De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

11 September: Katapultering Over Zeer Grote Afstanden Van Brokstukken

11 September: Katapultering Over Zeer Grote Afstanden Van Brokstukken

maandag 15 augustus 2016 21:37
Spread the love

 
 

Observatie: Brokstukken van enkele tonnen die afzonderlijk en zeer ver verwijderd weg gekatapulteerd werden van beide WTC torens.

9/11 Exposed – Problems with NIST’s collapse theories <= De video begint automatisch vanaf 2 uur 25 minuten 58 seconden FAST FORWARD.

 
 

 

Observaties niet verenigbaar met officiële NIST (National Institute for Standards and Technology) verklaringen:

1. Afstand in hoever brokstukken die afzonderlijk horizontaal lateraal weg gekatapulteerd worden vanaf hun originele positie.

2. De grote en het gewicht (enkele tonnen) van stukken die afzonderlijk lateraal en ver verwijderd van hun originele plaats aan het gebouw weg gekatapulteerd worden.

3. De visuele kenmerken van de vernieling waarbij duidelijk zichtbaar is deze lateraal uitstotend is vanaf aanvang (https://youtu.be/4Nmj6t51Wz8?t=5300) en niet verticaal mechanisch door druk zoals verwacht wordt bij louter door zwaartekracht geassisteerde instortingen. a) De snelheid van de uitstoot is meetbaar en is vergelijkbaar met de snelheid van brokstukken bij explosies. b) De verplaatsing is vanaf aanvang dominerend lateraal en niet verticaal zoals men bij een zwaartekracht dominerende desintegratie verwacht.

4. De emissie van witgrijze rook uit de brokstukken terwijl ze weg gekatapulteerd worden wijzen op chemische reactie van het materiaal van de brokstukken zelf en is niet het stof van verpulverd beton. Op zijn minst duidt dit op extreem hoge temperaturen. Dit bestaat niet bij een natuurlijk bezwijken van een stalen constructie. Ze geven ons wel de kans het traject van de brokstukken in tijd te zien wat dominant lateraal is wat weerom duidt er buiten de verticale zwaartekracht een overheersende laterale (horizontaal) kracht aanwezig was vanaf aanvang. De pyroclastische rook die zich tijdens de totale vernieling over Manhattan plantte zoals bij een vulkanische uitbarsting was volgens getuigen warm, dermate zelfs dat sommigen vreesden levend verschroeid te worden. De walm stak naar verluid autos in brand die blokken verwijderd stonden van het WTC complex: Google ‘charred cars blocks away from WTC complex’ => kies ‘afbeeldingen’. De vraag is of de walm reacties van autocarrosserie’s veroorzaakten doorheen de lak tot deze ontvlamden en uitbrandden.

 
 
 

PS: Op twee zaken liegt NIST ronduit. Shyam Sunder zegt zonder schroom er van getuigen die explosies hoorden en video’s die explosies lieten horen geen sprake is. FOUT: dit wordt bewezen in het begin van deze film. John Gross beweert er geen getuigen waren die gesmolten staal gezien hebben. Opnieuw FOUT: dit wordt eveneens bewezen in deze film. NIST liegt flagrant en dit wordt onomstotelijk bewezen, dus waarover liegt dit instituut nog verder? Gluiperige kwezels generen zich niet lager dan laag te kruipen.

 
 

take down
the paywall
steun ons nu!