Opinie -

Klaag Israël aan voor genocide voor het Internationaal Gerechtshof!

Zoals bekend, heeft de staat Zuid-Afrika de historische stap genomen de staat Israël voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) te dagen op beschuldiging van het plegen van genocide tegen de bevolking van Gaza. Ons land mag hier geen verstek laten gaan. Daarom onderstaande oproep om onze Belgische ministers aan te schrijven.

woensdag 10 januari 2024 10:48
Spread the love

 

Zoals bekend, heeft de staat Zuid-Afrika de historische stap genomen de staat Israël voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) te dagen op beschuldiging van het plegen van genocide tegen de bevolking van Gaza. Het ICJ heeft aangekondigd dat de eerste hoorzitting zal plaatsvinden op 11 en 12 januari 2024.

De European Coordination for Associations and Committees for Palestine (ECCP) is een Europese actie gestart om landen die partij zijn bij de Genocide Conventie te mobiliseren om Zuid-Afrika te steunen in haar beroep. Schrijf naar de minister van de ‘European Coordination for Associations and Committees for Palestine’ (ECCP).

Ons land mag hier geen verstek laten gaan. Schrijf daarom ook naar onze Belgische ministers: mevrouw Hadja Lahbib (Hadja.Lahbib@diplobel.fed.be), mevrouw Caroline Gennez (info@gennez.fed.be) en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken van België, mevrouw Petra De Sutter (info@desutter.fed.be). Een voorbeeldbrief is hier beschikbaar of zie onder.

 

Aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking van België

Geachte Mevrouw Gennez, 

Aan de Minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken van België

Geachte Mevrouw De Sutter,

Wij dringen er bij u op aan om onmiddellijk het Genocideverdrag namens België in te roepen voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) om een einde te maken aan de aanval van Israël op de Palestijnen in Gaza, een daad die mogelijk neerkomt op genocide. Zuid-Afrika startte deze procedure al op 29 december, wat alle staten die partij zijn bij de Genocideconventie de kans geeft om zijn voorbeeld te volgen.

Er zijn ondertussen meer dan 22.000 doden, bijna 58.000 gewonden, 1,9 miljoen mensen ontworteld (op 5 januari 2024).

Als staat die partij is bij de Genocideconventie is België verplicht om actie te ondernemen om genocide te voorkomen, en die actie moet onmiddellijk zijn. Een verklaring van tussenkomst ingediend bij het Internationaal Gerechtshof ter ondersteuning van de Zuid-Afrikaanse klacht tegen Israël is één manier om ervoor te zorgen dat alle potentiële daden van genocide worden gestopt en dat de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen.

Het opleggen van collectieve straffen door Israël in Gaza, het meedogenloos bombarderen van burgers, het onthouden van water, voedsel, medicijnen en brandstof aan de belegerde bevolking – waardoor het leven ondraaglijk wordt – voldoet aan de criteria voor het misdrijf genocide: een misdrijf gepleegd met de intentie om een nationale, etnische, raciale of religieuze groep, geheel of gedeeltelijk, te vernietigen.

De “intentie om te vernietigen” was heel duidelijk in de publieke verklaringen van Israëlische functionarissen, zoals aangetoond door specialisten op het gebied van internationaal recht, waaronder genocide-experts en een hoge VN-functionaris. Eerder riepen VN-experts de internationale gemeenschap op om een potentiële genocide in Gaza te voorkomen. 

Ik verzoek u dringend om onmiddellijk een verklaring van tussenkomst in te dienen ter ondersteuning van de zaak van Zuid-Afrika tegen Israël voor het Internationaal Gerechtshof. De eerste hoorzitting vindt plaats op 11 en 12 januari 2024. Aangezien Zuid-Afrika het Hof om een voorlopige maatregel heeft gevraagd, kan de uitspraak al in de komende weken worden gedaan, wat mogelijk de weg vrijmaakt voor een einde aan het doden en vernietigen in Gaza.

Bronnen: Ziehier een voorbeeld van een interventieverklaring van de Malediven in de zaak Myanmar. Er zijn nog veel meer voorbeelden.

Onder deze link vindt u een oproep van het Palestinian Anti-Apartheid Coordinating Committee (PAACC).

Wij tekenen en verblijven,

Met de meeste hoogachting,

[uw naam] 

 

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!