De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

20 Maart: Vooruit Gent – Dag van het Socialisme

20 Maart: Vooruit Gent – Dag van het Socialisme

donderdag 11 maart 2010 20:16
Spread the love

Langs verschillende kanalen hebben wij kunnen vernemen dat de ‘Dag van het Socialisme’ die op 20 maart doorgaat in de Vooruit te Gent een overrompelend succes kent. Hopelijk kan alles in goede banen geleid worden zodat die dag niet het slachtoffer wordt van zijn eigen succes.

Toch is het hartverwarmend vast te stellen dat er zoveel mensen zich de moeite getroosten om de verplaatsing naar Gent te maken en te luisteren, na te denken en te discussiëren over hoe het nu eigenlijk zit met dat socialisme. Het betekent volgens mij ook dat er nood is aan een volwaardig links, anti-kapitalistisch antwoord op de huidige crisis die veroorzaakt werd door een systeem dat honderden miljoenen mensen dwingt in slavernij te leven. Tot op de dag van vandaag heeft noch SP-a, noch ABVV, noch ACV een globaal anti-crisis plan op tafel gelegd dat niet mee stapt in de oplossingen van het patronaat. 

Al maanden en maanden sneuvelt bedrijf na bedrijf en worden er overal in het land sociale bloedbaden aangericht. Her en der wordt wel strijd geleverd maar de vakbondsleidingen slagen er telkens weer in om de conflicten lokaal te houden. Bij tijd en wijle organiseren ze dan één of andere mars. Die heet dan telkens een succes te zijn en patronaat en regering moeten dat dan beschouwen als een ‘signaal’ maar welk signaal? Misschien wel dat alles onder controle is en dat de sociale afbraak rustig verder kan gaan.

Op wereldvlak is het nog veel erger gesteld. In het voormalige Oostblok en in Azië (vooral China dan) kan het wilde, nietsontziende kapitalisme rustig zijn gang gaan. De Klimaatconferentie was een mislukking tot groot jolijt van de moneymakers. Ze kunnen rustig verdergaan met het vernietigen van de aarde. Er wordt hen bitter weinig in de weg gelegd.

De klok tikt ongenadig verder en als er de komende twintig jaar geen drastische ommekeer komt dan ziet het er bijzonder slecht uit voor deze planeet. Laat ons op 20 maart dus even onze meningsverschillen opzij zetten en met z’n allen zoeken hoe wij ons steentje kunnen bijdragen aan de opbouw van een nieuwe, vrije, open, democratische en socialistische samenleving.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!