De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aan mijn bange, Brugse medemens.

Aan mijn bange, Brugse medemens.

zaterdag 5 september 2015 09:44
Spread the love

Stel u voor
Een kazerne als tijdelijk huis
omdat oorlog en conflict je daar gebracht hebben
in dat ene leven dat altijd het jouwe blijft
Tussen kale muren huiselijkheid gaan zoeken
en opnieuw leren dromen en dat 
je kinderen zo vertellen dat ze dat ook gaan geloven

Stel u voor 
geen gezelligheid van thuiskomen
geen gewoontes die dagen openen en sluiten
enkel het grote niets en hoop 
die twijfelt tussen wanhopen en 
nieuwe kansen krijgen

400 mensen kan de kazerne in Sijsele opvangen
slechts 400 mensenlevens,
vaders, moeders, zonen, dochters
mensen, dus, met hoofden en harten
zoals ook ik dat ben en u 
levend in die wereld van iedereen

Stel u voor dat wij de woorden vinden 
die als een brug tussen alle Bruggelingen loopt 
Stel u voor dat wij gezamenlijk in die bange angst 
gaan staan om elkaar daarin te ontmoeten
Stel u voor dat wij dat kunnen en durven en doen
voor die 400 mensen, die andere zovelen
voor die Aylans ook die genadeloos de verkeerde dood zijn gestorven

Stel u voor

Liefdevolle groeten die als twee handen 
om die angst heen mogen liggen voor altijd

Lies Gallez

take down
the paywall
steun ons nu!