De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

11 juli en de zwijntjes
Het Nieuwe Wereldorkest, Vlaams volkslied -

11 juli en de zwijntjes

zondag 10 juli 2011 11:56
Spread the love

Bij het VRT-radioprogramma ‘De nieuwe wereld’ destijds was één van de populaire items ‘Het Nieuwe Wereldorkest’.  Ironisch tot licht satirisch mocht een groep muzikale kwajongens op gekende melodieën de draak steken met politieke en sociale actualiteit.

Het minste wat je kan zeggen is dat die mannen zich daar kostelijk moeten geamuseerd hebben. En niets zo plezant als je’r dan nog voor betaald wordt.

Maar goed, wij hebben er ook van genoten. Er zijn door de VRT zelfs twee verzamelde volumes van uitgebracht. Eén nummer heb ik daar niet op teruggevonden. Ik vond het persoonlijk echter één van de meest geslaagde nummers. Het is om (on)begrijpelijke redenen niet door de selecties geraakt.

Het is een parodie op ‘De fiere Vlaamse leeuw’, in een soort Consciencetaaltje.  Met toespelingen op de Waals-Vlaamse tegenstelling, op de groeiende groep nieuwe Belgen, op de hoge belastingdruk en de fiscale fraude. Met als decor de problemen rond de varkenspest. De KWB’s slogan toendertijd was ‘er zijn teveel varkens onder ons’.

Het was actueel doch ook gewaagd het lied in de zomertijd van 2004 uit te brengen, want op 13 juni waren er regionale verkiezingen. Deze verkiezingen werden in Vlaanderen gewonnen door het splinternieuw kartel van CD&V en N-VA dat toen de wind in de zeilen had. De tijden zijn nu enigszins anders.

Ik meen mij te herinneren dat er zelfs in het Vlaams Parlement over werd gesproken. En is het toevallig dat het orkest (Geert Bourgeois werd namens N-VA toen minister van onder andere Media) kort daarop is ter ziele gegaan ? Afgevoerd wegens insubordinatie ?

Om een en ander toch niet helemaal verloren te laten gaan voor het nageslacht brengen wij deze creatieve ‘Niet in onze naam’ avant la lettre in de marge van de Vlaamse Feestdag nog eens voor het voetlicht.

Het kan alleen massaal worden gezongen, en uit volle borst.

                     Het fiere Vlaamse zwijn.

Ze zullen het niet slachten, het fiere Vlaamse zwijn
Al dreigen zij zijn hespen, met pekel en azijn.
Ze zullen het niet slachten, het fiere Vlaamse zwijn
Het rijke Vlaamse varken, zij krijgen het niet klein.

       Refrein:    

                   Ze zullen het niet slachten, het fiere Vlaamse zwijn
                   Het rijke Vlaamse varken, zij krijgen het niet klein.

O vaderlandse zeugen, gewenteld in het slijk
Het slijk van uwe weelde, tot spijt voor wie’t benijd.
Gij valse, Waalse slachters, gij hebt uw mes gewed,
Maar waagt het niet te raken, aan Vlaamse kotelet.

       Refrein

Wij fiere, Vlaamse biggen, ten zeerst aan u verknocht
Wij laven onze kelen, aan ’t zoete tepelvocht.
En hebt g’ons dan verzadigd, gij zeug des vaderlands,
Dan torsen wij uw rijkdom, desnoods naar ’t buitenland.

      Refrein

De vreemde slagersscharen, bestormen uwen stal
Belust op uw sausijzen, maar ’t Vlaamse heir staat pal.
Wij hakken onverdroten, den vijand bijt in ’t zand,
En klinkt uit duizend stroten, voor vorst en vaderland.

     Refrein  (2X)

take down
the paywall
steun ons nu!