De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Achter de schermen van de Klimaatconferentie in Parijs 2015

Achter de schermen van de Klimaatconferentie in Parijs 2015

zaterdag 28 november 2015 20:17
Spread the love

Het is goed dat de komende dagen wereldwijd klimaatmarsen worden gehouden door heel veel mensen, omdat het de hele wereld toont dat als het echt uiterst belangrijk is, volkeren zich verenigen.
Maar wees niet ontgoocheld als het niet het verhoopte resultaat geeft of er de komende jaren omheen gesurft wordt.
“Wanneer we begrijpen dat het fundamentele probleem, wereldwijd, de financiële elite is die op criminele wijze haar rijkdom verzamelt door het ‘liberaliseren’ van haar eigen activiteiten terwijl ze die van de bevolking wurgt door regulering, belastingen en wetgeving, dan zouden we moeten begrijpen dat betogingen en straatprotesten niet alleen vruchteloos zijn maar in feite contraproductief. We zouden ons ook moeten realiseren dat iedere actie die we ondernemen eerder tegen die financiële elite moet gericht zijn dan tegen de regeringen die zij gecoöpteerd hebben en als buffer tussen henzelf en de massa geposteerd hebben.” 

Pure stakingen, in de zin van “”dagen van meditatie” (rustig thuisblijven en vooral zo weinig mogelijk consumeren) zoals Ghandi ze voorstond zullen hun effect echter niet missen. 

Wanneer men indirect alle grondstoffen alsook de creatie van geld controleert of in handen heeft, bezit men onvoorstelbaar veel macht. De natuur is de enige die geeft zonder er geld voor te vragen (elke plant geeft ook zaad). Wanneer een multinational zoals Monsanto belangrijke voedselgewassen genetisch manipuleert zodat de plant die de boer krijgt geen zaad meer geeft, dan kan je ook voedsel controleren (monopolie op voedsel). 

Zoals ik het aan een 6-jarige (weliswaar met soms andere woorden en bijkomende uitleg) zou uitleggen: 

Bijna 300 jaar geleden was er een zeer kwade stoute meneer. Heel veel rijke mensen brachten hun goud bij hem omdat ze dachten dat het veilig zou zijn bij hem, hij vroeg hun  een klein deel van het goud dat ze bij hem in bewaring brachten en hij gaf hun papieren (zoiets als geld) als bewijs hiervoor, dat ze ook konden gebruiken voor handel.  Toen hij echter zag dat ze het goud nooit of bijna nooit kwamen terug vragen, leende hij het goud uit voor veel rente aan anderen (rente is wat je maandelijks moet betalen voor wat je leent en dit is met onderpand, bijvoorbeeld een huis, dat je moet geven als je niet meer kan betalen). Die mensen gebruikten dat dan om dingen mee te doen of maken waarmee ze geld konden verdienen. Zo konden ze ook de rente betalen. De ganse familie van die kwade meneer werkte samen om steeds rijker en machtiger te worden. Eén van zijn zonen die zijn vader heel rijk zag worden stichtte een centrale bank (een bank die alle banken in een land verenigt) waarmee hij geld mocht maken en zo werd zijn familie steeds rijker en rijker want voor elke 10 stukjes geld die ze maakten vroegen ze er 11 terug, waardoor ze steeds meer geld moesten maken en steeds rijker werden eeuw na eeuw. Nu bezitten zij bijna alle centrale banken in de wereld, ook de wereldbank (dat heet het IMF). Meer dan de helft van al het geld op aarde hebben ze nu (duizenden miljarden). Ze hebben zoveel macht dat ze oorlogen starten en stoppen en mensen kunnen laten werken tot ze dood vallen zodat ze nog rijker worden. Ze doen dit via regeringen die ze kunnen manipuleren.
Als we niets doen zal de aarde vernietigd worden onder hun oplichterij, want ze geven niets om mensen en om de natuur.

 Meer info over dit thema vind je op:
1) http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/11/voor-iedereen-op-aarde-70-miljoen-als-rothschild-zijn-vermogen-deelt/
2) http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/slaaf-dit-is-je-meester-jacob-rothschild/

(bronvermelding: http://www.wacbelgium.be/nieuws/zelfvoorziening-als-universele-oplossing-voor-het-probleem-van-globalisering

take down
the paywall
steun ons nu!