De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

11/03/2015–“Alchemie, Middeleeuwse fabel of hedendaagse wetenschap?” Marnix L’Hoëst bij Universeel Gent.

zondag 22 maart 2015 16:17
Spread the love

“Ik ben Anders, laat dat je niet doen schrikken”. – dixit Paracelsus.

Al sinds de oudheid is de mens gefascineerd door de veranderende natuur. Dit heeft hem ertoe aangezet om zelf te zoeken naar de essentie van deze natuur. Maar de zoektocht heeft veel meer opgebracht dan wat hij kon vermoeden.

Elke cultuur heeft zijn vorm van alchemie, edoch in deze lezing wordt de focus voornamelijk gelegd op de Europese Alchemie. De Steen der Wijzen, het Levenselixir dat onsterfelijk maakt, het maken van Goud, de Smaragden Tafel, …….

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elixer

Een wandeling door de symboliek, de kennis en de wetenschap die verscholen zit in de alchemie. 

In hoeverre heeft alchemie onze moderne wetenschappen beïnvloed?

Programma van de voordracht:

– De oudste vormen van alchemie

– De Europese alchemie

– Hermes Trismegistus

– De “alchemist” en het Grote Werk

Het gaat een wandeling worden door 4000 jaar alchemie en we gaan ons beperken tot de Europese vorm en de hermetica. De oosterse alchemie is voor een ander keertje alhoewel we in deze voordracht wel eens af en toe een sprongetje zullen wagen.

Elke stap in de geschiedenis is een bron van informatie voor een andere lezing…

Quote: “Alchemie is alleen obscuur omdat ze verborgen is” – Fulcanelli.

In onze maatschappij is dit zo omdat de ratio gescheiden werd van het spirituele. Ook omdat de transformatieprocessen continue bezig zijn: we zien ze niet meer of we zijn ze niet meer gewaar…

We beginnen in Egypte “het zwarte land”. De Grieken hebben die naam gegeven omdat in de tempels bepaalde zalven werden gemaakt waarbij een zwart poeder bleef hangen in de vijzels. Zwarte aarde = chem => alchemia (van het Arabisch al-kemia)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alchemie

Het dodenboek van de Egyptenaren beschrijft de mythe rond Isis & Osiris waaruit Horus is voortgekomen = het overstijgende. Seth & Nephis zijn aardegericht = de geest in de mens.

Thot is een demiurg en heeft zichzelf gecreëerd door “het woord” = de man die alles noteert en is ook een wetenschapper.

Bij de Romeinen is dit Mercurius.

Ontwerp van de zodiac met 12 tekens = astrologie

Energieën worden gekoppeld aan planten, amuletten,… macro-micro kosmos bv “de mens”. “Zo boven, zo beneden”.

Alchemisten proberen grip te krijgen op “het lot” => het lot beïnvloeden & veranderen. Invloed op denkpatronen. De kracht van intentie.

“Magie” is afgeleid van een priesterorde die zich bezighield met de manipulatie van de kosmische krachten. Het alchemistisch denken is een transformatieproces.

De antieke wereld met de Griekse filosofen: zij waren ingewijd in de Egyptische mysteriën.

Pythagoras: getallenleer & reïncarnatie

Democritus: de deelbaarheid van de stoffen tot het kleinste deeltje: het atoom.

Alle materie op aarde bestaat uit 4 elementen (aarde/water/vuur/lucht).

De Hindoe’s wisten dit ook al.

Aristoteles heeft een zeer belangrijke rol gespeeld.

Ook de vrouw speelt is zeer important in de alchemie, zoals bv de mystica Hadewijch.

Maria de Profetesse heeft de Bain-Marie bedacht.

These – anti-these – synthese.

Cleopatra was ook een alchemiste.

De steen der wijzen of magie. Materie die andere materie kan veranderen.

De Romeinen absorbeerden alle kennis van de Grieken en verfijnden ze. Het alchemistisch goud.

Zosimus van Anapolis: het gistmiddel/de katalysator.

Definitie van alchemie: de studie van de samenstelling van de wateren. De geest uit een lichaam halen en er terug in brengen. Om materie te kunnen transformeren dient de mens (de geest, de nous) zuiver te zijn!

Eind 3de eeuw n.C. heeft Diocletianus jacht gemaakt op mensen die de duistere magie beheersten en heeft hen voor de leeuwen geworpen… Hij heeft ook vele boeken laten vernietigen…

Hermetica: Aristoteles – één van zijn leerlingen was Karel de Grote. Deze veroverde land om zijn kennis te vergroten, kennis uit het oosten en is tot in India gegaan. Hij richtte overal steden op met een verwijzing naar zijn naam, zoals Alexandrië. Deze stad is hét intellectuele kenniscentrum met vele bibliotheken.

De Hebreeuwen komen ook toe en veroorzaken een nieuwe filosofische stroming. Dit is de basis voor de verdere ontwikkeling van de alchemie.

Hermes Trismegistus (“de driewerf grote”) is waarschijnlijk een verzonnen figuur daar er veel onduidelijkheid rond hem bestaat. De kosmos en de creatie staan centraal en deze is bezield en staat in relatie met alles – verbondenheid. Alles is verbonden door de bezielde energie = het AL.

Het cijfer 3 staat zeer centraal: de mens = geest/ziel/lichaam. De kosmos is neutraal. De mens bepaalt zelf wat goed en slecht is.

Hermetiek-Gnostiek: er is een verschil daar de gnostici zeggen dat de kosmos slecht is en de mens sowieso ook. De mens wordt pas goed als hij zichzelf overstijgt.

De 2 ineengeweven V’s – eentje punt naar beneden de ander naar boven: wat boven is, is beneden…

Het duale: dag/nacht  wit/zwart  man/vrouw  yin/yang…

Vele geschriften van Hermes zijn verdwenen.

Het evangelie van Johannes is puur hermetisch.

De smaragden tafel met de 15 basisbegrippen in de alchemie.    

Esclepius en het Corpus Hermeticum: het originele is ook verdwenen en de vertaling gecensureerd door de RKK.

In 1945 werd in Egypte een kruik ontdekt te Nag Hammadi. Deze bevat de oudste geschriften!

De 4de en de 8ste hemelsfeer is een inwijdingstekst in de diepere kennis van het hermetische.

De Arabische wereld neemt alle kennis over en deze geschriften bevinden zich in Bagdad, Damascus, Spanje,…

De Heilige Wetenschap = de eenheid van het zijn.

Er komen snelle ontwikkelingen bv in het bewerken van ijzer = er wordt staal gemaakt. Edoch wisten de Hindoe’s deze techniek al in de 3de eeuw v.C.

Geheime genootschappen ontstaan.

In de Islam bestaat een kleine stroming nl de Shia die de hermetische kennis incorporeren. Dit zijn de soefi.

De Assasijen waren een geheim genootschap met banden naar het soefisme.

“De broederschap van de zuiverheid” heeft een volledige encyclopedie gemaakt.

De Rasa’Il = een compendium van heilige teksten.

Een holistische visie op het gehele universum.

Er zijn vele alchemisten in de Arabische wereld (7de, 8ste, 9de eeuw)

Grote stappen worden gezet in de geneeskunde bv ontsmettingsalcohol, medicijnen uit planten, gedistilleerd water,…

In Spanje laat de invloed van joodse alchemisten zich gelden in Toledo, Cordoba, Granada. Dit waren de belangrijkste centra waar Arabische en Joodse alchemisten samenwerkten (kabala). Bv creatie van papier en glas. Filosofie en praktijk vloeiden in mekaar.

De alchemie is in Europa binnengebracht met de kruistochten  (de orde van de Tempeliers). Deze ridders van de tempel waren allen ingewijd in allerlei genootschappen zoals de Cisteniënzers, Clervaux,…

Ook via Spanje: tijdens de reconqista periode was er afwisselend oorlog en vrede. Tijdens de vrede was er een uitwisseling van kennis over de heilige geometrie – de getallensymboliek. Alle kerken zijn volgens deze kennis gebouwd: de gulden snede.

Het ontstaan van de eerste universiteiten.

Meer en meer mensen beginnen met filosofie en alchemie werd als wetenschap aanvaard. De ladder met de 9 sporten. De vrouw met een gesloten en een open boek.

Alle gotische kerken met in de naam Onze Lieve Vrouw of Notre Dame zijn gebouwd door de Tempeliers. In deze kerken zit steeds iets verborgen qua kennis. Dit kun je meestal ontwaren door naar boven te kijken…

Op den duur was iedereen met alchemie bezig zoals Roger Bacon met zijn Opus Magnus. Alchemie is een experimentele wetenschap.

Thomas van Aquino beschrijft de Sofia van God = de vrouwelijke kant van God.

14de eeuw: Ramon Lull begint de alchemistische processen in symbolische taal te beschrijven. Hij voegt een 5de element toe bij water/vuur/lucht/aarde, nl ether = de quintessens = het pentagram. Als je materie wil omvormen dan begin je met de quintessens, de ether.

De renaissance brengt een serieuze verandering vanuit Italië. Een gigantische revolutie ontwikkelt het denken.

Schilderijen met alchemistische symboliek worden geschilderd.

De Grote Markt van Brussel werd op 13, 14 en 15 augustus 1695 gebombardeerd door de troepen van koning Lodewijk XIV. Na deze meest vernietigende ramp uit de geschiedenis van de stad werd de Grote Markt volledig hertekend. Er werd gewerkt met de gulden snede. Nu zijn het 7 straten die er op uit komen (heilig getal) en specifieke gevels met verwijzingen naar het alchemistisch werk: de verschillende stappen.

Er begint wedijver te komen tussen de alchemisten…

Het begint met een droom en eindigt in de realiteit.

Paracelsus gooit alles overhoop: je dient de dingen te scheiden en dan terug in de juiste verhouding samen te voegen = de holistische aanpak. De homeopathie is hier uit voortgevloeid.

Het Vaticaan dat zich bedreigd voelt, begint mensen op de brandstapel te zetten. Zij willen de kennis binnen hun muren houden. Gevolg is dat de alchemie “ondergronds” gaat bv bij de Rozenkruisers. Christian Rozenkreuz heeft 3 boeken geschreven. O.a de chemische bruiloft. Hier wordt symbolisch de uitleg gegeven van het volledige alchemistische proces. Dit gaat meer en meer naar een spirituele transformatie en leidt tot de “volledige mens”.

Giordano Bruno zei vóór Galilei dat het universum een levend geheel is en de zon centraal staat. Hij stelde ook dat er verschillende zonnen en universa zijn. De superioriteit van de aarde werd teniet gedaan tot ongenoegen van het Vaticaan en hij werd veroordeeld tot de brandstapel…

http://nl.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno

John Dee gaat volledig de spiritueel occulte toer op met het oproepen van geesten. Een spirituele transformatie.

Het Vaticaan heeft meerdere gezichten. Tot 1317 werd alchemie geduld. Paus Johannes verketterde de alchemie na 1317 maar had zelf zieners, astrologen, alchemisten, etc.

In het Vaticaan zijn alle kamers vol geschilderd met alchemistische symbolen.

De Dominicanen waren zeer bedreven in alchemie in de Middeleeuwen. Zij verboden evenwel anderen alchemie te bedrijven om de kennis zelf te behouden en voerden de inquisitie in.

De verlichting, het verlichte denken, zorgt voor de teloorgang van de alchemie. Er wordt een scheiding gemaakt tussen het rationele en het spirituele denken, de emoties. Alchemie zorgt er voor dat je aan jezelf werkt! Maar nu zijn de rollen omgedraaid: de empirische bewijzen en “de wetenschap”.

Alchemie is eerst filosofisch denken en dan pas aan de proeven beginnen.

De tijd vangt aan van de chemie, metallurgie… Porcelein, glas,… wordt geïndustrialiseerd en gestandaardiseerd .

 

Newton was ook een alchemist! Hij wou de universele energie kunnen bewijzen en hier uit is de gravitatiewet voortgekomen.

 

http://www.geertkimpen.com/newton-alchemie.html

Vanaf de verlichting in de 19de eeuw tot nu is er het empirische en rechtlijnig denken.

Edoch Marie Curie met de X-stralen, radioactiviteit heeft een hermetische ondertoon. Op zoek gaan naar bepaalde energieën.

Rutherford heeft aangetoond dat stikstof kan getransformeerd worden middels radioactiviteit in helium en zuurstof.

Einstein en Oppenheimer met “hun verhaal”.

Carl Gustav Jung is de grootste alchemist van de 20ste eeuw. Basilius Valentinus (Azoth) is zijn groot voorbeeld.

http://www.labyrinthdesigners.org/alchemic-pictures/basilius-valentinus-salt-azoth-or-philosophers-gold/

De huidige wetenschap is aan het terugkrabbelen daar meer en meer bewezen wordt dat alles draait om energie! Materie is gekristalliseerde energie. Leg een object onder een elektronenmicroscoop en je zal zien dat het dansende partikels zijn…

Na 2000 jaar “evolutie”komen we terug op het begin.

Met CT-scans kunnen de energievelden rond mensen in kaart gebracht worden.

Wat is alchemie? Dit is puur persoonlijk en is een natuurfilosofie. Alles hangt samen en alles is met mekaar verbonden. Bv de maan heeft invloed op de aarde én op ons! Dit zijn de universele krachten gekoppeld aan de micro- en macrokosmos.

De zelfrealisatie van de mens = je kan pas iets naar buiten brengen als je innerlijk heel bent. Het ego afgooien want dat is een constructie, een inbeelding. Een transformatie van onze persoonlijkheid wordt geïnitieerd middels alchemie.

Een kleine knaller ter afsluiting:

De Kruisweg: in de 15 staties zit de alchemie verborgen ofte het alchemistische werk.

Even wat eigenaardige conclusies:

–      Er zijn 2 belangrijke momenten in het Christendom, nl de geboorte op 25/12 bij de winterzonnewende en de “dood” ofte de kruisiging

–      Er zijn 4 versies en 4 evangelisten waaraan de symboliek verbonden is: waarom?

Lucas = de stier = het vuur

Marcus = de lucht

Matheus = de engel = het water

Johannes = de adelaar = de aarde. Hij is ook de patroonheilige van de alchemisten!

Johannes leefde ten tijde van Jezus en de 3 andere niet.

De kruisiging heeft ettelijke variaties edoch zijn die “hetzelfde” gesteld sinds 1741.

De veroordeling van Christus is eigenaardig. 5 staties worden niet vermeld in de bijbel. Wel 3 maal de val van Christus in statie 3/7/9

3 = de Drievuldigheid en 7 de goddelijkheid. Het zijn de 3 basiselementen van de alchemie = kwik, zout, sulfer.

De ontmoeting met Maria wordt nergens vermeld = de Sofia = de dualiteit  = de vrouwelijke kant van God.

Statie 6 = Veronica veegt het zweet af van Christus. Veronica is Middeleeuws Latijn voor Vera Icon = de ware afbeelding = een alchemistische term.

De kleren van Christus werden verdeeld: dit staat voor de onsterfelijkheid.

Het verwijderen van de onzuiverheden ofte het kleine werk zorgt voor het veranderen van het grotere = de transmutatie van de witte steen in de steen der wijzen.

Noot: LOGOS had bij de Grieken verschillende betekenissen waaronder ook intentie, gedachte,…

Meer info:

https://www.facebook.com/MLHconference

http://conference.marnixlhoest.com/taalnl/kalendernl

Mail: conference@marnixlhoest.com

En vele andere bronnen zoals Wikipedia,…

take down
the paywall
steun ons nu!