De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aansporingsbeleid voor ondernemers en luie donders.

Aansporingsbeleid voor ondernemers en luie donders.

dinsdag 5 februari 2013 22:28
Spread the love

In april 2012 verkondigd socialiste aller socialisten Monica De Coninck dat ze een campagne zal lanceren waarin werkgevers aangespoord worden om vijftigplussers aan te werven. Vandaag, zowat 9 maand later vroeg ik mij af hoe het gesteld zou zijn met deze campagne. Een werkgever aansporen is immers niet mis te verstane taal. Ondertussen moeten ze het dus wel geleerd hebben dacht ik en ging eens kijken op de website van minister De Coninck en las er onder meer het volgende:

“In haar tewerkstellingsplan nam Minister van Werk Monica De Coninck al enkele maatregelen die werkgevers beter bijstaan in het aanwerven van jongere en oudere werknemers. We zullen werkgevers bijvoorbeeld een sterkere financiële prikkel geven om oudere werknemers aan het werk te houden en ook aan te werven. Daarnaast vragen we dat werkgevers meer werk maken van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

De campagne werd gerealiseerd door het bureau 1kilo3. Naast de krantenadvertenties die op 5 dagen in verschillende kranten te zien zijn, loopt er ook een tv-spot op verschillende zenders. Meer info en de spot vindt u op de campagnewebsite www.nogjongaloudophetwerk.be

Voila, zo doe je dat dus. In ondernemerstaal betekend “aansporen” dus “geef hen wat geld en heel misschien zullen ze er eventueel eens over nadenken of er iets mogelijk is”.

In werkloosheidsstaal betekend “aansporen” “gij zult luisteren gij luie donder” en om dat te verduidelijken betekend het ook “wij zullen uw bijstandsuitkering eens flink verlagen zodat ge elk greintje eigenwaarde verliest, ge zult dan wel naar werk zoeken én vinden”.

Blijkbaar bestaat het activeringsbeleid van Monica De Coninck dus uit een tweesporenbeleid. Eentje voor de werkgever en eentje voor de werknemer.

Op http://www.samenaanhetwerk.be kan je aan Mevr. De Coninck in de rubriek “Heeft u een vraag of informatie over iets dat onze beleidsdomeinen aanbelangt? Laat het ons weten en dan maken wij er werk van!” vragen stellen, wat ik dan ook maar gedaan heb.

Mevr. De Coninck,

Ik zie dat u inmiddels een studie heeft laten uitvoeren waaruit blijkt dat de harde aanpak van werklozen leidt naar een meer jobs. Heeft u inmiddels al een studie laten uitvoeren waaruit blijkt dat de sterke financiële prikkels voor ondernemers ook geleid hebben naar meer aanwervingen van 50+ers? Het is niet dat ik u niet vertrouw maar kan u die dan ook eens publiceren? Kan u ook aangeven wat het totale kostenplaatje is van die financiële prikkels tot hiertoe?

Wordt vervolgd?…..

take down
the paywall
steun ons nu!