De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

❤️ Hoe kunnen overheden influencers aanzetten tot het viraal verspreiden van COVID-19 content? ❤️
❤️ Hoe kunnen overheden influencers aanzetten tot het viraal verspreiden van COVID-19 content? ❤️

Hoe kunnen overheden influencers aanzetten tot het viraal verspreiden van COVID-19 content?

vrijdag 23 oktober 2020 19:22
Spread the love

Hier is een manier voor regeringen om een ​​stimulans te geven aan influencers om campagnes en informatie over COVID-19 te verspreiden en zelfs hun eigen inhoud ter beoordeling te produceren.

Sommige influencers hebben alle vertrouwen in de regeringen verloren en zullen nooit helpen. Anderen zijn ook internationaal populair en zijn beschaamd om het falen van België in het daglicht te zetten.

Dit voorstel zorgt voor een snel en gemakkelijk watervaleffect, waarbij de overheid geen tijd verkwist aan onderhandelingen met influencers die toch niet meewillen of hard-to-get spelen om een uitzonderlijke deal binnen te slepen.

BRUZZ – COVID hoofdverpleegkundige: houd u aan de maatregelen wij verzuipen #België #corona #covid19

Covid – hôpitaux belges sont saturés, le personnel soignant est à bout (24/10/2020) #belgique #COVID19 #covid #minuitmoinsune #stopcorona

? Een crypto-trader hier die een voorstel doet van een techniek om content te laten viraal d.m.v. financiële stimulansen die afhankelijk zijn van het aantal volgers, aantal retweets, snapshots op bepaalde tijdstippen.

ULB-epidemioloog Marius Gilbert riep ook nog eens de influencers op tot actie. Youssef Kobo zegt dat 70% van de influencers (welke echter?) niet wilt helpen of dat onderhandelingen leiden tot grote bedragen. Er is nog steeds jeugd die feest, en die volgen niet hun ouders of leerkrachten, maar wel influencers.

Daarom stel ik dit per-volger-per-retweet model voor, waarbij de overheid geen tijd verkwist aan onderhandelingen met influencers die toch niet meewillen, of denken een betere deal te sluiten dan andere influencers. In de blockchain-wereld en de crypto-wereld werkt dit model om zelfs de leegste content te laten viraal gaan.

Ook al doen de grootste 100 influencers het dan misschien nog niet, omdat ze de flaters van België niet in hun internationaal publiek willen tentoonspreiden, er zullen cummulatief nog genoeg shares zijn in de groep ranglijst 101-1000.

Deze methode laat ook toe om influencers aan te zetten hun eigen COVID content te maken, voor review. Deze kan dan geaccepteerd worden op het centraal Twitter-account, en op deze manier kan er weer een percentage gaan naar de content creator, voor elke keer dat dit gedeeld wordt.

Voorstel:

We zouden bvb. de 1000 meest populaire Twitteraars-influencers in Belgie kunnen incentivizen om te sensibiliseren door een pool van COVID-19 video/… content te hebben (Tweets ergens op een centraal account … en/of van een select aantal Twitter-accounts) en bij elke Retweet krijgt de tweeter een bepaald bedrag per volger. Bijvoorbeeld 0.1 cent. Zo maakt het niet uit of de aller-allergrootste influencers meewillen. Cummulatief zullen veel volgers het gezien hebben. Op een bepaald moment wordt er een snapshot genomen en uitbetaald. (zo gaat content viraal in de crypto-wereld, … zelfs coins zonder enig plan of inhoud… met razendveel succes).

Influencers kunnen zelf ook content aanreiken, voor review, om op de selecte Twitter-accounts te komen. Als deze worden geaccepteerd, kunnen de influencers er nog meer aan verdienen op deze wijze. Bedrag te bepalen.

Dat is wat ik als overheid zou doen.

Je kan de twitteraars ook geografisch opdelen, en een systeem lanceren waarbij er met een factor wordt vermenigvuldigd in bepaalde zeer getroffen gebieden.

Exacte bedragen en regels te bepalen.

English:

❤️ How can governments incentivize influencers to spread information and campaigns about COVID-19? ❤️

#covid19 #influencers

Here is way for governments to give an incentive for influencers to spread campaigns and information about COVID-19, and even produce their own content for review.

Some influencers have lost all trust in the governments and will never help.

This proposal allows for a quick and easy butterfly effect.

Proposal:

We could take e.g. the 1000 most popular Twitter-user-influencers in country X and incentivize them to raise awareness by having a pool of COVID-19 video /… content (Tweets somewhere on a central account… and / or from a select number of Twitter accounts) and with each Retweet the Tweeter receives a certain amount per follower. For example 0.1 cents. So it does not matter whether the very largest influencers want to participate. Cummulatively, many followers will have seen it. At a certain moment a snapshot is taken and paid out. (This is how content goes viral in the crypto world, … even coins without any plan or content … with great success).

Influencers can also provide content themselves, for review, to get onto the select Twitter accounts. If these are accepted, the influencers can earn even more in this way. Amount to be determined.

That is what I would do as a government.

You can also divide the twitter users geographically, and launch a system that multiplies by a factor in certain very affected areas. #covid19 #influencers

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!