De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Animal Rights
Logo Animal Rights Belgium

Hoezo, dierenvrienden?

woensdag 20 april 2022 11:36
Spread the love
Leg jij – al dan niet stiekem – jezelf ook wel eens in de knoop wanneer je geniet van je vleesje, dat fris glas niet-je-moedermelk of die met smaakversterkers behandelde romige sauzen? Ja?! Super! Dan weet je diep vanbinnen nog steeds dat het gaat om een van waardigheid beroofd wezen, met schattige ogen, speelse loopjes maar ook veel kracht om alsnog in een leven van gevangenschap, mishandeling en isolatie gedwongen te worden: allemaal voor jouw smaakplezier!

Jawel, we hebben het écht over levend wezens met zenuwen, hersenen, een hart maar ook empathie, pijn, stress en bewustzijn – Leuk toch? Van embryo tot gehakt gekweekt om op ons welsmakende bord te belanden of meer dan eens weg te rotten in een koelkast of winkelcontainer. Een uniek ‘iemand’, die waarschijnlijk ook een persoonlijkheid heeft. Een dier, gelijkend aan ons, met een ecologische bestaansreden waar wij arrogant God over spelen – of liever: de duivel zelve met kapmessen en vermalende machines… Het is een feit dat vlees altijd al vervangbaar was en dat cultuur veranderlijk is, zelfs evolueert naarmate men een geweten ontwikkeld en bepaalde zaken niet meer door de beugel kunnen – gelukkig zijn er meer en meer vegan opties beschikbaar en hebben vegan brands de ‘guts’ (pun intended) om vleesconsumenten en -‘producenten’ (neen, je maakt het niet maar steelt het) aan het denken te zetten. We leven namelijk niet langer in de ijstijd, zitten niet vast op water of dwalen niet hongerig door woestijnvlakten – maar als we zo doorgaan, zal dat wel degelijk tot onze toekomstperspectieven behoren. Apathie en egocentrisme vreten aan de grondvesten van onze samenleving en geweten – hoe authentiek je zelfbeeld als dierenvriend het ook wenst te onderdrukken.

Zij die verkondigen dat het Judeo-Christelijke geloof de basis vormt voor ‘Westerse’ zaken als doorgedreven moraliteit, zullen dan ook even mogen fact-checken en herinnerd worden aan het historische feit dat Christus pas gearresteerd, geprocedeerd en gekruisigd werd na diens dierenrechten-activisme in de offertempel: hetgeen een marktplaats was waar men zowel dieren offerde, als vleeswaren verhandelde, met name de symbolische handel in vlees en bloed. Het bewijs daarvan zien we in onze cultuur sterk gereflecteerd: de wijze waarop we schaamteloos dierenproducten blijven consumeren en heiligen als productiematerialen en dit alles terwijl wij onszelf, dieren en kinderen afstraffen wanneer deze geweld plegen. Het mijden van vlees en dierenproducten is geen ascetisme, maar een humaan inzicht en moreel ontwikkeld inzicht. Het is een feit dat onze economische cultuur al bijna een eeuw steeds sterker inzet op psychologische conditionering en nauwgezette sensorische triggers, met de intentie niet enkel jouw gedrag te beïnvloeden, maar dat van de massa. Iemand die capabel en voldoende geïnformeerd blijft, weet dit te doorzien en zal zich dan ook niet snel laten misleiden: dát vergt namelijk karakter en ons gedrag is misschien te beïnvloeden, maar daar voorbij schuilt er nog veel meer: zoals alle hormonen en anti-biotica die we te samen met vlees & zuivelproducten binnenkrijgen. Als we dat allemaal weten, waarom stoppen we er dan niet mee?

Het wetenschappelijk bewijs met betrekking op onze gezondheid, de impact op het klimaat én gezondheid stapelt zich al jaren op. Ondertussen blijft de vleesindustrie spastische pogingen doen via lobby-werk en financieert men partijdig tegenbewijs. Gelukkig maakt common sense steeds meer een inhaalbeweging op de komedianten en sofisten: veganisme is niet langer exclusief aan boomknuffelaars of hipsters toe besteed. Soms hoor ik mensen beweren dat je “de lasten van de wereld niet op je schouders zou hoeven dragen” en dat het beter is om je in zo’n zaken niet op te winden… Welnu: als niemand zich zou opwinden om zulke terecht belangrijke zaken, hadden we nog steeds 12-16 uren werkdagen – en dit zonder verlof.

Als 14-jarige maakte ik trots deze keuze na wat moreel denkwerk – maar het werd gereduceerd tot een puberale fase in plaats van levenskeuze. Het leek me de logica zelve. Laat onze capaciteit om nee te zeggen tegen bepaalde gewoonten en immoraliteit, nu juist datgene zijn wat ons ‘hogere wezens’ zou maken. Dat niet allen hiertoe in staat zijn, wil niet zeggen dat jij het voortouw niet kunt trekken in in je gezin, onder je vrienden of in bredere samenleving. Het blijft de grootste genocide ooit: een industriële moordmachine die achteloos blijft doordraaien. Om dit af te schrijven als ‘normaal’, ‘a part of life’, alsof ‘t niets is, doet geen enkel slachtoffer eer aan. Wie beweert dat vlees eten een eigen keuze is, vergeet het wezen zonder die keuze. Ik zie niet in, hoe men zelfs vanuit een linkse strijd, het eten van vlees blijft goedkeuren. Tolerantie moet er zeker zijn, maar niet zonder de poging te ondernemen om de wereld net iets draaglijker te maken voor allen: dieren incluis, evenals mensen wakker te schudden uit de slaap waarin men gehouden wordt die leidt tot het goed praten en herverpakken van geweld, moord en hebzucht.

Volgens mij, hebben we geen baat meer aan de symboliek van de bloedoffer-cultus en blijft het objectief beschouwd niets meer dan barbarisme. Daarvoor hoef ik noch geciviliseerd of opgeleid te zijn: dat wisten de meesten onder ons als kind al, wanneer sommigen onder ons moesten kokhalzen bij het idee dat er konijntjes op onze borden werden geserveerd en men ons verplichtte om ervan te ‘genieten’ op emotioneel-chanterende wijzen: omdat ze in Afrika honger hebben.

Ok, ik denk waarschijnlijk weer te ver na…
Welnu: liever dat dan te weinig of niet na te denken.

‘Je pense donc je suis’, zei de man die het rationalisme verklaarde. Descartes beschouwde dieren als wezens zonder bewustzijn – al lijkt het dat er een grote meerderheid mensen verkiest om onbewust te zijn. Het is uitermate bevreemdend hoe veel mensen vleesconsumptie blijven goedpraten en hen die hiertegen strijden neerzetten als ‘extremisten’, terwijl hun voorkeur miljoenen levens kost. Horror, hypocrisie, sofisme en dubbele standaarden zijn de norm in ons neoliberale, moraliteitsrelativisme: hetgeen ervoor zorgt dat we massaal als kippen zonder kop blijven rondlopen, alsof het grappig is – gedicteerd door dezelfde machthebbers, markthouders en clerici die ieder van jullie heilige ‘profeten’ in hun graf zouden doen keren.

De feiten zijn al even binnen: plant-based leeft men gezonder, eet men minder vettig en en toont men aan dat ‘dierenliefde’ verder gaat dan je hamster, kat, hond of goudvis niet op te willen eten…

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!