alleen tegen mij zei. Waarom?

Mijn vrienden en ik hebben toen twee minuten beraadslaagd over wat we gingen doen, en besloten toen om gewoon de tram te nemen. Dat waren dus twee minuten teveel, want op dat moment werden we opeens door een 20-tal undercover agenten omsingeld en in het tramhokje geduwd. Mijn camera werd geconfisqueerd, mijn GSM ook, op onze vraag wat er gaande was, kwam steevast het antwoord dat dit ‘bevel van hogerhand’ was. Heeft u het bevel gegeven om mensen die vreedzaam samen willen komen in een publieke ruimte om te debatteren, zomaar te laten omsingelen door undercover agenten? Direct daarna werden we een voor een naar de combi’s (die al klaar stonden) geleid, uitgebreid gefouilleerd (‘standaard’ werd me verteld, welke standaard?), en dan in de boeien geslagen met zwarte plastieken strips, de vrouwen vooraan, de mannen achteraan, ook ‘standaard’ werd er gezegd. Een politievrouw vond het blijkbaar de moeite om te zeggen dat het precies wel leek zoals in de film. Beste meneer Janssens, dit is geen film. U liet mensen die niets verkeerds hebben gedaan zomaar oppakken op klaarlichte dag, waar iedereen bijstond, met heel veel machtsvertoon. Ik hoop voor u dat er zich op dat moment niet enkele straten verder een echt probleem voordeed, waar uw mannen heel wat nuttiger werk hadden kunnen verrichten.

Wij hebben allemaal meer dan 4 uur in de cel doorgebracht. Gelukkig was er een vriendelijke officier die ons een bekertje water is komen brengen. De cel stonk naar urine, de WC was smerig, en er was geen toiletpapier. Hoewel we allemaal onze identiteitskaart hadden gegeven, moesten een deel van de opgepakte mensen, waaronder ikzelf, ook vingerafdrukken laten nemen, en foto’s. Toen ik vroeg waarom, werd er eerst gezegd dat dat was omdat ze  een formulier hadden gekregen dat moest ingevuld worden. Toen ik vroeg wie dat formulier had gegeven, werd er gezegd ‘dat komt van de grote baas’. Toen ik vroeg waarom de grote baas bevel had gegeven om, hoewel ik mijn identiteitskaart al had afgegeven, toch vingerafdrukken en foto’s te nemen, werd eerst de schouders opgehaald, en dan gezegd dat dit zo beslist was. Toen ik vroeg wat dat voor gevolgen voor mij had, werd er geglimlacht en gezegd: ‘geen gevolgen’.

Beste meneer Janssens, bent u de Grote Baas? Gaf u uw agenten de opdracht vingerafdrukken en foto’s te nemen, gewoon, om er daarna niets mee te doen? Ik heb gevraagd of er iemand mocht gebeld worden, nee, dat mocht niet. Op mijn vraag waarom niet, werd weer gezegd dat dat niet mocht. Hoe komt het dat ik eigenlijk op geen enkele vraag een serieus antwoord kreeg? Is het niet mijn recht om die vragen te stellen, en er een fatsoenlijk antwoord op te krijgen? Mochten die vingerafdrukken en foto’s wel?

Een aantal agenten hebben me gezegd dat zij overuren moesten maken, en dat ze dit ook niet leuk vonden. Meneer Janssens, waar bent u mee bezig? U hebt me van mijn vrije zaterdagnamiddag beroofd. U hebt me van mijn recht op vrije meningsuiting beroofd. U hebt me van mijn zelfrespect beroofd. U heb me van mijn vrijheid beroofd. Waarom komt u niet gewoon een keer mee naar het plein? Mee vergaderen, mee naar de mensen luisteren, mee met  -A-  mensen naar oplossingen zoeken? Is het echt nodig, al dit machtsvertoon? Waar bent u bang voor? Voor een groepje mensen dat het goed voor heeft met -A- Stad, en met de wereld?

Schaam u, Patrick Janssens. U hebt het vertrouwen misbruikt van al die mensen die in 2006 op het plein stonden in het kader van 0110. U hebt ze de rug toegekeerd. Ik vraag me af hoeveel stemmen u daardoor gaat verliezen. U speelt met uw stad en uw bevolking alsof het een niemendalletje is. Bomen weg. Mensen weg. Straks zit u daar, helemaal alleen. En dan?

Niet met vriendelijke groeten, want ik ben verontwaardigd.
Sarah Wagemans
Open brief aan de Antwerpse burgemeester

Beste,

ik schrijf u naar aanleiding van mijn arrestatie van gisteren. U bent immers hoofd van de politie in de gemeente Antwerpen. Toen ik gisteren om ongeveer 14u30 langs het metrostation Astrid wandelde, werd er mij door een politieman duidelijk gemaakt dat ik van deze plek weg moest. Er zou daar een niet-aangevraagde manifestatie plaatsvinden op het Astridplein en ik stond bekend als manifestant. Ik besloot om zo snel mogelijk verder te wandelen, van het plein weg, maar er werd mij door de politieman verweten niet de dialoog te willen aangaan met hem, dus zei ik hem dat ik zijn boodschap had vernomen en maakte mij uit de voeten.
Ik had echter enkele afspraken met mensen gemaakt in deze buurt, op het plein zelfs, dus besliste ik om met een wijde boog richting centraal station te gaan. Daar stond ik in een groepje van vijf mensen wat te praten, 1 van hen had beslist de trein te nemen. Toen kwam de politie echter vertellen dat ze niet wilden dat we daar waren.

Toen de man die de trein wou nemen aanstalten maakte om te vertrekken, werd hij door politie tegengehouden, pas later mocht hij vertrekken. Er werd ons daarna echter gezegd dat we toch moesten vertrekken, er was immers een manifestatie in het station gepland zei een politieman. Ik geloofde dat eigenlijk niet (van wie was dan die manifestatie? wie doet er immers een manifestatie in een station en wat heb ik daarmee dan te maken?) dus besliste ik om te blijven en wat vragen te stellen. 1 van de vragen die ik stelde was: wie heeft er jullie orders gegeven om dit te doen? Men wou niet antwoorden op die vraag.
Ik had echter geen zin om mijn afspraken met wat mensen te mislopen. Ik had immers het plan opgevat om rommel te gaan opkuisen op groene plekken langs de Antwerpse Ring, die jammer genoeg soms als stortplaats worden gebruikt. Eigenlijk is dat de taak van stadsdiensten, maar blijkbaar laat men liever veel geld vloeien naar politiediensten.

Op een moment dat democratie (macht van het volk) zo vaak het onderspit moet delven voor plutocratie (macht van de rijksten), technocratie (macht van de deskundigen), particratie (macht van de partijen en staten) en erger nog.. dictatuur in vele arme landen, lijkt me dit niet de manier om om te gaan met mensen die voor meer democratie in Antwerpen en elders pleiten.
U mag dan misschien weinig sympathie hebben voor de Occupy together beweging in de wereld, ik wil u er wel aan herinneren dat u 5 jaar geleden met veel stemmen verkozen bent als lijstttrekker van een partij met mensen die centrum-linkse of linkse aspiraties hadden. Recente ontwikkelingen geven echter aan dat u nu wil dat deze partij zich in het centrum van “de politiek” ophoudt en directe democratie of volksvergaderingen weinig of niet genegen is. Ik ben dus verontwaardigd want hiertoe bent u niet verkozen.

Op maandagavond 19 december is er een Antwerpse gemeenteraad voorzien. Ik verwacht dat u dan deze kwestie ter sprake brengt en uw excuses aanbiedt aan de 20 mensen die gisteren zijn gearresteerd (zonder ook nog maar op een plein geweest te zijn om er een ouderwetse volksvergadering te houden die pleit voor directe democratie in wijken en op pleinen). Ik zal in stilte aanwezig zijn om dit te willen horen en zien, zoals ook mijn goed recht is als inwoner van Antwerpen.
20 mensen die meer dan 4 uur vastzaten in een cel omdat ze wellicht te veel sympathie hebben voor directe democratie en de Occupy Wall Street beweging in de Verenigde Staten, een aantal van hen, en ik ben daarbij, die ook hun vingerafdrukken moesten achterlaten. Wat is hier de bedoeling van?

Ik groet u,
Rafa Grinfeld

Nog een reactie van een ooggetuige bij de arrestaties:

zaterdag, 10 december 2011

Vandaag werden mensen, die vreedzaam hun ongenoegen kwamen uiten op het Astridplein, administratief aangehouden zgz.wegens ‘ordeverstoring.’ Ongeveer 40 undercover-agenten pakten iedereen op, zonder daarbij zichzelf kenbaar te maken tzij door identificatie tzij door oranje politie-armband om te doen.
Er werd géén uitleg gegeven, op geen enkel moment. De officier, die deze actie coördineerde, werd niet bereid bevonden om de reden van willekeurige arrestatie uit de doeken te doen. Er werd iets gemompeld van: kunnen ‘foute intenties’ hebben.
Volgens mij ruikt dit naar onvervalste dictatuur en is er van Grond-en Basisrechten, Universele Rechten van de Mens, Recht op Vrije Meningsuiting, (directe) democratie geen sprake. Het preventief oppakken van mensen is trouwens verboden
Ik wens mij vrij te kunnen bewegen zonder dat er, zoals vandaag -en zonder reden noch aanvraag- foto’s en camerabeelden door de gerechterlijke worden genomen en gedraaid. De mens is vrij geboren en niets of niemand heeft het recht om zonder voorafgaande vraag, beelden van mij te schieten én te verdelen. Dit druist volkomen in tegen het recht op de privacy dat wij allemaal genieten.
Ik zie mij dan ook genoodzaakt om hier verder mee te gaan en recht te laten zegevieren. Op deze manier kan en mag het gewoon niet verder. Waar zijn onze burgerrechten en waarheen gaat dit evolueren?!
Burgemeester Patrick Janssens, als burgemeester van Antwerpen bent U hoofd van uw politiecorps en stel ik U dus rechtstreeks én persoonlijk verantwoordelijk voor de niet aflatende inbreuken op de rechten die ik heb als vrij burger en bewoner van deze planeet.
Ik zal mij juridisch laten bijstaan én àlle rechtsmiddelen aanwenden om deze zware inbreuken te laten stoppen voor mezelf én alle andere inwoners van Antwerpen die met uw intimidatie, pesterijen en aanvallen op vrijheid te maken krijgen als slachtoffer. Ook wordt de pers massaal op de hoogte gebracht van uw dictatoriale trekjes én Uw schrikbewind in Antwerpen.

Arne Jacobs

https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/10/occupyers-opgepakt-op-antwerpse-astridplein

Mijn brief aan de burgemeester:

Beste mensen

Gisteren ben ik samen met andere mensen opgepakt bij een bushalte aan het station. Zodoende deel ik deze brieven met jullie. Ik sta volledig achter deze woorden en meningen. De politieagenten deelden ons mee dat we deel uitmaakten van een manifestatie. Op geen enkel punt kon op dit punt, op dat moment gelijk worden gehaald.
We stonden met een tiental gewoon bij elkaar voor een bushokje. Deelden niet zoals ergens verteld werd flyers uit.
We werden in het bushokje gedreven en een voor een eruit gepikt, waarbij we in het openbaar gefouilleerd en geboeid werden-om zo meegenomen te worden naar het politiebureau. Waarbij de politie naar het publiek toe -naar mijn gevoel- een verkeerd beeld van mij als persoon meegeeft en ook van de andere mensen die werden meegenomen. Later zijn er op andere plekken nog andere mensen gearresteerd of kregen waarschuwingen.
Met twintig mensen hebben we een paar uur vastgezeten. Om daarna in groepen van twee of drie gedropt te worden op diverse plekken in de stad.
Ik ben een vreedzaam persoon en wens ook zo behandeld te worden. Ook ben ik er persoonlijk getuige van geweest, dat de andere mensen die meegenomen werden zich vreedzaam gedroegen. Er was dus duidelijk geen enkele reden voor deze actie van hoger hand naar ons toe.

Vraagt u zich af waarin ik mijzelf persoonlijk voortbeweeg?

Ik voeg me bij deze groep mensen die op zaterdag regelmatig samenkomen. Deze mensen zetten acties op zoals bv. kleren inzamelen, speelgoed om straks met kerst uit te delen aan mensen die het niet kunnen betalen. Daarnaast overleggen we over punten die op dat moment belangrijk zijn.
De grondslag van deze punten is vaak dat iedereen een wereld wilt waarin alles beter verdeeld is en mensen meer naar elkaar omkijken.
Ik persoonlijk ben nog niemand tegengekomen die dit op een agressieve manier naar buiten brengt. Zelfs als autoriteiten ons of iemand aanpakken, blijven we de vrede uitdragen. Na twee maanden zijn er vriendschappen gelegd. Waarbij ik iemand persoonlijk citeer: “Ik heb nog nooit zoveel mensen eerlijk over emoties horen praten dan nu.”
In deze beweging beweeg ik nu. En ben persoonlijk ook geschrokken van de arrestaties afgelopen zaterdag en daarvoor-waaronder ik er een was.

Ondertekend Amanda Malinka
 

take down
the paywall
steun ons nu!