De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘België moet geweld tegen burgers in Palestina tegengaan’

‘België moet geweld tegen burgers in Palestina tegengaan’

vrijdag 6 november 2015 10:00
Spread the love
Ngo’s trekken aan alarmbel na bloedige maand

In oktober kwam het Israëlisch-Palestijns conflict weer duidelijk aan de oppervlakte. Extreme, bloederige repressie van Israëlische veiligheidsdiensten was het antwoord op aanslagen van individuen op Israëlische burgers. Maar liefst 25 ngo’s en middenveldorganisaties, waaronder FOS, roepen de Belgische regering op om actie te ondernemen.

 De oproep integraal:

Het geweld dat Israël en de Palestijnse gebieden sinds begin oktober overspoelt, betekent de sterkste escalatie sinds de Gaza-oorlog in 2014. Palestijnse individuen vallen Israëlische burgers aan en gewapende groeperingen juichen dit toe. De Israëlische veiligheidsdiensten gebruiken extreem geweld en executeren Palestijnse verdachten standrechtelijk. Het leger smoort betogingen gewelddadig in de kiem en schiet met scherp op Palestijnse betogers. Palestijnse burgers die op straat worden aangevallen, krijgen geen bescherming of verzorging. Als Belgische ontwikkelings-en solidariteitsorganisaties ijveren we voor duurzame vrede in de regio en veroordelen we alle geweld tegen burgers. Daarnaast roepen we de regering op tot een actiever beleid om het geweld tegen burgers te stoppen.

Directe aanleiding voor het geweld zijn Israëlische provocaties op de Haram as-Sharif of Tempelberg, en het toenemende geweld van kolonisten tegen Palestijnse burgers. Deze recente escalatie kan echter niet los worden gezien van de jarenlange onderdrukking van 4 miljoen Palestijnen. De dagelijkse schending van basisrechten en de ongelijkheid tussen Joodse Israëli’s en Palestijnen vormen een voedingsbodem voor wanhoop. De generatie van Palestijnse jongeren die opgroeide na de Oslo-akkoorden zag dat het ‘vredesproces’ in werkelijkheid de Israëlische controle op de Palestijnse gebieden versterkte via de voortdurende uitbouw van de nederzettingen, de systematische roof van land en water, de bouw van de Muur, het geweld van het leger en de arbitraire arrestatie van Palestijnse minderjarigen, burgers en activisten.

De Belgische regering veroordeelde het geweld tegen burgers en benadrukte dat er opnieuw ernstige vredesgesprekken moeten komen. Wij dringen erop aan dat België meer doet en daar directe voorwaarden bij stelt, zoals een onmiddellijke bouwstop in de nederzettingen. Als bezettende macht draagt Israël de grootste verantwoordelijkheid. De Palestijnse Autoriteit heeft nauwelijks invloed op het geweld. België en de EU moeten de druk op de Israëlische regering verhogen zodat de structurele onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van het steeds weerkerende geweld definitief een einde neemt. België moet:

– maatregelen treffen gericht op de stopzetting van de nederzettingenexpansie, de ontmanteling van de nederzettingen en de Muur. Het moet de nederzettingen uitsluiten uit alle bilaterale relaties en een invoerverbod van nederzettingsproducten instellen.
– de Israëlische regering oproepen om een einde te maken aan de praktijk van administratieve detentie, haar juridisch systeem fundamenteel te hervormen en het recht van Palestijnen op een eerlijk proces te garanderen.
– een militair embargo instellen ten aanzien van Israël en militaire samenwerkingsprojecten stopzetten – zoals de bestelling van ‘Slimme Vesten’ bij het Israëlische wapenbedrijf Elbit Systems.
– binnen de EU pleiten voor een opschorting van het Associatieakkoord met Israël op basis van de mensenrechtenclausule in artikel 2 zolang dit land het internationaal recht schendt.

Ondertekend door de volgende organisaties van het Midden-Oostenoverleg van 11.11.11:
ABVV, de Algemene Centrale-ABVV, Broederlijk Delen, fos Socialistische Solidariteit, Geneeskunde voor de Derde Wereld – G3W, Intal, Pax Christi, Vrede VZW

Ondertekend door de volgende andere organisaties:
Association Belgo-Palestinienne – ABP , CADTM , CETRI – Centre Tricontinental , CNA-NKO , CNCD-11.11.11 , Fonds André Ryckmans – FAR , FGTB , Forum Nord Sud , Intal , La Centrale Générale-FGTB , Médecine pour Tiers Monde – M3M , Mouvement ouvrier chrétien – MOC , Quinoa , SLCD , Solidarité Socialiste , SOS Faim

28 oktober 2015
Auteur: Dries Merre
Contact: Karolien.Debel@fos-socsol.be

take down
the paywall
steun ons nu!