De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

19 december 2013

19 december 2013

donderdag 19 december 2013 10:53
Spread the love

Uit de ervaringsreis van ACV Waas en Dender naar Niger is de nood gekomen om elektriciteit te voorzien in een schooltje te Soudouré.

Mijn collega Hilde De Coensel was één van de ervaringsreizigers naar Niger uit ACV Waas en Dender. Overladen van indrukken uit dit land kwam zij haar ervaringen vertellen. De foto’s en filmpjes lieten bij ons een grote indruk na en we besloten samen met haar echtgenoot Marc een initiatief te ondernemen.Voornamelijk de nood aan een elektriciteitsaansluiting voor het schooltje in Soudouré en de nood aan medische apparatuur in het ziekenhuis. Dankzij de steun van ACV Waas en Dender, door het organiseren van een fuif en een etentje, zijn er voldoende middelen om de elektriciteitsaansluiting te realiseren. Het AZ Nikolaas heeft een draagbaar echografietoestel geschonken aan het ziekenhuis te Niamey ( met grote dank aan Dr. Nieberding, Dhr. Vlaminck). Dank u wel Hilde!!!

Alles staat bijna klaar want op 24 december is het zover. Met dank aan iedereen die ons op de één of andere manier gesteund heeft. De mensen van Niamey zullen jullie allen super dankbaar zijn. Blijf ons zeker volgen tijdens onze reis.

BEDANKT VOOR JULLIE SOLIDARITEIT !!!

Hilde, Andrea, Marc, Rudy

take down
the paywall
steun ons nu!