De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

19 november 2015 – INSPIRATIEDAG Netwerk Duurzame Mobiliteit in het Provinciehuis te Leuven

19 november 2015 – INSPIRATIEDAG Netwerk Duurzame Mobiliteit in het Provinciehuis te Leuven

maandag 30 november 2015 23:26
Spread the loveWat is de invloed van technische innovaties, ruimtelijke en maatschappelijke evoluties op de mobiliteit van morgen?
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit kijkt resoluut naar de toekomst tijdens haar jaarlijkse inspiratiedag. Gedurende de voormiddag kijken drie experts voorbij het jaar 2020 in hun vakgebied (technologische, ruimtelijke en maatschappelijke evoluties en de impact op onze mobiliteit). Daarna gaan ze in debat met een panel van jongerenvertegenwoordigers. Tijdens het namiddagprogramma zoeken we de raakvlakken van deze thema’s op in een uitgebreid workshopaanbod. De dag wordt doorweven met artistieke of actieve interventies.

PROGRAMMA

VOORMIDDAG
09u15 – 09u45: Onthaal met koffie
09u45 – 10u00: Welkomstwoord Tom Dehaene / moderator Xavier Taveirne licht het dagprogramma toe.
10u00- 12u45: Plenair gedeelte met 3 lezingen gevolgd door een reflectie/gesprek
* Tobias Denys (VITO) over de invloed van technologie op onze mobiliteit van de toekomst
* Kobe Boussauw (VUB) over ruimtelijke evolutie en hun invloed op mobiliteit in de toekomst
* Stijn Oosterlynck (UA) over de betekenis van maatschappelijke tendensen voor de mobiliteit van de toekomst
Na elke lezing gaan de sprekers in gesprek met Francis Vaningelgem (Kind en Samenleving), Raf Verbruggen (De Ambrassade) en Matthias Vercauteren (KLJ).
12u45 – 13u45: Lunch
——————————————————————————————-
NAMIDDAG
13u45 – 15u00: Keuze uit 4 parallelle workshops

Workshop 1: (Big) data, de oplossing voor Smart Cities / Mobility?
Ligt het mobiliteitsbeleid van de toekomst in de handen van de inwoners van zogeheten smart cities? Sidharta Gautama (Universiteit Gent) belicht de mogelijkheden van mobiele applicaties als beleidsondersteunend instrument in heden en toekomst. Hoe zal deze smart-city technologie in de toekomst onze mobiliteit beïnvloeden, sturen en vormgeven? Vervolgens bekijken we met Joris Van Damme (Provincie Vlaams-Brabant) hoe de provincie Vlaams-Brabant aan de hand van o.a. BikePrint en Routecoach vorm geeft aan een fietsbeleid 2.0.

Workshop 2: De kosten van mobiliteit, slimme mobiliteitstarifering.
Laat automobilisten in de toekomst de werkelijke kosten van hun autogebruik betalen en de wereld zal er anders uit zien. Een goed idee? Wat zijn de werkelijke kosten van autogebruik eigenlijk en hoe kan zo’n tarifering er uitzien? Bruno Van Zeebroeck (Transport & Mobility Leuven) en Roel De Cleen (Fietsersbond) kijken elk op hun manier naar dit probleem. Welke mogelijkheden zien zij om te komen tot een slimme, werkbare mobiliteit tarificatie.

Workshop 3: Naar een andere mobiliteit op mensenmaat.
De ruimtelijke ordening van de toekomst zal niet langer onze mobiliteit faciliteren maar dient ze te sturen, met nabijheid als leidend principe. Wiet Vandaele (Ruimte Vlaanderen) belicht een toekomstplan voor Vlaanderen waarin een centrale plaats is weggelegd voor no car-scenario’s en een metropolitaan vervoersysteem met o.a. een samenhangend netwerk van fietssnelwegen. Stefan Reniers (Provincie Vlaams-Brabant – Regionet Leuven) zal het op zijn beurt hebben over de uitbouw van een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer en fietsverbindingen als hefboom voor een duurzamere ruimtelijke ordening.

Workshop 4: Fietstocht, met de meetfiets langs het Leuvens fietsnetwerk.
Heb jij meer zin om de buitenlucht op te zoeken, dan neemt Thierry Jimenez (Fietsersbond) je mee op een fietstocht doorheen Leuven o.a. langs een stukje fietssnelweg. Thierry is meetfietser bij de Fietsersbond. Onderweg zal Thierry demonstreren hoe hij met zijn meetfiets fietsroutes kan scannen en zo een structurele bijdrage levert aan het beheer van fietsinfrastructuur.

15u20 – 16u45: Keuze uit 4 parallelle workshops

Workshop 5: Fietsdata en ruimtelijke ordening
De fietser van de toekomst wordt gemeten, geteld en laat van zich horen. De fietser als sturende factor in het mobiliteitsbeleid van morgen? Steven Soetens (Provincie Antwerpen) laat ons kennis maken met de Fietsbarometer waarna Wout Baert (Fietsberaad Vlaanderen) verslag uitbrengt van de eerste Vlaamse FietsTelweek ooit. Tot slot vertelt Dieter Snauwaert (Fietsersbond) ons hoe het project My Bikeworld fietsers zelf aan het woord liet.

Workshop 6: Delen; nieuwe vormen en nieuwe doelgroepen
Technologie zal autobezit verdringen. Angelo Meuleman (Taxistop) licht ons toe waarom hij overtuigd is dat technologische evoluties er voor gaan zorgen dat gedeelde mobiliteit de norm wordt, ten nadele van autobezit. Daarna kijkt Erwin Olivier (Athlon) naar de uitdagingen van de bedrijfswagensector. Leasingbedrijven kunnen een sleutelrol spelen in gedragsverandering door te evolueren van weerspannige traditionalisten naar geëngageerde promotors van minder wagenkilometers. Autodelen zal één van de drivers zijn in de transitie van autobezit naar -gebruik. Jeffrey Matthijs (Autodelen.net) geeft internationale megatrends en concrete lokale methodieken om het concept beschikbaar te maken voor alle mogelijke doelgroepen.

Workshop 7: De nieuwe stad
Openbare ruimten hebben een levensduur van ongeveer dertig jaar. Wanneer ze ontworpen worden, gebeurd dit op basis van de noden en behoeften van vandaag. Jan Villain (Infopunt Publieke Ruimte) bekijkt hoe we in een snel evoluerende maatschappij onze publieke ruimte future proof kunnen maken, waarbij ingrepen op microniveau idealiter ook een antwoord bieden op macromondiale vraagstukken. Daarna maakt Pieter Mathys (Masterclass Copenhagenize) de vergelijking tussen Vlaanderen en hét schoolvoorbeeld Kopenhagen. Kunnen we in Vlaanderen de werkwijze en methodieken uit de Deense hoofdstad zomaar kopiëren? (3) Tot slot neemt Steven Clays (Trage Wegen vzw) ons mee op de zoektocht naar een verkeerskundige categorie “trage weg”, een pleidooi om slimme mobiliteitsschakels te verankeren in de categorisering van wegen.

Workshop 8: Wandeling langs Leuvense stadsontwikkelingsprojecten
Sarah Claeys (Stad Leuven) neemt je te voet mee doorheen het Leuven van de toekomst. Hoe verhoudt stadsontwikkeling zich tot onze maatschappij en meer bepaald onze mobiliteit van de toekomst?

16u45 – 17u00: Plenair slotmoment
17u00 – 18u00: Receptie

eerst even naar de webstek verwijzen waar een videoverslag en een overzicht van alle presentaties te vinden is =

http://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/dit-was-de-inspiratiedag-2015

Voor de rest volgen hier wat sprokkels:

Tom wenst iedereen een goedemorgen en welkom in Leuven.
Deze dag wordt gesteund door de Fietsersbond en de Provincie Vlaams-Brabant.
Er was een grote vraag om deze dag te organiseren. Als provincie zetten we zwaar in op de fietsers! We zullen verder investeren in de “fiets-o-strades” in deze schitterende regio die kreunt onder de files! We analyseren de cijfers en maken lange-termijn planningen. Duurzame mobiliteit is de mobiliteit van morgen! De technologie vordert razendsnel met zelfrijdende auto’s, e-bikes,… Data wordt het nieuwe kapitaal en we dienen daarom goede studies te maken. We kijken voorbij 2020. Een beetje sneu is dat momenteel alle sprekers nog in de file zitten…

Max Greyson, de dichter van dienst, maakt al zijn reizen met de trein i.p.v. met het vliegtuig.

Professor Gautama heeft het over de mobiele applicaties: de toekomst van mobiliteit bij de Universiteit Gent. De zelfrijdende auto: juridische toelating? Waar staan we vandaag? Zie presentatie met o.a.
Traffic Jam assist 2014
Self parking 2017
Highway cruising 2020 (interactie tussen auto’s)
Highway platoon 2023
Vision: volledig zelforganiserend rijden

Google, Apple, Tesla, Uber komen op de markt: het publiek heeft hier meer vertrouwen in dan in de autofabrikanten. Hij poneert dat de Googleauto er wat onnozel uitziet. Kost nu 150.000usd! We zien deze wagen als een rijdende smartphone. Het gaat meer om de aangeboden diensten in de wagen. In Duitsland zien we een daling van het wagenpark met 34 procent over de laatste 10 jaar. In de VS is er een daling met 50 procent van de rijbewijzen op 18 jaar. Het autodelen zit in de lift in Duitsland: van 2000 tot 2011 +375 procent. Dat is een wereldwijde evolutie. Mobiliteit is een middel!

Verbindende mobiliteit, bv Uber en elektrische deelauto’s in co-housing projecten, ook buiten de stad meer deelauto’s. UGent bouwt aan een slimme stad i.s.w.m. de FietsersBond, provincie en stad. Data verzamelen en aan de burger de juiste info geven en zijn stem horen. B.v. RouteCoach (wereldprimeur): zorgt voor een goede oplossing. De kaart van Leuven blauwe zone waar je met de fiets sneller bent dan met de auto. “Sentiance” stelt de meest efficiënte weg en manier voor. Bestemmingsanalyse. Zelforganiserende busjes. “Next life in Motion” = verbinden van diensten, b.v. een winkelmodule of een barmodule komt erbij gereden.

Panelgesprek: de boodschap is connectie, verbinden van mobiliteit en maatschappij. De jongeren op het platteland zijn bezorgd. Auto anders. Wat is het alternatief voor “de auto”? Momenteel zijn de moderne technologieën te duur voor de meeste jongeren. Digitale kloof. Meer het idee van de zelf-rijdende bus. Geen individuele auto’s meer! Deelmobiliteit. De verzamelde data mag enkel “goed” gebruikt worden want alles wordt verzameld en bevat ook gevoelige informatie. Meten is de eerste stap, dan communicatie en dialoog, niet enkel “data binnenhalen”.

Kobe heeft het over “Densiteit, Diversiteit en Design” – de 3 D’s – Duurzame mobiliteit: wat is dat? Er zijn 4 componenten: reductie van verplaatsingen, verhogen van de efficiëntie, afstappen van het individuele vervoer, bereikbaarheid verhogen. Mobiliteit = bereikbaarheid = gedrag & planning.
Praktijk: Louvain-la-Neuve, fietsstad Brugge & Turnhout, openbaar vervoerstad Brussel, Autostad Charleroi & Luik. De locatie van o.a. een winkelcentrum is doorslaggevend. Ook voor lagere scholen.
Boek: “het mobielste land ter wereld”.

bv bij: http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044131659

Panelgesprek: het moet allemaal anders! De bewegingsvrijheid is te beperkt. We hebben fouten gemaakt in het verleden. Als voorbeeld de stations in België: er zijn er veel meer dan in Nederland maar in Nederland zijn er meer treinreizigers omdat de stations beter bereikbaar zijn en men in Nederland veel compactere wooncentra heeft gebouwd. In Vlaanderen is er te veel lintbebouwing. Bij keuzes (school, werk,…) wordt nog te weinig naar mobiliteit gekeken. Het woning”bezit” wordt ook anders: co-housing. We zullen moeten veranderen. De historische fouten met de shoppingcentra zijn slecht voor de mobiliteit. Sensibilisering is broodnodig. Er zijn vele jobs die van locatie geruild kunnen worden, zoals leraar.

Ontmoeting, Ontspanning, Ontdekking van de eigen straat,… = de beleving. In ruimtelijke planning wordt vooral rekening gehouden met de volwassenen. Kinderen en jongeren wensen een nieuwe traagheid ? bundeling van de functies en basisbehoeften die gemakkelijk bereikbaar dienen te zijn. Deeleconomie!

Stijn heeft het over mobiliteit en maatschappij. Wat is mobiliteit?
De auto is een “status”symbool. De infrastructuur voor de auto neemt heel veel plaats in, zoals parkeerruimte, tankstations, garages,… Het is ook een geopolitieke uitdaging (olie en oorlog daaromtrent), verzekeringen want de auto is een risico. De kaaien van Antwerpen zijn parking waardoor de binding met de Schelde, de Stroom weg is. Petroleum industrie en Petrochemie. Protest tegen het fijn stof omdat vele kinderen ademhalingsproblemen hebben. Infrastructuur: b.v. aan een crèche is parking en dat maakt het onveilig voor kinderen.

Panelgesprek: een mentaliteitswijziging is nodig. We moeten meer inzetten op openbaar vervoer. Maar we bouwen nog steeds op de verkeerde plaatsen. Het is nog steeds een jaren ’70 mentaliteit bij Ruimtelijke Ordening. Het is in Vlaanderen slecht ingedeeld! De burger zal er waarschijnlijk meer over nadenken. Het ziet er niet goed uit als je de dia’s bekijkt! Alles is zeer kindonvriendelijk. De auto neemt veel te veel plaats in wat anders speel- of ontmoetingsplaatsen kunnen zijn. Wat is de evolutie? De individuele keuzen zijn niet rationeel. Schaalverandering: we overschatten het individu maar dienen het collectief niet te onderschatten. Gezondheid is primordiaal. Fijn stof! Collectieve adviezen om de maatschappij aan te passen. De slimme burger = effectief en collectief. De technologie maakt het mogelijk.
“Ik ben/word de verandering die ik wil in de wereld.”

WS3: Naar een andere mobiliteit op mensenmaat = gaan naar een autoloze samenleving
vernieuwing ruimtelijk beleid – transformatie van het bestaande weefsel
werken op het thema “nabijheid” op mensenmaat, metropolitaan vervoersysteem, transitie en veerkracht. Onze ruimte is niet voorbereid om schokken op te vangen op b.v. ecologisch gebied.
Steden verbinden d.m.v. (light)treinen, sneltramverbindingen via de bestaande stations, een netwerk van fietssnelwegen aanleggen en deze connecteren.
Zie: https://www.ruimtevlaanderen.be/topnoordrand

Stefan licht het RegioNetwerk Leuven toe. Momenteel heerst er een Ruimtelijke Wanorde. Het autogebruik is dominant! Het mobiliteitsprobleem is niet meer op stedelijk niveau op te lossen maar minstens regionaal. De steden moeten anders aangepakt en georganiseerd worden. Hoe kan je ze laten samenwerken, ze warm proberen te maken?

WS6: Delen; nieuwe vormen en nieuwe doelgroepen
Technologie zal het autobezit verdringen. Angelo zegt volmondig “ja” want gedeelde mobiliteit zal de norm worden. Maak de shift! 1 Cambiowagen vervangt 10 gewone auto’s. Velen springen op deze “trein” en doen al zeker hun 2de auto van de hand. De mens is een coöperatief wezen. Nu meer op breed gebied en niet zozeer op ideologisch of religieus vlak. Als een autonome auto gedeeld wordt is er maar 10 procent nodig van de huidige capaciteit om iedereen te vervoeren. We dienen de deeleconomie te versnellen.

Erwin heeft het over de bedrijfswagens die momenteel een probleem zijn. Het is zoals “Schaakboksen” (is een wedstrijd waarbij er alternerend geschaakt en gebokst wordt tot er in één van de discipline’s een winnaar is) edoch het is beter om de Tango te dansen. Leasing is een andere oplossing om het wagenpark beheerbaar te maken. Er dient ook een bewustmakingsproces gestart te worden rond het gebruik van bedrijfswagens, b.v. wat met de bedrijfstankkaart?: mag die ook gebruikt worden op reis…

Jeffrey van Autodelen kan bevestigen dat dit ook in de lift zit. Alle autoconstructeurs delen al mee. In Duitsland kan je een auto “op afroep” bestellen die dan voor je deur gereden wordt als je’m nodig hebt.

Tot slot: ondanks het meer gebruik van fiets, openbaar vervoer en deelwagens blijven de files toch (be)staan. De ontdubbeling van het spoor tussen Leuven en Brussel heeft impact maar niet voldoende. We dienen het sluipverkeer aan banden te leggen en andere strategieën te bedenken. De mentaliteitswijziging zal er komen door de technologieveranderingen, zie de e-bike. Zorgen voor een veilig, vlot en gezond verkeer. In onze regio zullen over de komende 50 jaar een 100.000 mensen meer komen en dienen we dus proactief te zijn.
We zullen alle ideeën meenemen.

take down
the paywall
steun ons nu!